accounting1

یه نام خدا و سلام

شاید برخی از  حسابداران دقیقا شرح وظایف استاندارد شغلی خود را بداند و در طول روز به کارهایی مشغول باشد که خیلی مرتبط و تخصصی نباشد. در این بخش چارچوب و حوزه فعالیت شغل حسابداری را جهت آگاهی بیشتر شما ارائه می کنیم.

1- اداره سيستمهاي حسابداري و دفترداري به نحو كارا و موثر مطابق با قوانين و مقررات مالي و قانوني .

2- انجام اقدامات لازم در زمينه پرداخت حقوق و دستمزد .

3- ثبت به موقع و به تاريخ وقوع كليه وقايع مالي در دفاتر دستمزد .

4- تهيه دفاتر مالي ، تراز عملكرد ، بودجه ، حساب سود و زيان و ساير صورتهاي مالي .

5- نگهداري حساب ريالي انبارها ، اموال و محاسبه قيمت تمام شده و قيمت فروش محصولات .

6- بررسي و تعيين انحرافات و مغايرتهاي احتمالي در پرداختها و هزينه ها ، ضايعات خريد و مصرف مواد و قطعات ، ساعات كار تلف شده ، اقلام انبارها و موارد مشابه .

7- تهيه خلاصه وضعيت وصوليها ، پرداختها ، مطالبات ، بدهيها ، نقدينگي شركت و ارائه آن به مديريت مالي .

8- بررسي ، تهيه و تنظيم ، كنترل و تائيد كليه اسناد حسابداري .

9- صدور اسناد مربوط به پرداخت كسورات بيمه ، ماليات ، وام و …

10- صدور اسناد صندوق و دريافت و پرداختهاي نقدي .

11- انجام كليه خدمات كامپيوتري مربوط به فعاليتهاي مالي شركت .

12- ارائه گزارشات مختلف از فعاليتهاي مالي به صورت مستمر و ارائه آن به مدير مالي .

13 – انجام ساير امور محوله از طرف مدير مالي

14- جمع آوری فاکتورهای خرید وفروش ازفروشندگان فروشگاه.

15- ثبت فاکتورهای خرید وفروش درسند حسابداری .

16- جمع آوری برگه های ورود وخروج انباراز انباردار ومطابقت بافاکتورها از لحاظ مقدارکالا.

17- اختصاص کد مخصوص به کالاها وانتقال آنها به سیستم حسابداری .

18- دریافت برگه درخواست چک ازمسئول بازرگانی .

19- صدورچک براساس برگه درخواست مسئول بازرگانی دروجه شرکت فروشنده کالا.

20- کنترل مدرک چک وتاریخ سررسید چک توسط مدیرمالی .

21- تحویل چک به شرکت فروشنده کالا درمقابل اخذ رسید .

22- تهیه لیست ماهانه حقوق کارکنان و بیمه وثبت هزینه های شرکت وفروشگاه .

23- تهیه لیست مانده بدهکاری و بستانکاری اشخاص وشرکتها .

24-مطابقت مانده مبلغ صندوق باموجودی واقعی درصندوق باهماهنگی صندوقدار .

25- مطابقت مانده موجودی بانک و همچنین برآورد مغایرت بانکی .

26- ارائه مدارک فوق به بایگانی جهت ضبط اسناد .

در بخش بعدی مهمترین وظایف حوزه مالیاتی ارائه خواهد شد.

ارسال نظر و سوال

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید