مفاصاحساب تامین اجتماعی

علی 3 سال قبل

سلام،
یک شخصیت حقوقی هستم که برای انجام عملیات حسابداری پایان سال (ثبت دفاتر کل و ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد) قصد دارم با یک نفر شخص حقیقی قرارداد خدمات مالی منعقد نمایم. کل حق الزحمه هم بعد از پایان کار به صورت یکجا پرداخت میشه
مقاله <strong><a href=”https://persianhesab.com/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B5%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87/”>مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی به چه کسانی تعلق می گیرد؟</a></strong> را مطالعه کردم ولی شبه من مرتفع نشد
در جایی گفتید:
<strong>مجری اگر یک نفر هم باشد موظف به اخذ مفاصاحساب از شعبه بیمه تامین اجتماعی می باشد</strong>
ور در جایی دیگر:
<strong>اگر پیمانکار موضوع پیمان را شخصا و بدون استفاده از کارگر انجام دهد، چون از نیروی کار استفاده نشده است به تبع آن الزام به پرداخت حق بیمه از سوی پیمانکار وجود نداشته و کارفرما هم تکلیفی که اجرای ماده ۳۸ و حبس ۵ درصد از کل مبلغ پیمان نزد خود ندارد</strong>
تکلیف قانونی ما در اینجا چیست؟ آیا آن شخص باید از شعبه تامین اجتماعی ردیف پیمان اخذ نماید و ما ملزم به اخد مفاصاحساب از ایشان هستیم؟ یا اساساً این قرارداد معاف از ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی می باشد؟ اگر نیاز به اخذ ردیف پیمان هست، آیا حق بیمه آن ۱۶.۶۷% محاسبه خواهد شد؟
از مطالب مفیدی که به اشتراک میگذارید تشکر میکنم

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here