۱۰ شرط لازم برای استرداد مالیات پرداختی !

2
2201

استرداد مالیات

استرداد مالیات

در اجرای جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور که مقرر می دارد”سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه در استان ها مکلفند مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیرنفتی را حداکثر پانزده روز پس از ارائه برگ سبز گمرکی و تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران عودت دهند” لذا ادارات کل امور مالیاتی مکلفند حداکثر ظرف مهلت مقرر و با رعایت موارد ذیل اقدام لازم معمول نمایند:
۱- مدارک مورد نیاز جهت استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده:

 •  تکمیل فرم درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط مؤدی(فرم شماره ۱)؛
 • ارائه اصل و تصویر پشت و روی برگ سبز صادرات قطعی؛
 •  ارائه اصل و تصویر صورتحساب خرید کالاهای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده که به خارج از کشور صادر شده؛
 • ارائه اصل و تصویر اسناد و مدارک مربوط به سایر هزینه های مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده مرتبط با کالاهایی که به خارج از کشور صادر شده؛
 •  ارائه دفاتر روزنامه و کل تحریر شده سال صدور کالا؛
 • ارائه اصل و تصویر پشت و روی پروانه واردات در مواردی که صادرات از محل واردات صورت گرفته باشد.

تذکر: پس از تطبیق اصل مدارک با تصویر آن، اصل مدارک می بایست به مؤدی عودت گردد.
۲- ادارات امور مالیاتی می بایست پس از دریافت مدارک فوق الذکر به همراه فرم تکمیل شده درخواست استرداد مالیات مطابق فرم شماره(۱) مراتب را از گمرک ذیربط طبق فرم شماره (۲) استعلام و پس از اخذ تأییدیه نسبت به استرداد مطابق فرم شماره (۱) مراتب را از گمرک ذیربط طبق فرم شماره (۲) استعلام و پس از اخذ تأییدیه نسبت به تنظیم گزارش بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مؤدیان در چارچوب مقررات(احراز صادرات،احراز اعتبار پرداختی، تسهیم اعتبار سهم صادرات، مشاهده ثبت رویداد در دفاتر و …)، بر اساس فرم شماره (۳) اقدام لازم را به عمل آورند به نحوی که حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از ارائه تأییدیه گمرک جمهوری اسلامی ایران و با رعایت سایر مقررات استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به موجب فرم شماره (۴) انجام پذیرد.
۳- در مواردی که در اجرای جزء (۴) بند(الف) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور،بابت صادرات قطعی مواد معدنی و کالاهای غیرنفتی، استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده صورت می پذیرد، ادارات امور مالیاتی موظفند بلافاصله پس از انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، رسیدگی به دوره/ دوره های مالیاتی که استرداد موقت انجام شده است را در اولویت قرار دهند.
۴- چنانچه درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدی و همچنین اخذ تأییدیه گمرک همزمان با انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه دوره مربوط باشد در اینصورت ادارات امور مالیاتی می بایست ظرف مهلت مقرر جهت تعیین تکلیف نهایی پرونده مورد نظر،نسبت به رسیدگی کامل دوره مذکور اقدام نمایند.
۵- استرداد موقت موضوع جزء(۴) بند(الف) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، صرفاً در خصوص صادرات قطعی مواد معدنی و کالاهای غیرنفتی در سال ۱۳۹۳ بوده و قابل تسری به صادرات خدمات و همچنین صادرات در سایر سنوات و استرداد سایر موارد نخواهد بود.
۶- استرداد مالیات و عوارض موصوف موکول به ثبت نام مؤدیان متقاضی استرداد در نظام مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.
۷- ادارات امور مالیاتی می بایست ضمن اظهارنظر در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت نهادهای کالاهای صادراتی، نسبت به محاسبه سهم مالیات و عوارض ارزش افزوده به میزان صادرات انجام شده نیز اقدام نمایند.
۸- ادارات کل امور مالیاتی مکلف به تشکیل کارگروهی متشکل از یک نفر رئیس امور مالیاتی، یک نفر رئیس گروه مالیاتی و دو نفر کارشناس ارشد مالیاتی می باشند که کارگروه مذکور نیز موظف است قبل از هر گونه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان، کنترل های لازم را در خصوص احراز صحت و اصالت صورتحساب و سایر اسناد و مدارک مرتبط با اعتبار مالیاتی اعمال و در فرم شماره(۳) این دستورالعمل اظهارنظر نماید.
۹- هر گونه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده صادرکنندگان منوط به عدم وجود بدهی ابرازی و یا قطعی شده دوره یا دوره های قبل می باشد.
۱۰- ادارات کل امور مالیاتی می بایست آمار استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده هر ماه را به شرح جدول زیر حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر رسیدگی و استرداد مالیات اعلام نمایند.

این مطلب را هم بخوانید:  از حسابداری حق العمل کاری چه میدانید؟

 دانلود و ذخیره فایل بخشنامه سازمان امور مالیاتی 

اگر نیاز به یک آموزش ویژه درمورد استرداد و کاهش جرائم مالیات بر ارزش افزوده دارید اینجا کلیک کنید . 

2 دیدگاه ها

  ارسال نظر و سوال

  دیدگاه خود را وارد کنید
  Please enter your name here