ثبت حسابداری مطالبات مشکوک الوصول

حسابداری مطالبات مشکوک الوصول

سلام دوستان پرشین حساب. از آنجایی که مطالبات ناشی از ادعاهایی برای دریافت مبلغ ثابتی وجه نقد است، پس جزء دارایی های پولی تلقی می‌شود. حسابداری مطالبات به دو دسته تجاری و غیر تجاری تقسیم می‌شود.  مطالبات مشکوک الوصول در حسابداری به بخشی از حساب‌های دریافتنی که نسبت به وصول آن‌ها در آینده مشکوک هستیم گفته می‌شود.

دسته بندی مطالبات 

 1. مطالبات تجاری:زمانی که مطالبات در حین عملیات عادی و مستمر تجاری موسسه ایجاد شود، حسابها و یا مطالبات دریافتنی تجاری می‌نامند.
 2. مطالبات غیرتجاری: مطالباتی که با عملیات عادی شرکت رابطه مستقیم ندارد. مانند مطالبات ناشی از فروش نسیه دارایی‌های ثابت.

تفاوت اسناد دریافتنی و حساب‌های دریافتنی

حسابهای دریافتنی آن دسته از مطالباتی است که در مقابل آن هیچ گونه سندی دریافت نشده باشد و بر حسب اعتبار و موارد دیگر انجام گیرد، ولی اسناد دریافتنی با دریافت سند تحقق میابد. ( مانند چک و سفته و برات )

ارزیابی حساب‌های دریافتنی

حسابهای دریافتنی را باید به ارزش خالص بازیافتی در ترازنامه گزارش کرد. برای مثال ۵۰میلیون رقم مطالبات شرکت است ولی انتظار می‌رود ۴۰میلیون از این وصول گردد پس به ارزشی که انتظار میرود به وجه نقد تبدیل شود را باید در گزارشات خود اعلام دارد. با این تفسیر، مطالبات همیشه با خطر عدم وصول همراه هستند. به همین دلیل دو روش حسابداری (روش حذف مستقیم) و ( روش ایجاد ذخیره ) را باید استفاده کرد.

حذف مطالبات سوخت شده

اگر وصول مطالبات قطعی باشد این ثبت انجام می‌شود:

هزینه مطالبات سوخت شده****
حسابهای دریافتنی****

 

این مطلب را هم بخوانید:  دانلود رایگان: فایل صوتی نگرانی

و در روش ایجاد ذخیره با قطعیت یافتن یک طلب مشخص، ثبت زیر اعمال می‌شود:

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ****
حسابهای دریافتنی ****

 

و بعد از اینکه برای طلب مذکور ذخیره در نظر گرفتیم، و نتیجه آن غیر قابل وصول تلقی شد:

هزینه مطالبات مشکوک الوصول ****
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ****

وصول مطالبات حذف شده

روش حذف مستقیم

وصول طلب در دوره حذف طلب وصول طلب بعد از دوره حذف طلب
الف )حسابهای دریافتنی الف )حسابهای دریافتنی
هزینه مطالبات سوخت شده بازیافت مطالبات سوخت شده
ب) موجودی نقد ب) موجودی نقد
حسابهای دریافتنی حسابهای دریافتنی

روش ذخیره گیری

 

الف )حسابهای دریافتنی  
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
ب) موجودی نقد  
حسابهای دریافتنی
و یا :  
موجودی نقد  
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

 

 • ذخیره مطالبات مشکوک الوصول یک حساب دائمی بوده و مانده آن یک حساب کاهنده دارایی در ترازنامه از مانده حساب مطالبات کسر می‌شود.
 • در روش ذخیره، هر گونه مطالبات سوخت شده در بدهکار حساب ذخیره مطالبات مشکوک و در بستانکار حسابهای دریافتنی ثبت می‌گردد. در این روش وصول هر گونه مطالبات سوخت شده در بدهکار حساب بانک و بستانکار ذخیره مطالبات مشکوک ثبت می‌شود.

مثال مطالبات سوخت شده

فروش نسیه کالا ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

در تاریخ سررسید ۶۰درصد از مطالبات وصول و مابقی سوخت شد.

وصول ۲،۲۰۰،۰۰۰ ریال از مطالبات سوخت شده سال جاری.

مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ ریال از مطالبات سوخت شده سال گذشته، قابلیت وصول پیدا کرد.

ثبتهای حسابداری مثال

 

شرح بدهکار بستانکار
حسابهای دریافتنی ۵۰،۰۰۰،۰۰۰
فروش ۵۰،۰۰۰،۰۰۰

 

شرح بدهکار بستانکار
بانک ۳۰،۰۰۰،۰۰۰=(۵۰،۰۰۰،۰۰۰*۶۰% )
هزینه مطالبات سوخت شده
۲۰،۰۰۰،۰۰۰
حسابهای دریافتنی ۵۰،۰۰۰،۰۰۰

 

شرح بدهکار بستانکار
بانک ۲،۲۰۰،۰۰۰
هزینه مطالبات سوخت شده  ۲،۲۰۰،۰۰۰

 

شرح بدهکار بستانکار
حسابهای دریافتنی ۲۰۰،۰۰۰
بازیافت مطالبات سوخت شده  ۲۰۰،۰۰۰

 

نکته ای که اهمیت دارد این است که اگر چه روش حذف مستقیم عینیت بیشتری دارد، ولی خالص ارزش بازیافتی مطالبات را بیش از مبلغ واقعی نشان میدهد. و با استفاده از این روش اصل تطابق هزینه و درآمد نقض میشود. پس این روش را فقط در مواردی که مطالبات سوخت شده اهمیت کمی داشته باشد باید استفاده شود.

مطالبات مشکوک الوصول را چگونه ارزیابی کنید؟

در ارزشیابی حسابداری مطالبات این سوال پیش می آید که چه مقدار از کل مبلغ آنها وصول خواهد شد. برای رسیدن به جواب:

 1. باید زیانهای احتمالی ناشی از سوخت مطالبات برآورد و ذخیره مناسبی برای آن منظور شود. روشهایی که در برآورد سوخت مطالبات به کار می رود در زیر توصیف و سنجیده می شود.
 2. در مواردی هم ممکن است لازم گردد که ذخیره ای برای پرداخت کرایه حمل کالاهای برگشت شده توسط مشتریان ، تخفیفات لازم برای جبران نقص کمیت یا کیفیت یا تاخیر در تحویل کالا ، و مانند اینها ایجاد شود . بدین سان ارزشیابی حسابهای دریافتنی تجاری عبارت است از برآورد خالص ارزش بازیافتنی آنها با کسر کردن کل مبلغ هزینه ها و ذخیره های مربوط از کل مبلغ اولیه ثبت شده آنها.مطالبات مشکوک الوصول
 • مهم ترین ذخیره ای که همیشه لازم است، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول است. مبلغ ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ( که شامل اسناد دریافتنی تجاری هم می شود ) از دو دیدگاه مختلف و یا چهار روش به شرح زیر برآورد می شود:
این مطلب را هم بخوانید:  کاربرد تابع Not و OR در اکسل

۱- برآورد هزینه اعطای اعتبار به مشتریان

الف ) برمبنای تجارب گذشته ، مبلغی که باید در دوره جاری به حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول برده شود به صورت صد در صد سوخت مطالبات نسبت به خالص فروشهای نسیه محاسبه می شود.

مثال : اگر میانگین فروشهای نسیه در دوره های گذشته ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال

میانگین سوخت مطالبات دوره های گذشته ۵۰،۰۰۰ ریال

و خالص فروشهای دوره جاری ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال

باشد ، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در دوره جاری چنین محاسبه می شود:

در صد سوخت مطالبات نسبت به خالص فروشهای نسیه

Untitled

مبلغ ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در دوره جاری

Untitled

ب )  از روش بند (الف) استفاده می شود با این تفاوت که در صد به دست آمده عبارت است از نسبت مطالبات سوخته شده به مجموع فروشهای دوره ( نقد و نسیه ) . نقص روش (ب ) این است که مطالبات سوخته شده را با فروشهای نقد و نسیه هر دو مرتبط می سازد.

۲ – برآورد ارزش مطالبات

پ) میانگین نسبت حسابهای سوخت شده بدهکاران به حسابهای دریافتنی طی سالهای گذشته تعیین و در مانده پایان دوره مانده حسابهای دریافتنی ضرب می شود تا مبلغ ذخیره مطالبات مشکوک الوصول برای دوره جاری به دست آید . آنگاه مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول تا میزان ذخیره محاسبه شده برای دوره جاری افزایش داده می شود . با استفاده از این روش می توان مطالبات غیر قابل وصول را به طور تقریب برآورد کرد . نا رسایی این روش در آن است که اهمیت نسبی مدت زمانی که از ایجاد یک یک مانده های بدهکاران گذشته است در آن منعکس نمی شود و نسبت به دست آمده برای همه حسابهای وصول نشده یکسان به کار می رود ، و نه فقط برای حسابهایی که در دوره جاری به وجود آمده اند.

این مطلب را هم بخوانید:  چگونه تسهیلات دریافتی شما توسط حوزه مالیاتی رسیدگی میشود؟

ت) حسابهای دریافتنی فعلی زمان بندی می شود و کل مبالغ غیر قابل وصول بر مبنای نتیجه تحلیل زمانی و سایر اطلاعات موجود برآورد می شود. پس از آنکه مبلغ ذخیره حسابهای مشکوک الوصول بدین گونه محاسبه شد ، مانده آن تعدیل می شود تا با مبلغ به دست آمده برابر گردد.

نحوه ثبت حسابداری مطالبات مشکوک الوصول

اگر حسابهای دریافتنی ما ۲میلیون ریال باشد که ۱ میلیون آن به عنوان ذخیره م. م شناسایی شود و بعدا کل این ۲میلیون یک جا وصول شود. نحوه‌ی ثبت آن دردفاتر چگونه است؟

در زمان ایجاد ذخیره

شرح بدهکار بستانکار
هزینه مطالبات مشکوک ۱،۰۰۰،۰۰۰
 ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ۱،۰۰۰،۰۰۰

 

سوخت مطالبات

شرح بدهکار بستانکار
ذخیره مطالبات مشکوک ۱،۰۰۰،۰۰۰
حسابهای دریافتنی ۱،۰۰۰،۰۰۰

دریافت مطالباتی که قبلا سوخت شده

شرح بدهکار بستانکار
حسابهای دریافتنی ۱،۰۰۰،۰۰۰
ذخیره مطالبات مشکوک ۱،۰۰۰،۰۰۰
بانک ۱،۰۰۰،۰۰۰  
حسابهای دریافتنی ۱،۰۰۰،۰۰۰

 

شما می‌توانید با کلیک بر روی نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول با روشهای محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول آشنا شوید.

6 پاسخ

 1. سلام
  این قسمت رو تشریح کنید که به چه صورت حساب دریافتنی بیشتر از ارزش بازیافتنی نشان داده مبشود.
  نکته ای که اهمیت دارد این است که اگر چه روش حذف مستقیم عینیت بیشتری دارد، ولی خالص ارزش بازیافتی مطالبات را بیش از مبلغ واقعی نشان میدهد. و با استفاده از این روش اصل تطابق هزینه و درآمد نقض میشود. پس این روش را فقط در مواردی که مطالبات سوخت شده اهمیت کمی داشته باشد باید استفاده شود.

 2. با سلام … اگر برای مثال در سال ۹۸ متوجه شویم تعدادی از مطالبات ما که مربوط به سال های گذشته است غیر قابل وصول است برای ثبت حسابداری آیا ایت ثبت درست است ؟
  تعدیلات سنواتی (بدهکار) چون که مطالبات مربوط به سال های قبل است
  حسابهای دریافتنی بستانکار (بستانکار )
  آیا این ثبت صحیح است؟
  با تشکر فراوان

 3. سلام میشه لطفا ثبت این رویداد مالی رو لطف کنید بگید
  فروش نسیه مبلغ ۱۲۰۰۰۰ با شرط ن_۳۰_۱۰_۲%
  دریافت مبلغ ۱۰۰۰۰۰ در دوره تخفیف پس از کسر تخفیف
  دریافت مبلغ ۱۰۰۰۰بعد از دوره تخفیف و حذف مابقی

  1. سلام
   لطفا سئوال خود را تشریح کنید

   ثبت فروش نسیه به شرح زیر میباشد:

   اسناد یا حساب دریافتنی * بد
   تخفیفات فروش * بد
   فروش * بس
   مالیات بر ارزش افزوده * بس

   پس از دریافت وجه نیز ثبت زیر زده میشود:
   بانک * بد
   اسناد یا حساب دریافتنی * بس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


بنر همکاری با ما
بنر اینستاگرام
بنر سوالات تخصصی
دانلود رایگان کتاب چگونه از حسابداری در مسیر تهران اصفهان به ۸ میلیون تومان درآمد رسیدم؟
بنر دانلود رایگان فیلم‌های آموزشی
بنر دانلود رایگان جدیدترین جدول حقوق و دستمزد
بنر تولید محتوا
بنر کانال تلگرام