حقوق ودستمزد

علی 5 ماه قبل

سلام من مدیر عامل حسابدار و ریس هیات مدیره یک شرکت پیمانکاری هستم که تا ازسال ۸۳ تا پایان ۹۴ فعالیت قراردادی با آب و فاضلا ب یکی از شهرستانها در زمینه نصب و اصلاح انشعابات و بهرهبرداری و نگهداری از تاسیسات و چاهها را داشتیم آخرین برداشت ماهیانه من علی الحساب در سال ۹۴(۲۷۵۰۰۰۰۰ریال) بوده . لطفا بفرمایید بابت مدیریت و حسابداری و تنظیم قرارداد وسود شرکت چقدر به من تعلق دارد .

آموزش مالیات
danesh42 پاسخ داده شده 5 ماه قبل

اگر منظورتان از شرکت خودتان است دستمزدتان بستگی به مبلغ قرارداد تنظیم شده خواهد داشت و اگر قراردادی جهت دستمزد تعیین نشده بهتر است ابتدا قرارداد تنظیم گردد و سپس متناسب با قرارداد دستمزد ماهانه درنظر گرفته شود .
افرادی که سهامدار شرکت هستند اگر شغل موظف در شرکت نداشته باشند طبق قانون تجارت از سود تعیین شده توسط مجمع عمومی صاحبان سهام قدرالسهم خود را دریافت خواهند نمود.