آموزش حسابداری مشاغل : حسابداری هتل ها

2
3588

حسابداری هتل ها

حسابداری به عنوان یکی از پردرآمد ترین رشته های تحصیلی در سراسر دنیا علاقه مندان زیادی  را به سمت خود جذب می نماید. این رشته به قدری کاربردی است که از یک بقالی ساده تا بزرگترین مبادلات تجاری را در گستره رسیدگی های خود قرار می دهد. آموزش های حاضر در زمینه حسابداری برای آنان که با این رشته آشنایی دارند به گونه ایی است که با آنچه در بازار کار مورد استفاده قرار میگیرد متفاوت خواهد بود.

آموزش حسابداری مشاغل در حیطه هیچ مرجعی نیست در واقع دانشگاه ها و موسسات آموزشی بیشتر به آموزش تئوریک اصول حسابداری می پردازند و حسابداری کاربردی، آن هم به طور خاص حرفه های مختلف  را، در برنامه های آموزشی خود قرار نمی دهند. عقیده دارند که ما اصول حسابداری را آموزش می دهیم و با حضور در بازار کار خواهند توانست دیگر آموزش های کاربردی را استفاده کنند.

اما زمانی که کارفرما تصمیم به استخدام نیرویی داشته باشد معیار انتخاب را بر تجربه و سابقه کار قرار می دهد. یعنی اگر شما برای مصاحبه  استخدامی در بخش مالی هتل دعوت شوید هیچ وقت از حسابداری آهن فروشی از شما سوال نمیشود بلکه در همان زمینه حسابداری هتل ها مورد آزمون قرار خواهید گرفت. این تضاد در آموزش و عمل را چگونه می توان پوشش داد؟

حسابداری هتل ها نوعی از حسابداری کاربردی در بازار کار است که امروز با مروری بر آن پیش زمینه آشنایی را برای علاقه مندان فراهم می آوریم تا در صورت مواجه شدن با آن بتوانند به خوبی ان را استفاده کنند.

 

این تابستون، شب عید حسابدارهاست! اگر می‌خواهید سهمتون رو از این بازار بگیرید، حتما این ویدئو رو ببینید:

این مطلب را هم بخوانید:  چگونگی نحوه پرداخت عیدی به قراردادهای پاره وقت

نحوه حسابداری در هتل ها 

حسابهای مورد استفاده در سیستم حسابداری هتل ها به شرح زیر است:

 • دارایی های جاری: ۱.موجودیھای نقد (بانک و صندوق )۲.پیش پرداختھا و سپرده ھای کوتاه مدت۳.اسناد دریافتنی۴.حساب جاری شرکا۵.بدھکاران۶.موجودیھای جنسی۷.کالای در راه (سفارشات )۸.سایر داراییھا
 • دارایی های ثابت  ۱.زمین۲.ساختمان۳.تاسیسات۴.ماشین آلات۵.وسایط نقلیه۶.اثاثیه۷.ابزارآلات۸.سایر داراییھای ثابت
 • بدهکاران : که ناشی از بدهی های دو گروه زیر به هتل می باشد:۱.مسافران۲.انواع تورھا ، آژانسھای مسافرتی
 • حساب درآمد: که ناشی از درآمد هایی از قبیل :۱.فروش اتاق۲.رستوران۳.تریا۴.ضیافتھا – جشنھا۵.لباسشویی۶.تلفن
 • انبار
 • ھزینه مصرف مواد غذایی
 • خسارات
 • کسر و اضافات صندوق
 • درآمدھای متفرقه که ناشی از کرایه سالنھا و یا  سایر درآمدھا می باشد.
 • حقوق و سایر ھزینه کارگران شامل :۱. حقوق و دستمزد۲.حق مسکن۳.حق خواربار۴.حق اولاد۵.اضافه کاری۶.لباس۷.غذای روزانه۸.عیدی و پاداش۹.حق بیمه سھم کارفرما۱۰.سایر ھزینه ھا
 • ھزینه ھای اداری شامل :

۱.اجاره
۲.ھزینه ھای سوخت (گازوییل ، گاز )

۳.پست ،تلفن ، تلکس ،فکس
۴.آب ، برق
۵.ایاب و ذھاب و  مسافرت
۶.تعمیر و نگھداری ماشین آلات
۷.تعمیر و نگھداری تاسیسات
۸.تعمیر و نگھداری ساختمان
۹.تعمیر و نگھداری وسایل نقلیه
۱۰.تعمیر و نگھداری تزیینات ،تشریفات
۱۱.مصارف و ملزومات اداری
۱۲.مطبوعات و تبلیغات
۱۳.کمکھای بلاعوض و امور خیریه
۱۴.سایر ھزینه ھا

 • ھزینه ھای مالی ۱.سود تضمین شده
  ۲.ھزینه ھای حسابرسی
  ۳.مشاوره حقوقی
  ۴.خرید اوراق بھادار
  ۵.حق الزحمه بازرسان
  ۶.سایر ھزینه ها
  • سرمایه گذاری ها:
   ۱. مشارکت در سایر موسسات۲.سایر سرمایه گذاریھا
  • بدهی ها۱.اسناد پرداختنی۲.پیش دریافتھا۳.بستانکاران متفرقه۴.وامھا۵.اسناد پرداختنی درازمدت۶ .وامھای دریافتیسرمایه ۱.سرمایه۲.اندوخته قانونی۳.سود و زیان سالھای قبل۴.سود و زیان عملکرد

دفاتر حسابداری در هتل ها

۱.دفاتر معین ۲ )دفتر صندوق۳) دفتر روزنامه ۴ )دفتر کل ۵ )دفتر پانسیون ۶ )دفتر انبار  ، از جمله دفاتریست که در هتل ها از آن استفاده می شود. مسافر به ھر یک از قسمتھای ھتل اعم از رستوران یا تریا که مراجعه می کند ، اگر پول مواد مصرفی خود را نقداً بپردازد ، در فیشی که در دو نسخه صادر می شود منعکس می گردد و حسابدار در آخر وقت آن را با دفتر صندوق تطبیق می نماید و چنانچه مسافر چیزی مصرف کند ولی پول آن را نپردازد در صورت حسابش ثبت می شود .

این مطلب را هم بخوانید:  آیا میدانستید خودتان نحوه تشخیص مالیات را رقم می زنید نه ممیز؟

دفتر پانسیون چیست؟

دفتریی است که در آن حسابی به نام مسافر نوشته می شود.و به ترتیب شماره اتاق تهیه می شود. مثلًا  چنانچه مسافری اتاق ۱۳۰ را گرفت، پس از آن که مهماندار کارت ورود را به حسابداری داد، حسابی به نام آن مسافر در دفتر پانسیون باز می شود و کلیه مخارج او در آن حساب ثبت می شود، ضمناً  در صورت حساب وی ھم جداگانه منعکس می گردد، پانسیون موظف است یک صورتحساب ھم برای خود پانسیون داشته باشد، بنابراین عملیات مربوط به مخارج مسافر در سه قسمت ثبت می شود:

۱. صورت حساب خود مسافرکه دردو نسخھ است و یک نسخھ آن در ھتل نگھداری می شود؛

۲.صورتحساب بزرگ ھتل

۳.دفتر پانسیون

روزی که مسافر قصد خروج را داشته باشد ، ھنگامی کھ ورقه خروج از رسپشن به حسابداری رسید، متصدی حسابداری صورت حساب مسافر را جمع می زند و به قسمت رسپشن می فرستد تا وجه را دریافت نماید و پس از دریافت وجه، آن را تحویل صندوق دار می دھد تا در ستون درآمد روزانه صندوق ثبت نماید.

نرم افزارهای حسابداری که می توان برای حسابداری هتل ها مورد استفاده قرار داد مثل :میزبان که اکثر هتل ها استفاده می کنند، نرم افزار طلوع، نرم افزار آساو…

امیدوارم با داشتن این اطلاعات بتوانید در مصاحبه های خود موفق تر حاضر شوید. با آرزوی سربلندی برای شما.

2 دیدگاه ها

  ارسال نظر و سوال

  دیدگاه خود را وارد کنید
  Please enter your name here