ثبت سند

Mohsen 3 ماه قبل

چک چه ماهیتی در سند حسابداری دارد؟
چک برگشتی چه ماهیتی دارد؟
چک به حساب خواباندن شده چه ماهیتی در حسابداری دارند؟
سپاس از پاسخگویی شما

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here

1 پاسخ
حامد داودیان عضو سایت 3 ماه قبل

سلام
چک صادره جز اسناد پرداختنی و چک دریافتی جز اسناد دریافتنی هست و چک برگشتی نیز معکوس ماهیت اصلی چک را دارد 
چک به حساب خوابوندن یعنی چک در جریان وصول در حساب ثبت می شود و ماهیتی بدهکار داره که پس از وصول، بستانکار ثبت شده و بانک بدهکار میگردد

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here