حسابداری

همایون 11 ماه قبل

با سلام و خسته نباشید
این دوره در ثبت خرید و فروش فصلی سر جمع خرید ها را نزده بود فقط مبلغ فاکتور تخفیف و ارزش افزوده را به شکل مجزا ثبت میکرد .حال سوال اینجاست وقتی مطرح میشود مبلغ فاکتور آیا به کسر تخفیف به علاوه ارزش افزوده را باید بنویسیم یا خالص فاکتور خرید پرداختی را؟