چگونه از اصلاح اظهارنامه مالیاتی درست استفاده کنیم؟

25
3766

با سلام دوستان پرشین حساب عزیز
برای مدیران مالی و حسابداران محترم پایان ۳۱ تیرماه پایان استرسها و حجم بالای کارهای دپارتمان حسابداریست.البته تعداد کمی درگیری هایشان ادامه دارد که نام این فرایند اصلاح اظهارنامه مالیاتی نام دارد. تقریبا همزمان شدن تهیه اظهارنامه عملکرد و حسابرسی صورت های مالی و انجام امور روزانه و گزارشات فصلی و اظهارنامه ارزش افزوده و شاید بررسی صحت ارزش افزوده از سوی دارایی،..در طی ۴ ماه اول سال،باعث شود که در اظهارنامه عملکرد که به صورت سالیانه تهیه می شود خطایی محاسباتی رخ داده باشد.حال حسابداری که در ارسال اطلاعات عملکرد شرکت، اشتباهی انجام داده است باید چه کند؟؟

معرفی ابزار اصلاح اظهارنامه مالیاتی 

اصلاح اظهارنامه مالیاتی

خوشبختانه سازمان امور مالیاتی با ارائه ماده ۲۲۶ قانون مالیات های مستقیم مشکل حسابداران را حل نموده است.

ماده ۲۲۶ قانون مالیات های مستقیم

در این ماده به این موضوع اشاره شده که در صورت عدم تسلیم اظهارنامه عملکرد در موعد مقرر یعنی تا ۳۱ تیر ماه از سوی مودیانی که مکلف به ارائه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودو زیان بودند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان نخواهد شد.در صورتی که اظهارنامه تسلیم شده است درآمدی که در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.

اگر می‌خواهید از حسابداری، درآمد شایسته‌ای داشته باشید این ویدئو را ببینید:

تبصره ماده ۲۲۶ مهم تر از خود ماده ۲۲۶

طی تبصره این ماده اگر مودی در ارائه اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی انجام داده باشد، مودی می تواند با ارائه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت اظهارنامه یعنی تا ۳۱ مرداد نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را تسلیم نماید.دقت شود که حتی در صورت اصلاح اظهارنامه از ۱ مرداد تا ۳۱ مرداد تاریخ تسلیم اظهارنامه همان تاریخ تسلیم اظهارنامه اولی است و تاریخ اظهارنامه اصلاحی ملاک عمل نمی باشد.

این مطلب را هم بخوانید:  تفاوت اظهارنامه اصلاحی با اظهارنامه جایگزین

متاسفانه برداشت های اشتباه از مواد و تبصره ها از سوی برخی از مودیان و مدیران باعث حوادث خطر ساز در هنگام رسیدگی مالیاتی پرونده ها می شود. اگر به متن تبصره بیشتر دقت نمایید متوجه کلمه اشتباه از نظر محاسباتی خواهید شد. منظور قانون گذار واضح و مشخص است، یعنی اگر در محاسبات اشتباهی صورت گرفته اصلاح و ارسال گردد.ولی اشتباه و سؤاستفاده برخی از مودیان مالیاتی در استقاده از این ابزار کاربردی در مخدوش کردن اطلاعات است.

نحوه استفاده اشتباه از ابزار اصلاح اظهارنامه 

بهتر است بیشتر با لبه تیز این ابزار بیشتر آشنا شوید تا اگر هم احیانا برنامه ای برای اصلاح اظهارنامه مالیاتی خود دارید، از مسیر منحرف نشوید! اظهارنامه اصلاحی به معنای پاک کردن و دوباره وارد نمودن همه اطلاعات در اظهارنامه نمی باشد!در صورتی که مغایرت ارقام اظهارنامه اصلاحی در مقایسه با آخرین اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر ناشی از نتیجه ثبت سند حسابداری اصلاحی یا رویداد مالی پس از تسلیم اظهارنامه اصلی مودی نباشد به عنوان اظهارنامه اصلاحی موضوع تبصره ماده ۲۲۶ قانون مذکور قابل قبول خواهد بود.به دیگر سخن اگر سند حسابداری اصلاحی یا رویداد مالی پس از تاریخ تسلیم اظهارنامه اصلی مودی باشد اظهارنامه اصلاحی،مورد قبول نخواهد بود.البته سیستم ایرادی به تغییرات فاحش شما نمی گیرد ولی در موق رسیدگی شما یکی از مهمترین اسناد خود را مخدوش کرده اید و به بیان خیلی ساده اظهارات شما با دو مدل متناقض و متفاوت به اراده امور مالیاتی ارسال شده است .

25 دیدگاه ها

         ارسال نظر و سوال

         دیدگاه خود را وارد کنید
         Please enter your name here