ساعت کاری

سمانه 5 ماه قبل

سلام آیا ۵شنبه و جمعه و ایام تعطیل جزو ساعتهای کاری کارمند ساعتی محسوب مبی شود یا خیر

آموزش مالیات
danesh42 پاسخ داده شده 5 ماه قبل

بر اساس قانون کار در ازای ۴۴ ساعت کار هفتگی حق استفاه از یک روز تعطیل را خواهید داشت

1 پاسخ
علیرضا توانا عضو سایت 5 ماه قبل

سلام درود 
شما میبایست در هفته ۴۴ ساعت کار انجام نمایید مازاد ان مشمول اضافه کاری میگردد  شما میتوانیید ماده ۶۴ تامین اجتماعی را مطالع نمایید

آموزش مالیات