آموزش حسابداری مالیات بر ارزش افزوده

 

آموزش حسابداری مالیات بر ارزش افزوده

 

با نام خدا

هنوز مشکل بیشتر مودیان امور مالیاتی در بیشتر حوزه های ارزش افزوده گیر افتاده است و می توانم به جرات عرض کنم که اصلی ترین آن عدم دریافت گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده است. اگر هنوز اطلاعات کاملی از حوزه آموزش حسابداری مالیات بر ارزش افزوده ندارید برای تکمیل فرآیند اطلاعات خود پیشنهاد میکنم حتما لینک های اماده شده در انتهای همین صفحه را حتما مشاهده کنید. آموزش مالیات بر ارزش افزوده فقط به آموزش اظهارنامه مالیاتی، کدینگ مالیات بر ارزش افزوده ختم نمی شود شما باید از جزئیات و نحوه اجرای بخشنامه های مالیاتی نیز اطلاعات داشته باشید.

2 بخشنامه کلیدی

بهترین مشاوره مالیاتی شما در حوزه مالیات بر ارزش افزوده بخشنامه های شماره 539-93-200 و بخشنامه شماره  515-95-260 می باشند که توصیه میکنم چندین بار آنها را مطالعه کنید تا در ارزش افزوده ابهامی نداشته باشید. هم اکنون بیشترین مشکل فعالان حوزه پیمانکاری و بازرگانی و حتی اشخاص حقیقی از بابت ندانستن این دو بخشنامه می باشد.

بخشنامه شماره 539-93-200

شرايط صدور گواهينامه ثبت‌نام
1. ثبت‌نام نهايي مؤدي در سامانه عمليات الکترونيکي مالياتي به نشاني www.tax.gov.ir و تکميل ثبت‌نام در سامانه ماليات بر ارزش افزوده به نشاني www.evat.ir ؛
2. درخواست صدور گواهينامه ثبت ‌نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده توسط مؤدي در سامانه ماليات بر ارزش افزوده؛
3. راستي آزمايي و تکميل اطلاعات پرونده مؤدي مطابق دستورالعمل راستي‌آزمايي ثبت‌نام به شماره 4697/260/د مورخ 01/11/1392؛
4. ارائه کليه اظهارنامه‌هاي دوره‌هاي مشموليت مؤدي که تاکنون مورد رسيدگي قرار نگرفته است؛
5. پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده ابرازي و يا قطعي شده.
نحوه صدور گواهينامه ثبت‌نام توسط واحدهاي خدمات مؤديان
1. مراجعه به فهرست مؤديان متقاضي گواهينامه ثبت‌نام در قسمت مديريتي سامانه ماليات بر ارزش افزوده به نشاني www.evat.ir/admin در منوي «گواهينامه ثبت‌نام» زير منوي «صدور گواهينامه ثبت‌نام» توسط کاربران خدمات مؤديان؛
2. بررسي و تأييد بندهاي «1»، «3»، «4» و «5» قسمت شرايط صدور گواهينامه ثبت‌نام اين دستورالعمل توسط کاربران خدمات مؤديان؛
3. تعيين و پيشنهاد مدت اعتبار گواهينامه ثبت‌نام توسط کاربران خدمات مؤديان در سامانه ماليات بر ارزش افزوده در منوي «گواهينامه ثبت‌نام» زير منوي «صدور گواهينامه ثبت‌نام» و ارسال به کارتابل رئيس امور مالياتي ذيربط جهت تأييد نهايي؛
تذکر: مدت اعتبار گواهينامه براي مؤدياني که بدهي مالياتي خود را پرداخت نموده‌اند يکسال و براي مؤدياني که ترتيب پرداخت آن را داده‌اند شش ماه خواهد بود.

4. مراجعه رئيس امور مالياتي به بخش مديريت سامانه ماليات بر ارزش افزوده منوي «گواهينامه ثبت‌نام» زير منوي «تعيين وضعيت گواهينامه ثبت‌نام» و مشاهده فهرست مؤدياني که درخواست گواهينامه ثبت‌نام آنان توسط کاربران خدمات مؤديان تأييد شده است براي بررسي، کنترل و در صورت لزوم اعمال تغييرات درخصوص زمان اعتبار و تأييد صدور گواهينامه ثبت‌نام يا «رد درخواست» با درج دلايل؛
تذکر: تعيين وضعيت گواهينامه ثبت‌نام شامل تأييد، اصلاح و رد درخواست گواهينامه مي‌باشد که صرفاً توسط رؤساي امور مالياتي ذيربط يا معاون ماليات بر ارزش افزوده ادارات کل امور مالياتي قابل انجام خواهد‌بود.

5. پس از تعيين مدت اعتبار گواهينامه ثبت‌نام و تأييد آن توسط معاون يا رئيس امور مالياتي ذيربط گواهينامه مؤدي قابل چاپ خواهد بود و کاربران خدمات مؤديان موظفند نسبت به چاپ آن در فرم‌هاي مخصوص جهت امضاء معاون يا رئيس امور مالياتي مربوطه اقدام نمايند؛
6. گواهينامه‌هاي صادره صرفاً از طريق پست سفارشي دو قبضه به نشاني اقامتگاه قانوني/ محل فعاليت مؤدي که در سامانه ماليات بر ارزش افزوده درج شده است ارسال خواهد شد. در صورت عودت گواهي مزبور توسط پست به هر دليل و مراجعه و ارائه توضيحات کتبي توسط مؤدي، چنانچه دلايل ارائه شده به لحاظ راستي آزمايي کافي به مقصود باشد گواهي مذکور مي‌بايست مجدداً به آدرس قبلي ارسال شود در غير اينصورت طبق مقررات اقدام گردد؛
7. در هر مقطع زماني که توسط مراجع ذيصلاح، نام بنگاه اقتصادي بعنوان مؤدي ” فاقد اعتبار” به معاونت ماليات بر ارزش افزوده اعلام و در سامانه اعمال گردد، به صورت سيستمي ثبت‌نام وي غيرفعال و گواهينامه ثبت‌نام صادر شده نيز لغو مي‌گردد. همچنين در صورتيکه پس از راستي آزمايي مجدد توسط ادارات کل، وضعيت ثبت‌نام مؤدي از وضعيت ” تأييد شده”به وضعيت” لغو” تغيير يابد، گواهينامه ثبت‌نام صادره به صورت سيستمي لغو مي‌گردد؛

حتما بخوانید:  عروس و دامادی که برای شرکت در کلاس مالیاتی مراسم خود را به تعویق انداختند

 

8. مؤديان مربوطه مي‌توانند با مراجعه به نشانيwww.evat.ir بخش ” ثبت نام” گزينه “درخواست صدور گواهينامه ثبت نام” از وضعيت درخواست خود اطلاع حاصل نمايند؛
9. کارفرمايان، خريداران کالا و خدمت و فعالان اقتصادي مي‌توانند با مراجعه به نشاني www.evat.ir در صفحه اصلي سامانه با انتخاب گزينه “بررسي اعتبار گواهينامه ثبت‌نام مؤديان ماليات بر ارزش افزوده” از صدور و اعتبار گواهينامه مؤديان کسب اطلاع نمايند.
بديهي است مسئوليت بررسي و کنترل کليه موارد فوق به عهده مأموران مالياتي ذيربط بوده و مديران کل امور مالياتي مربوطه نيز نظارت‌هاي لازم را اعمال خواهند نمود.

پیرو این بخشنامه، اخیراً بخشنامه دیگری توسط سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است که ضمن تاکید بر بخشنامه قبلی،موارد قابل ملاحظه ای مانند دریافت ضمانت و چک پرداخت مالیات بر ارزش افزوده جهت تمدید وضعیت و یا دریافت گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده مودیان تاکید شده است .

بخشنامه شماره 515-95-260

پيرو دستورالعمل شماره 539-93-200 مورخ 18-12-1393 موضوع چگونگي صدور گواهينامه ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده ، نظر به اينکه برابر اطلاعات واصله ، فرآيند بررسي درخواست و صدور گواهينامه هاي ياد شده مشکلاتي را براي برخي از مؤديان ايجاد نموده است ، لذا به منظور تکريم مؤديان و تسهيل در صدور گواهينامه ثبت نام مقرر مي گردد :
1. در صورت رعايت مفاد دستورالعمل صدرالاشاره توسط مؤدي، ادارات امور مالياتي مکلفند پس از درخواست و تکميل مدارک توسط مؤدي ، با رعايت اعتبار گواهينامه قبلي حداکثر ظرف مدت يک هفته نسبت به صدور گواهينامه ثبت نام اقدام نمايند .
2. چنانچه مؤدي ظرف مدت يک ماه از تاريخ درخواست در سامانه ، نسبت به تکميل مدارک و مراجعه به اداره امورمالياتي مربوطه ( درصورت اعلام مسئول پرونده ) اقدام ننمايند ، مأموران مالياتي ذي ربط موظفند با ذکر دلايل کافي نسبت به رد درخواست اقدام نمايند .
3. در موارديکه براي پرونده مؤدي داراي بدهي قطعي شده دستور توقف عمليات اجرائي توسط مراجع ذيصلاح از جمله ديوان عدالت اداري صادر شده و تا زماني که دستورمذکور لغو نگرديده ، ادارات امور مالياتي مجاز خواهند بودنسبت به صدور گواهينامه ثبت نام سه ماهه اقدام نمايند .
4. در موارد خاص که با دلايل توجيهي قابل قبول امکان ثبت نام در طرح جامع مالياتي و يا پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي وجود ندارد و مؤديان از نظر ثبت نام و يا دريافت ماليات و عوارض از کارفرمايان يا خريداران با مشکل مواجه مي باشند ، مديران کل امورمالياتي مجاز خواهند بود با در نظر گرفتن وضعيت مؤدي و با اخذ تضمين لازم از جمله چک( از حساب هاي بانکي معتبر و فعال مؤديان ) و در صورت عدم امکان دريافت چک ، اخذ تعهد پرداخت ، امکان صدور گواهينامه ثبت نام حداکثر سه ماهه را براي اين دسته از مؤديان فراهم نمايند .
بديهي است مسئوليت بررسي و کنترل کليه موارد فوق بر عهده مأموران مالياتي ذي ربط و مديران کل امورمالياتي حسب مورد خواهد بود.

حتما بخوانید:  دوره فوق تخصصی مالیات بر ارزش افزوده

 

منبع : سازمان امور مالیاتی همراه با یادداشتی از میثم حاجی محمدی

 

اگر در تکنیک های زیر هنوز مشکل دارید پیشنهاد میکنم بر روی کلمات کلیک کنید و پست مربوط را ملاحظه نمایید:

 

آموزش حسابداری مالیات بر ارزش افزوده 

کدینگ مالیات بر ارزش افزوده 

آموزش تصویری صفر تا صد مالیات 

مشاوره مالیاتی 

 

آموزش مالیات

ارسال نظر و سوال

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید