تعیین جریمه مالیاتی

من یک موسسه در سال ۱۳۸۸ تاسیس کردم ولی چون فعالیتی در این ده سال نداشتم، دارایی هم نرفتم. می خواستم ببینم اگر بخواهم موسسه را فعال کنم و به دارایی مراجعه کنم، جه قدر جریمه خواهم شد و در کل آیا پیشنهاد می کنید موسسه جدید بزنم و یا قبلی رو فعال کنم؟

آموزش مالیات
danesh42 پاسخ داده شده 5 ماه قبل

منظورتان از فعالیت نداشتید دقیقا چیست ؟ مکانی برای شرکت در نظر نگرفته بودید ؟ بابت اجاره مکان در صورت استیجاری بودن چیزی پرداخت نکردید ؟ بابت هزینه های ساختمان شرکت مانند آب و برق و گاز و … هزینه ای انجام نشده ؟ یا فقط درامدی کسب ننموده اید ؟
برای تعیین جریمه های متعلقه از قبیل عدم ارسال گزارش فصلی و عدم ارسال دفاتر قانونی باید ابتدا پاسخ سوالهای فوق داده شود . ولی ترجیحا شرکت جدید دردسر کمتری خواهد داشت .