بدهی تامین اجتماعی

hojjatghadri16gmail-com asked 3 ماه ago

با سلام . من در شرکتی کار میکنم که از سال قبل در دفاتر آنها بدهی از سوی تامین اجتماعی شناسایی شده که به ۱۰ قسط تقسیم کرده و نصف آن را در همان سال و بقیه را در سال جاری پرداخت کردن . بابت این نوع بدهی چه ثبتی در دفاتر بزنیم

1 Answers
طاهره وطن answered 3 ماه ago

باسلام خدمت شما
در خصوص پاسخ سوال شما،بدهی که تامین اجتماعی برای شرکت شما در نظر گرفته بایستی تحت عنوان سایر هزینه های غیرعملیاتی ثبت نمایید.یعنی سایر هزینه های غیرعملیاتی بدهکار و سایر حسابهای پرداختنی(سازمان تامین اجتماعی) بستانکار می شود.لازم به توضیح است که شما در سال قبل این سند را شناسایی نموده اید قاعدتا.و با پرداخت اقساط بدهی سازمان تامین اجتماعی بدهکار و بانک بستانکار می شود.موفق باشید.