۲۱۷ نکته کلیدی و مهم حسابرسی ( بخش چهارم )

1
1164

Email-Security-Tips-Intro

۱۷۳ـ روش های تحلیلی عبارت است از تجزیه و تحلیل نسبت ها و روندهای عمده، شامل پی جویی نوسانات و روابط مالی و غیر مالی بدست آمده که با سایر اطلاعات مربوط، مغایرت دارد.

۱۷۴ـ به طور معمول استفاده از روش های تحلیلی در رسیدگی به صورت سود و زیان کاربرد بیشتری دارد.

۱۷۵ـ برای تعیین روابط بین اقلام ترازنامه از تجزیه و تحلیل نسبت ها و برای تعیین روابط بین اقلام صورت سود و زیان از تجزیه و تحلیل روندها استفاده می شود.

۱۷۶ـ از جمله دلایل اجرای روش های تحلیلی شناسایی احتمال وجود معاملات غیر عادی است.

 

سال ۹۹ یک سال پر درآمد برای حسابدارهاست! اگر بخواهید سهمتون رو از این بازار بدست می آورید ؛ ویدئو رو ببینید:

۱۷۷ـ هدف اجرای روش های تحلیلی در مرحله برنامه ریزی عبارت است از افزایش شناخت حسابرس از نوع فعالیت صاحبکار.

۱۷۸ـ ساده ترین و قاطع ترین روش کسب شواهد حسابرسی محاسبه مجدد است.

۱۷۹ـ چنانچه حسابرس مستقل بخواهد از نتایج کار کارشناس استفاده کند، باید صلاحیت حرفه ای و بی طرفی وی را ارزیابی کند.

۱۸۰ـ جویا شدن اطلاعات از اشخاص آگاه درون یا بیرون از واحد مورد رسیدگی پرس و جو نامیده می شود.

۱۸۱ـ در حسابرسی صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابرسی، دریافت تاییدیه مدیران در تمام سال های مورد رسیدگی الزامی است.

۱۸۲ـ تاییدیه مدیران باید بر روی سربرگ واحد مورد رسیدگی و خطاب به حسابرس باشد.

۱۸۳ـ تاریخ تاییدیه مدیران باید با تاریخ گزارش حسابرس یکی باشد.

۱۸۴ـ تاییدیه مدیران معمولاً توسط هئیت مدیره امضا می شود.

۱۸۵ـ در صورتی که تاییدیه مدیران در جلسه هئیت مدیره تصویب شده باشد، باید توسط نمایندگانی از اعضای هئیت مدیره امضا شود.

این مطلب را هم بخوانید:  نحوه تحریر دفاتر قانونی در همکاران سیستم

۱۸۶ـ علت اصلی اخذ تاییدیه مدیران عبارت است از کاهش احتمال تفسیر نادرست مدیریت از مسئولیت خویش در قبال صورت های مالی.

۱۸۷ـ اخذ گواهینامه مدیران (تاییدیه مدیران) به منظور تایید مجدد صورت های مالی و اعلام اینکه کلیه وقایع مالی و تعهدات در صورت های مالی و یادداشت های پیوست درج شده است.

۱۸۸ـ مسئولیت شناسایی و افشای روابط با اشخاص وابسته و معاملات انجام شده با آنان بر عهده مدیریت واحد مورد رسیدگی است.

۱۸۹ـ فهرست اشخاص وابسته باید برای مراجعات بعدی در پرونده دایمی حسابرسی نگهداری شود.

۱۹۰ـ در انتخاب نمونه آزمایشی در حسابرسی، انتخاب نمونه بستگی به کفایت کنترل های داخلی دارد.

۱۹۱ـ هدف اولیه از طبقه بندی اقلام برای نمونه گیری در حسابرسی کاهش اثر پراکندگی در کل جامعه است.

۱۹۲ـ حداکثر اشتباه موجود در جامعه که حسابرس حاضر به پذیرش آن می باشد و با وجود آن، باز هم بر این باور است که نتایج حاصل از نمونه، هدف حسابرسی را برآورده می کند، اشتباه قابل تحمل نامیده می شود.

۱۹۳ـ هرچه اشتباه قابل تحمل ارزیابی شده توسط حسابرس بزرگتر باشد، اندازه نمونه باید کوچکتر باشد.

۱۹۴ـ اشتباه قابل تحمل با اندازه نمونه، رابطه معکوس دارد.

۱۹۵ـ احتمال این که حسابرسان بر اساس نمونه گیری به نتیجه ای متفاوت از نتیجه حاصل از رسیدگی به کل جامعه دست یابند، خطر نمونه گیری نامیده می شود.

۱۹۶ـ خطر نمونه گیری با اندازه نمونه، رابطه معکوس دارد.ـ در صورت اتکای بیش از واقع بر سیستم کنترل داخلی، خطر کنترل در سطح پایین تعیین می شود و حجم آزمون های محتوا کاهش می یابد.

این مطلب را هم بخوانید:  آموزش اصول حسابداری 1 به زبان ساده

۱۹۷ـ خطر رد کردن نادرست به کارایی حسابرسی و نه به موثر بودن رسیدگی ها مربوط می شود.

۱۹۸ـ چنانچه برآورد اولیه از خطر کنترل پایین باشد، اندازه نمونه در آزمون کنترل ها افزایش می یابد.

۱۹۹ـ هنگامی که برآورد اولیه از خطر کنترل بالا باشد آزمون کنترل ها انجام نمی شود.

۲۰۰ـهنگامی که برآورد اولیه از خطر کنترل بالا باشد، تعداد نمونه ها در آزمون های محتوا افزایش می یابد.

۲۰۱ـ تعداد اقلام جامعه معمولاً اثری بر اندازه نمونه در آزمون های محتوا ندارد.

۲۰۲ـ هدف اولیه حسابرسان از مستندسازی کاربرگ ها فراهم آوردن شواهد لازم برای پشتیبانی از اظهارنظر خود و شواهد مربوط به انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی است.

۲۰۳ـ کاربرگ های حسابرسی باید به گونه ای طراحی شود که متناسب با شرایط موجود و نیازهای حسابرسی در هر کار حسابرسی باشد.

۲۰۴ـ میزان و حجم کاربرگ های حسابرسی به قضاوت حرفه ای حسابرسان بستگی دارد.

۲۰۵ـ مراقبت و نگهداری کاربرگ های حسابرسی بر عهده حسابرس مستقل است.

۲۰۶ـ کاربرگ نهایی، جدول اصلی کنترل و تلخیص تمام کاربرگ های پرونده است و به عنوان ستون فقرات مجموعه کاربرگ های حسابرسی محسوب می شود.

۲۰۷ـ کاربرگی که یکی از سرفصل های عمده صورت های مالی را منعکس می کند، کاربرگ اصلی است.

۲۰۸ـ اقلام تشکیل دهنده مانده های هر یک از حسابها در کاربرگ فرعی درج می شود.

۲۰۹ـ اطلاعات بدست آمده از طریق سندرسی، اجرای روش های تحلیل، مشاهده عینی دارایی ها و سایر موارد صورت گرفته طبق برنامه حسابرسی، در کاربرگ فرعی منعکس می شود.

۲۱۰ـ از کاربرگ تجزیه و تحلیل جهت بررسی، تشخیص و طبقه بندی کلیه اقلام بدهکار و بستانکار مندرج در یک حساب دفتر کل استفاده می شود.

این مطلب را هم بخوانید:  جزئیات کامل فرآیند رسیدگی به پرونده های مالیاتی

۲۱۱ـ کاربرگی که برای اثبات ارتباط بین دو قلم کسب شده از منابع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد، کاربرگ صورت مغایرت نامیده می شود.

۲۱۲ـ صورتجلسات مجامع عمومی و هئیت مدیره، نمونه ای از مدارک موید محسوب می شوند.

۲۱۳ـ به منظور حصول اطمینان از رعایت استاندارد های حسابرسی در انجام عملیات حسابرسی، موسسات حسابرسی باید به سیاست ها و روش های کنترل کیفیت اتکا نمایند.

۲۱۴ـ حدود سیاست های کنترل کیفیت به اندازه موسسه، ساختار سازمانی، نوع و ماهیت خدمات حرفه ای و رابطه منافع و مخارج در آن موسسه بستگی دارد.

۲۱۵ـ تقسیم کار از ارکان سیستم کنترل کیفیت یک موسسه حسابرسی است که هنگام تعیین روش ها و خط مشی های کنترل کیفیت باید در نظر گرفته شود.

۲۱۶ـ هدایت کار، بررسی و سرپرستی کار صرفاً روش های کنترل کیفیت در سطح هر کار حسابرسی هستند.

۲۱۷ـ بررسی همپیشگان به منظور اطمینان به کنترل کیفیت کار حسابرس انجام می شود.

موفق و سربلند باشید.

1 دیدگاه

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here