اظهارنامه مالیات

پرسش و پاسخ حسابداری و مالیاتاظهارنامه مالیات
ساسان پشوتن 1 ماه قبل

هزینه هایی ازقبیل اجاره ساختمان و بیمه و دیگر هزینه های جاری در کدام آیتم و صفحه اظهار نامه وارد میشود 

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here

1 پاسخ
حامد داودیان عضو سایت 1 ماه قبل

سلام
درصفحه سود وزیان اظهارنامه در بخش هزینه ها طبقه بندی میشوند

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here