انحلال شرکت

الناز asked 6 ماه ago

با سلام  انحلال برای شرکتی که سه سال از تاریخ ثبت آن گذشته اما هیچ فعالیتی نداشته توصیه میشود ؟