۱۸ روش برای کنترل داخلی درآمد و هزینه ها

1
1848

کنترل-های داخلی معاملات فروش و حسابهای دریافتنی

به نام خدا و سلام

شما به عنوان حسابدار وظایف مهمی در محل کار خود دارید و به دلیل داشتن جایگاه پر مسئولیت خود می بایست عملکرد مطمئن و قابل قبولی داشته باشید. برای مهار اشتباهات غیر قابل پیش بینی که گاهاً منجر به خسارات سنگینی می شود چند راهکار مهم کنترل داخلی را در اختیار شما قرار می دهم تا بتوانید از ان به عنوان یک ابزار کاربردی استفاده کنید :

کنترل فروش و درآمدها

 1. تنها کالاهایی از انبار صادر / خدماتی انجام می شود که قبلاً مجوز صدور، حواله انبار / انجام کار برای آن صادر شده باشد.
 2. مدارک مربوط به تحویل کالا یا انجام خدمات به نحو مناسب از مشتریان
 3. مدارک مربوط به ارسال و تحویل کالا عیناً جهت ثبت در سوابق انبار مورد استفاده قرار می گیرد.
 4. صورتحسابها با شماره ترتیب چاپی و بر اساس مندرجات مدارک مربوط به ارسال کالا / ارائه خدمات تنظیم می شود.
 5. قبل از ارائه صورتحسابها به مشتری ، کنترلهای زیر توسط اشخاصی مستقل از تنظیم کنندگان صورتحساب به عمل می آید: کنترل قیمتهای مندرج در صورتحساب با قرارداد منعقده و یا لیست قیمت مصوب – کنترل محاسبات صورتحساب- کنترل سایر شرایط از قبیل تخفیفات و نحوه پرداخت
 6. وجوه نقد، چکها و اسناد دریافتنی در هنگام دریافت با مدارک مربوطه مطابقت داده شده و رسید مربوط که دارای شماره ترتیب چاپی باشد به نحو مناسبی صادر می شود.
 7. کلیه وجوه چکهای دریافتنی، حداکثر در ابتدای روز بعد به حساب بانکی شرکت واریز شده و یا جهت وصول به بانک واگذار و کلیه اسناد مدت دار به مسئول مربوطه تحویل و رسید دریافت می شود.
 8. طی دوره های منظم مثلا ۱۵ روز یکبار صورتحسابهای بانکی مربوطه به کلیه حسابهای بانکی اخذ و توسط اشخاصی مستقل از مسئولین دریافت و پرداخت و همچنین مسئولین ثبت دفتر با اقلام مندرج در دفاتر شرکت مطابقت و ماهیت و دلایل کلیه اقلام مزبور اقلام مغایرت مشخص شده و نتایج حاصله توسط یکی از مقامات مسئول شرکت مورد بررسی و تایید قرار می گیرد.
این مطلب را هم بخوانید:  دانلود رایگان آموزش تحزیه و تحلیل صورتهای مالی

کنترل خریدها و هزینه ها

 

سال ۹۹ یک سال پر درآمد برای حسابدارهاست! اگر بخواهید سهمتون رو از این بازار بدست می آورید ؛ ویدئو رو ببینید:

 1. هیچ خرید یا دریافت خدمتی بدون مجوزهای خرید یا دریافت خدمات انجم نمی شود
 2. در هنگام تحویل کالا یا خدمات مدارک کافی و مناسب برای مستند کردن مشخصات ، مقادیر یا کیفیت کالا تهیه می شود.
 3. کنترلهای مناسبی وجود دارد که بتوان اطمینان حاصل نمود که کلیه مدارک مد نظر قرار  خواهد گرفت ( استفاده از فرمهای دارای شماهر ترتیب چاپی یا ثبت کالا و یا خدمات دریافتی در دفاتر خاص )
 4. کنترلهای مناسبی وجود دارد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که در مقابل کلیه مدارک مربوط به کالا یا خدمات دریافتی صورتحساب دریافت می گردد( به عنونا مثال : عطف متقابل صورتحسابها و رسیدهای کالا به یکدیگر )
 5. مقادیر، مشخصات و کیفیت کالا / خدمات دریافتی مندرج در صورتحسابها با مدارک مربوط با دریافت کالا مطابقت می گردد.
 6. صدور چک تنها در مقابل برگهای دستور پرداخت دارای شماره چاپی که بر مبنای مدارک و مستندات مربوط به معاملات شرکت صادر شده و توسط مقام مسئولی تایید گردیده ، انجام می شود.
 7. همزمان با صدور چک مستندات و مدارک پیوست جهت جلوگیریاز استفاده مجدد به نحو مناسبی باطل می شود.
 8. صدور چک و حواله های بانکی توسط اشخاصی مستقل از صادر کننده مجوز پرداخت صورت می گیرد.
 9. در زمان تحویل چک به ذینفع رسید معتبر دریافت و چکهای تحویل نشده به نحو مناسبی نگهداری می شود .
 10. قبل از پرداخت صورت مخارج توسط شخصی مستقل از تهیه کننده از نظر صحت مطالبات و مدارک اسناد ضمیمه کنترل و تصویب و برای جلوگیری از استفاده مجدد به نحو مناسبی باطل می شود.
این مطلب را هم بخوانید:  11 ترفندکلیدی برای ارائه مطلوب صورت معاملات 3 ماهه!

امیدوارم بتوانید با این موارد آیین نامه مناسبی برای مجموعه خود تنظیم کنید.

در بخشهای بعدی روش های کنترل داخلی حقوق و دستمزد و دارایی ثابت توضیح داده می شود.

موفق باشید/ میثم حاجی محمدی

1 دیدگاه

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here