حسابهای پرداختنی و سایر حسابهای پرداختنی

پرسش و پاسخ حسابداری و مالیاتدسته بندی: امور مالی و حسابداریحسابهای پرداختنی و سایر حسابهای پرداختنی
حسین سعادتمند 2 سال قبل

سلام
در جلسات آموزشی پرشین حساب گفته بودید از افرادی که مواداولیه و قطعات بابت تولید خریداری میشود جزو حسابهای پرداختنی حساب میشوند
حالا اگر از کسی ملزومات بابت تولید بخریم باید در حسابهای پرداختنی ثبت شود یا سایر حسابهای پرداختنی
در واقع من بین دو موضوع برای ثبت در حسابهای پرداختنی شک کردم
۱-حسابهای پرداختنی فقط اشخاصی که ما از آنها قطعات و مواد اولیه بابت کار تجاری خودمان میخریم
۲-حسابهای پرداختنی به اشخاصی که بابت تجارتمان از آنها خرید میکنیم و مهم نیست چه چیز میخریم(ملزومات – قطعات – و…)

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here