هزینه عیدی و پاداش تا چه میزان برای دارایی قابل قبول خواهد بود؟

0
2792

هزینه قابل قبول مالیات

سلام دوستان خوب پرشین حساب. پایان سال شده  و لازم است تا در یک تایم کوتاه نکات مالی و مالیاتی مهمی را به حضور حسابدارن عزیز برسانیم. به نظر شما تا چه میزان از هزینه های حقوق و دستمزد به خصوص مزایای پایان سال مورد قبول اداره دارایی خواهد شد؟

مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ از قانون مالیات های مستقیم در خصوص قابل قبول بودن هزینه های مالیاتی مطالبی را بیان نموده است. اینکه هزینه ها تا چه سقفی و با چه محدودیتی مورد تایید اداره دارایی قرار میگیرد در این ماده های قانونی مطرح شده است.

هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی موسسه به شرح زیر مورد تایید اداره دارایی قرار میگیرد:

الف – حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی

 

این تابستون، شب عید حسابدارهاست! اگر می‌خواهید سهمتون رو از این بازار بگیرید، حتما این ویدئو رو ببینید:

نکته مهم : مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما رسیدگی میشود. در واقع اگر بن غیر نقدی مانند برنج و سایر مواد غذایی و یا کارت هدیه و … به کارمندان ارائه شود به مبلغی که مورد تایید کارفرما بوده است قابل قبول خواهد بود.

ب – مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره‌وری، پاداش، عیدی، اضافه‌کار، هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مدیران و ‌بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج موسسه ذیربط طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی ‌و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد.

این مطلب را هم بخوانید:  نگاهی بر موارد اضافه شده در صورت گزارش فصلی 96

ج – هزینه‌های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.

د – حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.

https://persianhesab.com/acceptable-tax-rate-3/

هـ – وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه‌درصد (۳%) حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان براساس آیین ­نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

و- معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه ­التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان ‌خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه ذخیره می‌شود. این حکم نسبت به ذخایری که تا کنون در حساب بانکها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.

ز- پرداختی به بازنشستگان موسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

در واقع هزینه عیدی و سنوات پرداختی موسسه به نیروی کار در صورتی که از حداکثر عیدی اعلامی اداره کار بیشتر نباشد قابل قبول می باشد. مشروط بر اینکه مربوط به کارکنان موظف موسسه باشد. اگر پرداختی تحت عنوان حقوق و مزایا به اشخاص دیگر باشد به عنوان هزینه غیر قابل قبول تلقی خواهد شد.

کارمندان موظف افرادی هستند که نامشان در لیست حقوق موسسه درج شده باشد و به طور رسمی به استخدام موسسه درآمده باشند.

پاداش هزینه قابل قبول مالیات تلقی نمی شود

پرداخت پاداش هیات مدیره طبق قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می شود. به همین دلیل نمیتوان پاداش را در دسته هزینه های قابل قبول  مالیات تلقی نمود.

این مطلب را هم بخوانید:  هزینه های قابل قبول مالیاتی به سبک جدیدتر

به طور کلی اطلاع داشتن از قوانین و انجام اقدامات اجرایی به طور قانونی بهتر از این است که دفاتر خود را تحریر نمایید و در نهایت تایید نشود. به خاطر داشته باشید که میزان عیدی و سنوات و پاداشی که در انتهای سال به کارمندان خود پرداخت میکنید تا چه سقفی از آن را اداره دارایی خواهد پذیرفت.

لینکهای زیر نیز به شما در این خصوص کمک میکند:

جریمه دیرکرد وام بانکی هزینه قابل قبول مالیاتی ؟

هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان هزینه قابل قبول یا غیر قابل قبول؟

 

 

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here