تفاوت تاریخ مشمولیت و تاریخ شروع در گواهی نامه های ارزش افزوده

پرسش و پاسخ حسابداری و مالیاتدسته بندی: قوانین مالیاتیتفاوت تاریخ مشمولیت و تاریخ شروع در گواهی نامه های ارزش افزوده
فهیمی 5 ماه قبل

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here

1 پاسخ
حامد داودیان عضو سایت 5 ماه قبل

سلام
مشمولیت در ارزش افزوده طبق هفت مرحله مشخص شده که اشخاص باید آنرا مطالعه و طبقه مشمولیت خود را مشخص و ثبت نام کنند
ولی گواهی ارزش افزوده و تاریخ اعلامی ان به شما مدت اعتبار گواهی را اعلام میکند که مورد تائید سازمان قرار گرفته است و مجاز بودن به دریافت و صدور فاکتور با ارزش افزوده را برای شما اعلام میکند.

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here