ارزش افزوده

m.t 1 سال قبل

اگر یک خرید ارزش افزوده دار را به مبلغ کل رد کرده باشیم و یادمون رفته باشه ارزش افزودشو ثبت کنیم چیکار باید کنیم ؟