ثبت صورتجلسات هیات مدیره

mis.shafiei 10 ماه قبل

با سلام
پس از ثبت انیترنتی صورتجلسه تغییرات هیات مدیره، به دلیل زیر صورتجلسه رد پذیرش شده است :  در قسمت اشخاص صورتجلسه در تب دوم (تغییرات سمت اشخاص شخصیت حقوقی) ، اطلاعات کلیه اشخاص حاضر در هر صورتجلسه اعم از هیات مدیره و بازرسان و سهامداران را ، بطور کامل همراه با سمت های ایشان درج نمایید. در غیر اینصورت امکان پذیرش و صدور آگهی درخواست شما مقدور نمی باشد. نام و سمت کلیه اعضای هیئت مدیره را قید کنید

با توجه به اینکه صورتجلسه هیات مدیره تنها اعضای هیات مدیره مدیرعامل و دارنده حق امضا را مشخص میکند ، آیا همچنان در ثبت اینترنتی باید بازرسین و سهامداران هم اضافه گردند ؟؟؟؟

به دلیل ذیق وقت درخواست پاسخگویی سریع تری را دارم . با سپاس

1 پاسخ
طاهره وطن 10 ماه قبل

باسلام خدمت شما
در متن سوال قید نشده که شرکت چه نوعی می باشد:خاص،مسئولیت محدود،..
لطفا بفرمایید نوع شرکت چیست تا راهنمایی شوید.تشکر