ارزش افزوده

m.t 10 ماه قبل

اگر یک خرید ارزش افزوده دار را به مبلغ کل رد کرده باشیم و یادمون رفته باشه ارزش افزودشو ثبت کنیم چیکار باید کنیم ؟