حساب دریافتنی به ارزش خالص بازیافتنی در ترازنامه

2
3990

حساب دریافتنی

از آنجایی که مطالبات حاکی از ادعاهایی برای دریافت مبلغ ثابتی وجه نقد است، پس جزء دارایی های پولی تلقی میشود. زمانی که مطالبات در حین عملیات عادی و مستمر تجاری موسسه ایجاد شود، حسابها و یا مطالبات دریافتنی تجاری می نامند . در غیر این صورت مطالبات غیر تجاری نامیده میشود.

حسابهای دریافتنی آن دسته از مطالباتی است که در مقابل آن هیچ گونه سندی دریافت نشده باشد و بر حسب اعتبار و موارد دیگر انجام گیرد، ولی اسناد دریافتنی با دریافت سند تحقق میابد.

حسابهای دریافتنی را باید به ارزش خالص بازیافتی در ترازنامه گزارش کرد. برای مثال ۸۰میلیون رقم مطالبات شرکت است ولی انتظار میرود ۶۰میلیون از این وصول گردد پس به ارزشی که انتظار میرود به وجه نقد تبدیل شود را باید در گزارشات خود اعلام دارد. با این تفسیر، مطالبات همیشه با خطر عدم وصول همراه هستند. به همین دلیل دو روش حسابداری ( روش حذف مستقیم ) و ( روش ایجاد ذخیره ) را باید استفاده کرد.

حذف مطالبات سوخت شده

 

این تابستون، شب عید حسابدارهاست! اگر می‌خواهید سهمتون رو از این بازار بگیرید، حتما این ویدئو رو ببینید:

اگر وصول مطالبات قطعی باشد این ثبت زده میشود:

هزینه مطالبات سوخت شده………..
حسابهای دریافتنی……

و در روش ایجاد ذخیره با قطعیت یافتن یک طلب مشخص، ثبت زیر اعمال میشود:

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول…………
حسابهای دریافتنی…..

و بعد از اینکه برای طلب مذکور ذخیره در نظر گرفتیم، و نتیجه آن غیر قابل وصول تلقی شد :

هزینه مطالبات مشکوک الوصول……….
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول………….

وصول مطالبات حذف شده

روش حذف مستقیم
وصول طلب در دوره حذف طلب وصول طلب بعد از دوره حذف طلب
الف )حسابهای دریافتنی الف )حسابهای دریافتنی
هزینه مطالبات سوخت شده بازیافت مطالبات سوخت شده
ب) موجودی نقد ب) موجودی نقد
حسابهای دریافتنی حسابهای دریافتنی
روش ذخیره گیری
الف )حساب دریافتنی
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
ب) موجودی نقد
حساب دریافتنی
ویا :
موجودی نقد
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
این مطلب را هم بخوانید:  حسابداری به سبک مدیریت...!

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول یک حساب دائمی بوده و مانده آن یک حساب کاهنده دارایی در ترازنامه از مانده حساب مطالبات کسر می شود.

در روش ذخیره، هر گونه مطالبات سوخت شده در بدهکار حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و در بستانکار حساب دریافتنی ثبت می گردد. در این روش وصول هر گونه مطالبات سوخت شده در بدهکار حساب بانک و بستانکار ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ثبت میشود.

جدول زیر حسابهای دریافتنی موسسه ای را به تفکیک نشان می دهد .همچنین درصدلازم برای مطالبات مشکوک الوصول نیز مطرح شده است .باتوجه به اطلاعات مطرح شده مطلوب است محاسبه ذخیره لازم برای مطالبات مشکوک الوصول ؟

درصد امکان وصول مبلغ طلب نام مشتری
۱۰۰% ریال ۱,۲۰۰,۰۰۰ موسسه رهنما
۷۵% ریال ۸۰۰,۰۰۰ سعیدی
۹۰% ریال ۵۰۰,۰۰۰ حمیدی
۸۰% ریال ۱,۰۰۰,۰۰۰ مرادی
۱۰۰% ریال ۱,۵۰۰,۰۰۰ بازرگانی کاوه

جواب :
۲۰۰۰۰۰= ۲۵% * ۸۰۰۰۰۰
۵۰۰۰۰= ۱۰% * ۵۰۰۰۰۰
۲۰۰۰۰۰= ۲۰ % * ۱۰۰۰۰۰۰
۴۵۰۰۰۰ = ۲۰۰۰۰۰ + ۵۰۰۰۰ + ۲۰۰۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول ۴۵۰۰۰۰
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ۴۵۰۰۰۰

استانداردهای حسابداری برای وحدت رویه در اجرای امور حسابداری طراحی شده است. که ما در بخشی از سایت به معرفی آن پرداخته ایم :

نکات مهم از حسابداری سرمایه گذاری در سهام، استاندارد ۱۵ حسابداری

 

2 دیدگاه ها

 1. سلام
  تشکر از مطالب مفید
  در مورد روش ایجاد ذخیره به نظرم اولویت بندی ثبت رعایت نشده چرا که ابتدا ذخیره بدهکار گردیده و سپس بستانکار !

  • سلام درود
   ابتدا ذحساب ذخیره مشکوک الوصل ایجاد میگردد به به ثبت زیر میباشد
   ذخیره مشکوک الوصول بدهکار
   حسابهای دریافتنی بستانکار
   بعد در پایان اگر حساب زنده شود معکوس ثبت بالا صورت میگیرد اما اگر مطالبات سوخت گردد ثبت زیر زده میشود
   هزینه مطالبات سوخت شده بدهکار
   ذخیره مشکوک الوصول بستانکار

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here