جریمه ارزش افزوده ماده ۲۲ و ماده ۲۳

leila 7 ماه قبل

با سلام اینجانب دفتر بیمه داشتم که به دلیل عدم سود دهی از سال ۹۶ فسخ قرارداد کردم که البته به شرکت بیمه بدهکار هستم و در حال پرداخت بدهی هستم ،در ماه جاری از اداره ارزش افزوده تماس گرفتند عملکردها و دفاتر را خواستند که دفتری نداشتم چون فکر می کردم بند ب نیاز به دفتر ندارد که در برگه مطالبه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده جریمه ماده ۲۲ و چند مورد ۲۳ داشتم و گفتند ۲۰ روز فرصت دارید که اعتراض بدهید ،لطفا راهنمایی کنید چگونه به جرایم اعتراض کنم بنده تمام و کمال و حتی اضافی هم پرداخت کردم.متشکرم