اطلاعاتی از اظهارنامه که مودیان از آن بی خبرند… (بخش اول)

0
1062

سلام دوستان عزیز پرشین حساب. امروز هم در راستای تحقق هدف و طرح تیم پرشین حساب با موضوعیت طرح حمایت مالیاتی، با یک مطلب مالیاتی که حاوی اطلاعات و نکات مهم در خصوص اظهارنامه مالیاتی است در خدمت شما همراهان خوب هستیم. یادآور میشوم که برای استفاده از  این طرح تنها همین امروز فرصت باقیست.

امضای الکترونیکی:
در‌ خصوص‌ نحوه‌ تسلیم‌ اظهارنامه‌ با‌ امضا‌ی الکترونیکی‌ و بدون‌ آن‌ فرقی‌ وجود‌ ندارد. دارندگان‌ امضا‌ الکترونیکی‌ امنیت‌ ارسال‌ دادهای‌ قوی‌ تری‌ دارند.

اظهارنامه جایگزین:
تنها‌ زمانی‌ شما‌ مجاز‌ به‌ ارسال‌ اظهارنامه‌ جایگزین‌ هستید‌ که‌ اظهارنامه‌ اصلی را‌ ارسال‌ کرده‌ باشید‌ و‌ با‌ کد‌ رهگیری‌ آن‌ در‌ موعد‌ مقرر تسلیم‌ اظهارنامه‌ نسبت به‌ ارسال‌ آن‌ اقدام‌ نمایید
با‌ ارسال‌ اظهارنامه‌ جایگزین‌ اظهارنامه‌ اصلی‌ حذف‌ میگردد‌ و‌ تاریخ‌ ارسال‌ اظهارنامه‌ جایگزین‌ تاریخ‌ تسلیم‌ محسوب‌ میگردد.

اظهارنامه اصلاحی :
اظهارنامه‌ اصلاحی تنها‌ یک‌ ماه‌ بعد‌ از‌ مهلت‌ تسلیم‌ مجاز‌ می‌باشد.

اظهارنامه ویژه کافی نت ها:

 

سال ۹۹ یک سال پر درآمد برای حسابدارهاست! اگر بخواهید سهمتون رو از این بازار بدست می آورید ؛ ویدئو رو ببینید:

ورود‌ کاربران‌ دارای‌ مجوز‌ ثبت‌ اظهارنامه‌ ویژه‌ کافی‌ نت ها هستند‌ که‌ امکان‌ ارسال‌ بیش‌ از‌ ده‌ اظهارنامه‌ را‌ دارا‌ می‌باشند.

توجه نمایید: مسولیت ارسال اظهارنامه با خود مودیست. در واقع زمانی که مودیان از افراد متفرقه که اغلب حسابداران و افراد حرفه ای در زمینه مالی و مالیاتی نیستند ، درخواست میکنند که برایشان اظهارنامه ارسال کنند به این نکته توجه ندارند اگر اشتباهی صورت گرفت و یا نکته ایی جدید به اظهارنامه افزوده شده باشد و مودی از آن بی اطلاع باشد، ممکن است برای او زیان بار باشد.
در یکی از همین روزهای اخیر که به یکی از ادارات دارایی مراجعه کردم افراد زیادی را میدیدم که تنها هدفشان ارسال اظهارنامه بود و حتی اطلاعی از موارد مشمول و عدم مشمول بودن و یا حتی جرائم اطلاعاتی نداشتند . تصور بر این است همین که اظهارنامه ارسال شود کافی است ننوشتن اطلاعات و یا ثبت نکردن فاکتور ها و اعلام درآمد کم تنها بخشی از کارهایی است که مودیان به آن توجهی ندارند و در ادامه مسیر دچار جرائم خواهند شد توصیه میشود ارائه اظهارنامه را به متخصصان مالی و مالیاتی ارجاع دهید تا در حین تکمیل اظهارنامه به شما مشاوره دهند نه اینکه تنها اپراتور باشند.

این مطلب را هم بخوانید:  چگونگی شناسایی کتمان درآمد مالیاتی مودیان

ویرایش اطلاعات:
ویرایش اطلاعات چنانچه‌ اطلاعات هویتی‌ خود‌ را‌ در‌ سامانه‌ ثبت‌ نام‌ ویرایش‌ نمودید‌ تنها‌ از‌ گزینه‌ دریافت‌ اطلاعات هویتی‌ استفاده‌ نمایید.‌

بیان برخی نکات همراه با تصویر از اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی:

اظهارنامهنکاتی در خصوص صفحه اطلاعات بانکی در اظهارنامه

درج‌ اطلاعات در‌ این‌ بخش‌ از‌ روی‌ صورتحساب های‌ بانکی‌ صورت‌ می پذیرد. اطلاعات جمع‌ بستانکار‌ حساب‌ از‌ جمع‌ بدهکار‌ حساب های‌ بانکی‌ کسر‌ میگردد. درج‌ حسابهای‌ مربوط‌ به‌ تنخواه‌ هزینه‌ زیر‌ مبلغ‌ پنج میلیون تومان (تبصره‌۳ ماده‌۱۴۷‌) با‌ داشتن‌ اسناد‌ و مدارک،‌ الزامی‌ به‌ درج‌ شماره‌ حساب‌ آنها‌ نیست. همچنین در صورتی‌ که‌ حساب‌ جاری‌ شرکا‌ مستقیم‌ با‌ حسابهای‌ درآمدی‌ شرکت‌ در‌ ارتباط‌ و‌ در‌ دفاتر‌ ثبت‌ گردیده‌ باشد‌ در‌ این‌ بخش‌ درج‌ گردد.
در صورتی که  تعداد‌ حسابهای‌ شرکت  بیشتر‌ از‌ ۵  مورد‌  باشد تنها‌ حسابهای‌ اصلی‌ و‌ تراکنش‌ بالا در‌ این‌ صفحه‌ درج‌ میگردد.
برابر‌ دستورالعمل‌ تراکنشهای‌ کلیه‌ حسابهای‌ بانکی‌ شرکتها‌ به‌ سازمان‌ مالیاتی‌ اعلام می گردد.

اظهارنامه

نکات مربوط به اطلاعات اختصاصی

چنانچه اطلاعات جدولی مربوط به فعالیت اقتصادی شما باشد جهت دسترسی به آن می بایست نسبت به انتخاب آن اقدام نمایید تا سطح دسترسی آن برایتان امکان پذیر گردد.

درخصوص موضوع صورتهای مالی در اجرای ماده ۲۷۲  چنانچه شرکت از محل فروش یا درآمد از منابع غیر معاف سال جاری ( ۱۳۹۵) نسبت به سال قبل  ( ۱۳۹۴ ) بیش از ده درصد افزایش داشته باشد ، به ازای هر ده درصد ( یک صدم
هم از ده درصد نباید کمتر باشد)  یک واحد از نرخ مالیاتی تا حداکثر۵ واحد قابل کسر می باشد (تبصره ۷ ماده ۱۰۵)

این مطلب را هم بخوانید:  دو نکته ساده اما خیلی مهم در رسیدگی‌ هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی

زمانی که مودی  اظهارنامه مالیاتی خود را و یا مالیات برگ قطعی ابلاغ شده را پرداخت ننماید ، بدهکار محسوب میگردید.

درآمد مشمول مالیات طبق بند ت ماده یک آیین نامه ماده ۱۳۲ همان میزان فروش ابرزی در اظهارنامه مالیاتی شرکتها می باشد.

منظور از شمار رسید افزایش سرمایه همان قبض پرداخت مالیات حق تمبر می باشد.

نکات کلی مربوط به معافیتهای مالیاتی

زیان‌ حاصل‌ از‌ درآمد‌ های‌ معاف‌ قابل‌ پذیرش‌ نیست‌ و‌ رد‌ میگردد. در‌ صورتی که‌ زیان‌ منابع‌ معاف‌ بیشتر‌ از‌ منابع‌ غیر‌ معاف‌ باشد‌ معادل‌ زیان‌ منبع‌ معاف‌ به‌ سود‌ شرکت‌ و‌ درآمد‌ مشمول‌ مالیات‌ اضافه‌ میگردد.

در‌ صورت‌ کتمان‌ درآمد‌ از‌ منابع‌ معاف‌،‌ درآمد‌ مذکور‌ در‌ زمان‌ شناسایی‌ مشمول‌ مالیات‌ میگردد. کلیه‌ معافیتهای‌ شرکتها‌ در‌ صورت‌ عدم‌ دفاتر‌ و‌ اسناد‌ و‌ مدارک‌ قابل‌ اعمال‌ نمی‌باشد.همچنین در‌ محاسبه‌ مالیات‌ به‌ نرخ‌ صفر‌ ،‌هزینه‌ برگشتی‌ معنی‌ ندارد‌،‌ چرا‌ که‌ درآمد‌ مشمول‌ مالیات در‌ نهایت‌ به‌ نرخ‌ صفر‌ مشمول‌ مالیات‌ میگردد.

درآمد‌ مشمول‌ مالیات‌ طبق‌ بند‌ ت‌ ماده‌ یک‌ آیین‌ نامه‌ ماده‌ ۱۳۲ همان‌ میزان‌ فروش‌ در‌ اظهارنامه‌ مالیاتی‌ ابرازی‌ شرکتها‌ می‌باشد . در‌ صورت‌ عدم‌ تسلیم‌ اظهارنامه‌ در‌ ایران‌ هیچ‌ معافیت‌ و‌ بخشودگی‌ به‌ اشخاص‌ قابل‌ اعمال‌ نیست. سود‌ حاصل‌ از‌ منابع‌ معاف‌ در‌ جدول‌ محاسبه‌ مالیات‌ از‌ درآمد‌ مشمول‌ مالیات‌ شرکت‌ در‌ ردیف‌ ۴ کسر‌ میگردد و در‌ صورت‌ زیان‌ از‌ منابع‌ معاف‌ در‌ ردیف‌ شماره‌۷  جدول‌ محاسبه‌ مالیات‌ به‌ سود‌ شرکت‌ اضافه‌ و‌ یا‌ از‌ زیان‌ شرکت‌ کسر‌ میگردد.

 

با تشکر فراوان  از آقایان فرشید فریدونی و مهدی غریب

مطالب بسیاری در همین خصوص در سایت ما قرار دارد که میتوانید استفاده فرمایید همچون:

نکاتی مربوط به اظهارنامه مالیاتی ۹۶ با تغییرات جدید

 

چه تغییراتی در اظهارنامه مالیاتی ۹۶ ایجاد شده است؟ به همراه یک فیلم

 

این مطلب را هم بخوانید:  دستورالعمل ترتیب تکمیل اظهارنامه اشخاص حقوقی

 

آموزش تصویری سیستم خطایاب سازمان امور مالیاتی

https://persianhesab.com/amoozesh/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C/

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here