ارزش افزوده

m.t asked 6 ماه ago

اگر یک خرید ارزش افزوده دار را به مبلغ کل رد کرده باشیم و یادمون رفته باشه ارزش افزودشو ثبت کنیم چیکار باید کنیم ؟