با سلام و عرض خداقوت به شما یه سئوال در مورد نحوه بستن قراردادها دارم : اگر در قرارداد ملغ قرارداد خالص بسته شود و کسورات بیمه به عهده من کارفرما باشد لذا مبلغ هزینه بابت این قرارداد جمع رقم قرارداد بعلاوه رقم کسورات محاسبه شده خواهد بود آیا با تو.جه به اینکه رقم هزینه ثبت شده در سند با رقم قرراداد یکی نیست این موضوع اشکال و ایراد مالیاتی ندارد و دارایی این رقم هرینه را قبول خواهد کرد ؟