اعتبار بخشی به ارائه صورتهای مالی با ….؟!

0
983

ارائه صورتهای مالی
ارائه صورتهای مالی

هدف از تهیه صورتهای مالی ارائه گزارشهایی برای استفاده کنندگان است تا با استفاده از این گزارش ها بتوانند تصمیمات اقتصادی و مالی خود را اتخاذ نمایند. ولی آیا گزارش های تهیه شده توسط شرکتها و ارگانها همگی دارای اعتبار و ارزش مالی هستند؟ آیا می توان به تمام صورت های مالی گزارش شده اتکا کرد؟

برای یکنواخت بودن و حذف ابهامات از این گزارشات و همچنین به جهت قابلیت اتکا ، صورتهای مالی باید طبق استانداردهای حسابداری تهیه شود و بعد از آن حسابرسی انجام گیرد. در واقع صورت های مالی حسابرسی شده منابع گزارشی معتبری برای استفاده کنندگان است.

بر اساس ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم، سازمان مکلف است حداکثر سه ماه بعد از ارائه اظهار نامه مالیاتی، با توجه به نوع و حجم فعالیت هایشان، اظهار نامه و صورت های مالی را به اداره امور مالیاتی  حوزه فعالیت خود تسلیم نماید.

در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم در زمان تعیین شده ، علاوه بر تعلق جریمه معادل ۲۰ درصدمالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آن ها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

 

سال ۹۹ یک سال پر درآمد برای حسابدارهاست! اگر بخواهید سهمتون رو از این بازار بدست می آورید ؛ ویدئو رو ببینید:

تفاوت حسابرسی مالی و حسابرسی مالیاتی

تفاوت حسابرسی مالی و حسابرسی مالی این است که حسابرسی مالی بر اساس استاندارد های حسابرسی و حسابداری انجام  میشود و صرفا اظهار نظر در ارتباط با صورت های مالی موسسه می باشد.
ولی حسابرسی مالیاتی تلفیقی با موازین حسابداری و حسابرسی با مقررات قانون مالیات های مستقیم و همچنین سایر قوانین و مقررات مرتبط و بخش نامه ها و آیین نامه های مربوطه می باشد.

این مطلب را هم بخوانید:  موارد جرم مالیاتی مشخص شد

با این تعریف در حسابرسی مالیاتی ، حسابرس باید علاوه بر حسابرسی مالی ، در خصوص رعایت قوانین و مقررات مالیاتی از جمله درآمد مشمول مالیات ، معافیت های مالیاتی و مالیات های تکلیفی نیز اظهار نظر کند.

گزارش حسابرس که به همراه ارائه صورتهای مالی انجام میشود  باید توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انجام گیرد.

به همین منظور حسابداران باید در تلاش باشند تا علاوه بر اینکه دفاتر و مدارک خود را به روز تکمیل کنند و اظهارنامه مالیات عملکرد را ارائه دهند ، صورت های مالی خود را با گزارش حسابرسی در مهلت تعیین شده ارائه دهند تا مشمول جریمه نشوند.

طبق این قانون صورت های مالی حسابرسی شده و مطالب مندرج در گزارش حسابرسی مربوط به این ماده در صورتی که در چارچوب قانون تنظیم شده باشد می تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یاد شده توسط ادارت مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار بگیرد.

در روزهای آتی مطالب بیشتری درارتباط با اظهارنامه های مالیاتی و نحوه ارائه صورتهای مالی در اختیار شما عزیزان قرار خواهیم داد. با ما همراه باشید.

 

مطالب مرتبط با این مطلب در سایت ما

دانلود رایگان صورتهای مالی تحت اکسل

صورتهای مالی را چگونه تجزیه و تحلیل می کنید!

نحوه ارائه پیش‌نویس گزارش حسابرسی داخلی

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here