اظهارنامه

زهره زرین کفش 1 ماه قبل

سلام 
ارسال اظهارنامه آنلاین ۹۹ مربوط به سال مالی ۹۸ میباشد؟ یا ۹۹؟

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here

1 پاسخ
حامد داودیان عضو سایت 1 ماه قبل

سلام
اظهارنامه برای سال مالی ۹۸ میباشد که در سال ۹۹ باید ارسال شود

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here