یادآوری مهم ! تمدید مهلت ارائه اظهارنامه سه ماهه چهارم

0
691

Android-Time-Tracking-App-Intro (1)

نوع:بخشنامه

مواد مرتبط با ارزش افزوده: ۳۳ ,۲۱

شماره:۲۳۴۶۶/۲۰۰/ص

موضوع: تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم(فصل زمستان) سال ۱۳۹۲

 

سال ۹۹ یک سال پر درآمد برای حسابدارهاست! اگر بخواهید سهمتون رو از این بازار بدست می آورید ؛ ویدئو رو ببینید:

نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه دوره چهارم(فصل زمستان) سال ۱۳۹۲ با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواست های مؤدیان محترم موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مؤدیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد:
ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مؤدیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی(فصل زمستان) سال ۱۳۹۲ را تا پایان روز یکشنبه مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۳ تسلیم نمایند، امکان برخورداری از بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را در صورت درخواست کتبی برای مؤدیان فوق الذکر فراهم نمایند. ضمناً اختیار بخشودگی صد درصد(۱۰۰%) جرائم مذکور به مدیران کل امور مالیاتی ذیربط تفویض می گردد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

این مطلب را هم بخوانید:  41 گام اصولی برای حسابدار حرفه ای شدن!

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here