گزارشاتی که مدیران هلدینگ از حسابداران انتظار دارند

0
76
هلدینگ چیست؟

در این مقاله قبل از اینکه به موضوع اصلی که همان نیاز مدیران هلدینگ از حسابداران است بپردازیم در مورد این‌که هلدینگ چیست و به چه منظور اینگونه شرکتها ایجاد و یا تاسیس می‌گردند و چند نوع شرکت هلدینگ داریم بحث می‌کنیم در پایان نیز یک مثال مرتبط ارائه شده است.

فهرست مطالب مخفی

هلدینگ چیست؟

هلدینگ یک کلمه انگلیسی به معنای نگهدارنده میباشد که در این مبحث شرکت هلدینگ به شرکتهایی اطلاق میگردد که بطور کلی و به خودی خود دارای فعالیت بخصوصی نیستند. شرکت های هلدینگ شرکتهایی هستند که با سرمایه گذاری در شرکتها با فعالیتهای گاها مختلف یا همسو انها را تحت کنترل خود دراورده و اینگونه شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ مستقیما زیر نظر مدیران و یا هیئت مدیره هلدینگ اداره می‌شود.

هلدینگشرکت های هلدینگ با خرید سهام عمده که میتواند تا ۱۰۰٪ سهام یک شرکت باشد یا تاسیس یک شرکت و دارا بودن اکثریت سهام و حق رای در شرکتهای زیر مجموعه انها را کنترل نمایند. به اینگونه شرکتها شرکتهای فرعی یا وابسته گفته می‌شود که هرکدام دارای شخصیت مستقل داشته اما از نظر اداره ان تحت نظر شرکت مادر یا شرکت هلدینگ می‌باشند.

۲ نوع شرکت‌های نگهدارنده یا هلدینگ

شرکتهای تخصصی

اینگونه شرکتهای هلدینگ فقط به یک رشته از فعالیتهای اقتصادی ورود می‌کنند و سهام شرکتهایی را تحت کنترل قرار میدهند که در یک رشته اقتصادی فعالیت دارند مانند هلدینگ شرکتهای پتروشیمی یا نفت و برق و غیره.

مزایای مالی شرکت‌های تخصصی

همانطوریکه ذکر شد اینگونه شرکتها تخصصی عمل می‌کنند وفعالیت شرکتهای فرعی را میتوان با هم مقایسه و موفقیت یا عدم موفقیت مدیران انها را مورد ارزیابی قرارداد.

 

این تابستون، شب عید حسابدارهاست! اگر می‌خواهید سهمتون رو از این بازار بگیرید، حتما این ویدئو رو ببینید:

مثلا در یک هلدینگ پتروشیمی که دارای ۱۰ شرکت فرعی تولید مواد پتروشیمی هستند با مطالعه و مقایسه صورتهای مالی و انالیز انها با توجه به اینکه در یک رشته فعالیت می‌نمایند موفقیت انها را در اداره شرکت تحت کنترل خود ارزیابی نمود.

همانطوری که ذکر شد شرکت های فرعی بصورت مستقل عمل می‌کنند. این شرکتها میتوانند شرکتهای سهامی عام و یا خاص باشند که در هرصورت دارای مدیران مستقل و تعییین شده از طرف هلدینگ هستند . انچه که مورد نیاز ارزیابی اینگونه شرکتها برای شرکت هلدینگ میباشد که میبایستی توسط حسابداران و مدیر مالی تهییه گشته و به شرکت هلدینگ ارائه نمایند:

 1. گزارش هیئت مدیره
 2. گزارش حساب عملکرد سود وزیان سال مالی و مقایسه ان با سال قبل
 3. گزارش ترازنامه منتهی به سال مالی مورد نظر و مقایسه با سال قبل
 4. صورتهای مالی میبایستی دارای یادداشتهای توجیحی و توضیحی باشند.
 5. صورت گردش نقدینگی
 6. گزارش حسابررس داخلی در صورت دارا بودن چنین دپارتمانی
 7. گزارش بازرس قانونی در صورتیکه شرکت سهامی خاص باشد
 8. در صورتیکه شرکت دارای سیستم بودجه و برنامه ریزی باشد مقایسه عملکرد واقعی و بودجه یا اهداف از پیش تعیین شده و علل عدم دسترسی به اهداف یا بهتر عمل نمودن ان‌هاست.

از انجایی که تمامی شرکتهای فرعی دارای یک نوع فعالیت یا فعالیتهای مشابه می‌باشند برای شرکت مادر ( هلدینگ) بسیار ساده خواهد بود تا عملکرد هر شرکت را ارزیابی نماید.

ب – مضرات شرکت‌های هلدینگ تخصصی

در صورتی‌که هلدینگ تمامی سرمایه گذاری خود را در یک نوع فعالیت یا فعالیت های مشابه قراردهد امکان این که در یک سال مالی مثلا مانند تحریم دچار مشکلات مالی گردد و نتوانند فعالیت عادی داشته باشند شرکت هلدینگ نیز دچار مشکلات در مقابل سهامداران خود شده و دچار افت قیمت سهام می گردد.

این مطلب را هم بخوانید:  آموزش حسابداری ویدئویی : جلسه پنجم (تکنیک های اعتراض نویسی)

شرکتهای هلدینگ که به‌صورت تخصصی عمل نمی‌کنند

شرکت هلدینگ هایی که تخصصی عمل نکرده و در شرکتها با فعالیت های مختلف سرمایه گذاری مینماید. مثلا یک شرکت هلدینگ میتواند سهام عمده شرکتهای مثل تولید کننده لبنیات ؛ سیمان ؛ لوازم ارایشی ؛ خرید و فروش طلا و جواهرات ؛ هتلداری و غیره سرمایه گذاری و تحت کنترل خود دراورند. هردو نوع هلدینگ دارای مزایا و مضرات منحصر به خود را از نظر کنترل مالی داشته باشند که به ان می‌پردازیم.

مزایای شرکتهای هلدینگ غیرتخصصی

اینستکه بقول ضرب المثل معروف تخم مرغ های خود را در یک سبد نچیده که در صورت از بین رفت سبد کلیه تخم مرغ ها نیز از بین برود. مثلا اگر شرکت هلدینگ سرمایه خود را در شرکتهای فرعی که در یک راستا فعالیت ندارند پخش نماید شانس اینکه بتواند سرمایه سهامداران را حفظ نموده و سودسهام خوبی به انها اراده نماید بسیار بیشتر است.

مثلا می‌توانند قسمتی از سرمایه خود را در تولید شرکتهای فرعی بستنی سازی و قسمتی دیگر را در شرکت چتر سازی سرمایه گذاری نمایند. دراینصورت اگر تابستان داغ باشد فروش بستنی افزایش و برعکس اگر زمستان بارانی باشد فروش چتر بیشتر می‌شود. در نتیجه از این منظر اینگونه شرکتها همیشه میتوانند سود دهی داشته باشند.

مضرات هلدینگ غیر تخصصی

با توجه به مطالب فوق نمی‌توان مضرات زیادی برای اینگونه شرکتهای فرعی قائل شد . تنها مضرات اینگونه شرکتها این‌ است‌که می‌بایستی نیروهای متخصص متعدد داشته باشند تا بتوانند شرکتهای فرعی را اداره و کنترل کنند . ضمن اینکه مقایسه بین عملکرد مدیران را فقط در قالب صورتهای مالی میتوان قضاوت نمود.

هلدینگ چیست

شیوه اصلی تحلیلگران مالی در ارزیابی شرکت‌های هلدینگ

یکی از شیوه های اصلی تحلیلگران مالی در ارزیابی شرکتها، استفاده از صورتهای مالی آنهاست.

در مورد صورتهای مالی که بیانگر فعالیتهای شرکت های فرعی می‌باشند همانند شرکتهای فرعی تخصصی میباشد که توسط حسابداران شرکت هلدینگ بررسی و مورد ارزیابی قرار می گیرد. انچه که حسابداران شرکت هلدینگ میبایستی مورد بررسی و ارزیابی قراربدهند به‌قرار ذیل می‌باشد.

مثال از شرکت‌ هلدینگ

مقایسه صورتهای مالی چند دوره ترجیحا ۵ دوره مالی یک شرکت. در این روش ارقام ۵ دوره حساب سود وزیان و ترازنامه یک شرکت را با مقایسه و میزان سود دهی و موفقیت شرکت را میسنجند.

صورت سود وزیان شرکت گل پرور – ارقام به میلیون ریال

۱۳۹۸ ۱۳۹۷ ۱۳۹۶ ۱۳۹۵ ۱۳۹۴ شرح 
۱۶۶ ۱۵۵ ۱۳۹ ۱۲۵ ۱۲۰ فروش
۱۴۵ ۱۳۲ ۱۲۵ ۱۱۱ ۱۰۸ قیمت تمام شده
۲۱ ۲۳ ۱۴ ۱۴ ۲۲ سود ناخالص
۹ ۶ ۸ ۷ ۶ هزینه های عمومی و اداری
۴ ۳ ۲ ۱ ۴ هزینه های مالی
۴ ۷ ۲ ۳ ۶ مالیات بردرامد
۴ ۷ ۲ ۳ ۶ سود خالص

 

در صورتی‌که سال ۱۳۹۴ را سال پایه قرارداده و فرض کنیم که افزایش در فروش و قیمت تمام شده با نرخ تورم تعدیل شده باشد ( قیمت ها همگی ثابت نسبت به سال پایه )

تغیییرات حساب سود و زیان طی ۵ سال

۱۳۹۸ ۱۳۹۷ ۱۳۹۶ ۱۳۹۵ ۱۳۹۴  شرح
۳۸.۳۳٪ + ۲۹.۲ ٪ + ۱۵.۸٪ + ۴.۲٪ + ٪۱۰۰ فروش
۳۴.۲۶٪+ ۲۲.۲۲٪+ ۱۵.۷۴٪+ ۲.۸۳٪ + ٪۱۰۰ قیمت تمام شده
۴.۵۴٪ – ۴.۵۴٪ + ۳۶.۳۶٪ – ۳۶.۳۶٪ – ٪۱۰۰ سود ناخالص
۵۰.۰٪ + ۰.۰۰٪ ۳۳.۳۳٪+ ۱۶.۶۶٪ + ۱۰۰٪ هزینه های عمومی و اداری
۰.۰۰٪ ۲۵٪ – ۵۰٪ – ۷۵٪ – ۱۰۰٪ هزینه های مالی
۳۳.۳۳٪ – ۱۶.۶۷٪+ ۶۶.۶۷٪ – ۵۰.۰٪ – ۱۰۰٪ مالیات بردرامد
۳۳.۳۳٪ – ۱۶.۶۶٪+ ۶۶.۶۶٪ – ۵۰٪ – ۱۰۰٪ سود خالص

 

نتیجه: تحلیل فوق نشان میدهد علیرغم افزایش در فروش سالیانه شرکت نتوانسته هزینه ها را کنترل نموده که منجر در واقعیت به سود دهی واقعی نرسیده.

سوال‌هایی که پیش می‌آید

۱ – علی‌رغم افزایش در فروش به چه علت سود سالیانه تنزل نموده

 • علت های احتمالی
 • افزایش قیمت تمام شده که همسو با افزایش فروش نبوده.
 • افزایش دستمزد
 • هزینه های سربار
 • عدم استفاده از بهینه سازی ماشین الات
 • استهلاک بالای ماشین الات

۲ – به‌ چه علت قیمت تمام شده کالا افزایش یافته

 • به دلایل ذکر شده بالا و احتمالا بالا رفتن مواد خام وارداتی

۳ – علیرغم کاهش در هزینه های مالی ( بهره ) شرکت به سود دهی نرسیده

 • احتمالا شرکت از تسهیلات بانکی استفاده نموده که از سالهای بعد از ۱۳۸۵ تسهیلات مستهلک شده
این مطلب را هم بخوانید:  نرخ حق‌الزحمه خدمات حسابرسی در سال 99

۴ – چرا سود خالص سالیانه روند مناسبی نداشته و دارای نوسانات مختلف است

 • احتمالا تغییر در مدیریت یا مسائل جنبی و محیطی خارج از دسترس شرکت مانند تعطیلات پیش بینی نشده و یا مشکلات جوی

۵ – علت بالا رفتن سود خالص در سال ۹۷ ناگهان زیاد شده

 • این علت را میبایستی دقیق تر بررسی نمود. مثلا سود ناخالص در این سال مثبت بود.

ترازنامه شرکت گل پرور در ۱۳۹۸/۱۲/۲۸

ارقام به میلیون ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ ارقام به میلیون ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ ارقام به میلیون ۲۸/۱۲/۱۳۹۷
ارقام به میلیون ۲۸/۱۲/۱۳۹۸

شرح ارقام به میلیون ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ ارقام به میلیون ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ شرح ارقام به میلیون ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ ارقام به میلیون ۲۸/۱۲/۱۳۹۷
وجوه نقد و اوراق بهادار کوتاه مدت ۴۷۵۰۰ ۳۶۸۰۰ بدهیهای جاری ۳۲۶۰۰ ۳۲۶۰۰
حسابهای دریافتنی ۳۷۲۰۰ ۴۱۰۰۰ بدهیهای بلند مدت ۴۵۱۰۰ ۴۵۱۰۰
موجودی کالا ۴۱۳۰۰ ۲۸۴۰۰ پیش دریافتها ۲۵۰۰۰ ۲۵۰۰۰
سپرده و پیش پرداختها ۱۵۸۰۰۰ ۱۴۲۰۰۰ جاری کارکنان ۸۰۰ ۸۰۰
جمع داراییهای جاری ۲۸۴۰۰۰ ۲۴۸۲۰۰ جمع بدهیهای جاری ۱۰۳۵۰۰ ۱۰۳۵۰۰
سرمایه گذاریهای بلند مدت ۱۲۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ سرمایه ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰
خالص داراییهای ثابت ۸۶۰۰۰ ۹۸۰۰۰ صرف سهام ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰
خالص سایر داراییهای نامشهود ۲۲۰۰۰ ۲۰۰۰۰ سود وزیان انباشته ۸۸۵۰۰ ۸۸۵۰۰
جمع داراییهای ثابت ۲۲۸۰۰۰ ۲۳۸۰۰۰ جمع حقوق صاحبان سهام ۴۰۸۵۰۰ ۴۰۸۵۰۰
جمع کل داراییها ۵۱۲۰۰۰ ۴۸۶۲۰۰ جمع کل بدهیها و سرمایه ۵۱۲۰۰۰ ۵۱۲۰۰۰

 

تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی مثال

حال می‌پردازیم به تجزیه و تحلیل ترازنامه که نسبت های مالی نامیده می‌شود. روابط بین دو یا چند رقم از یک ترازنامه و سود وزیان ( صورتهای مالی ) را تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی میگویند که امروزه بسیار متداول و مورد استفاده تحلیلگران و حسابداران جهت تعیین سود دهی و سلامت یک بنگاه اقتصادی قرارمیگیرد. این نسبتها نشان خواهند داد که موقعیت و سلامت در چه وضعی هستند و برای سرمایه گذار بسیار حیاتی می‌باشد.

نسبت های مالی معمولاً در چهار گروه زیر طبقه بندی شده اند:

 1. نسبتهای نقدینگی
 2. نسبت های فعالیت
 3. نسبتهای اهرمی (بدهی)
 4. نسبتهای سودآوری

نسبتهای نقدینگی

نسبت جاری

بدهی‌های جاری /داراییهای جاری = نسبت جاری

۲۸۴۰۰۰/۱۰۳۵۰۰=۲.۷۴

نسبت فوق بیانگر این‌ است‌که بستانکاران می‌توانند اطمینان داشته باشند که مطالبات انها و در سررسید پرداخت خواهد شد زیرا مطالبات شرکت ۲.۷۴ برابر بدهیهای شرکت می‌باشد.

نسبت انی یا سریع

در این نسبت طلبکاران می‌خواهند اطمینان داشته باشند که شرکت توانایی اینرا دارد که سریعا در صورت لزوم طلب خود را وصول کنند. در این فرمول از نقدینگی و اوراق بهادار کوتاه مدت و حسابهای دریافتنی استفاده مینمائیم. پیش پرداختها و موجودی کالا در این فرمول به حساب نمی‌ایند زیرا تبدیل انها به وجوه نقد ممکن است زمان بر باشد

(بدهیهای جاری + پیش دریافتها)/وجوه نقد و اوراق بهادار کوتاه مدت + حسابهای دریافتنی=نسبت آنی

(۳۲۶۰۰+۲۵۰۰۰)/(۳۷۲۰۰+۴۷۵۰۰)=۱.۴۷

این نسبت خوبی است برای باز پرداخت دیون شرکت

نسبت سوداوری

همانطوری‌که می‌توان متصور شد هدف نهایی سرمایه گذاران دریافت سود متناسب با مبلغ سرمایه گذاریشان می‌باشند. سرمایه گذاران انتظار دارند تا در مقابل سرمایه ای که در اختیار دیگران ( یک شرکت و یا یک فرد ) می‌گذارند اولا مطمئن باشد و ثانیا سود مناسب و خوبی دریافت نمایند. لذا با توجه به اینکه دراختیار گذاشتن سرمایه در یک سازمان ریسک بالاتری نسبت به سود سپرده نزد بانکها میباشد؛ سرمایه گذاران انتظار سود بالاتری نسبت به سود سپرده بانکها دارند. این نسبتها می‌تواند نسبت سود دهی یک سرمایه گذاری را مشخص نماید.

نسبت سود خالص به فروش

مثلا در مثال بالا سود خالص نسبت به فروش در سال ۱۳۹۸

فروش خالص/سودخالص=نسبت سود خالص به فروش
۴۰۰۰۰۰۰/۱۶۶۰۰۰۰۰۰=۲.۴۱٪

البته توجه داشته باشید که این رقم برای سرمایه گذاران جالب نیست. اما اقلام مثل بهره بانکی که در هزینه ها میباشد توانسته چهره بدی از سود نشان دهد در حالیکه بهره پرداختنی برای افزایش فروش بوده و میتواند از هزینه ها حذف گردد

نسبت سود ناخالص به فروش

نسبت دیگری که میتواند بیانگر کارامدی شرکت را بیان کند نسبت سود ناخالص نسبت به فروش میباشد. این نسبت سود عملیاتی شرکت را بیان میکند.

این مطلب را هم بخوانید:  حسابداری شرکتها با ارزش گذاری مدیرش پردرآمد می شود!

فروش/سودناخالص=نسبت سود ناخالص به فروش

۲۱۰۰۰۰۰۰/۱۶۶۰۰۰۰۰۰=۱۲.۶۵٪

نسبت سود ناخالص به متوسط داراییها

معیار دیگری که میتواند در بکارگیری موثر دارائیها را در نظر گرفت نسبت به سود به معدل داراییهای شرکت می‌باشد.

(کل دارائیهای اول دوره + کل دارائیها در پایان دوره )/سود ناخالص =نسبت سود ناخالص به متوسط داراییها

(۲/( ۵۱۲۰۰۰ +  ۴۸۶۲۰۰ ))/۲۱۰۰۰۰۰۰=۴۲٪

نسبت قیمت به سود

یکی دیگر از شاخص های بازدهی سرمایه نسبت قیمت روز هرسهم نسبت به سود هرسهم میباشد مثلا اگر قیمت روز یک سهم برابر با ۲۲۰ ریال و سود متعلق به یک سهم برابر ۲۲ ریال باشد.

۱۰.۳۶٪=۲۲۸/۲۲=P/E= نسبت قیمت به سود

در صورتی که این روند رو به افزایش باشد بیانگر این است‌که شرکت در حال رشد بوده و قیمت ان رو به افزایش می‌باشد. و البته کاهش ان نگران کننده خواهد بود.

نسبت سود به قیمت

بازدهی سود سهام هم یکی دیگر از شاخص های تعیین کننده وضعیت شرکت می‌باشد.

۰.۹۶٪=۲۲۸/۲۲=E/P=نسبت سود به قیمت

در این فرمول که میتوان گفت قدرت سود اوری هر سهم را معین میکند در واقع توان مدیریت شرکت در سود اوری رانشان میدهد وعامبل برای تشویق سرمایه گذاری میباشد.

نسبتهای فعالیت

به طور کلی سود اوری هر واحد تجاری و تولیدی بستگی به میزان فعالیت ان و استفاده از دارائیهائی هستند که در اختیار مدیران می‌باشد. بطور مثال

الف – گردش موجودی کالای ساخته شده

شرکت گل پرور – ارقام به ملیون

متوسط موجودی/قیمت تمام شده کالای فروخته شده=گردش موجودی کالای ساخته شده

(/۲(۱۴۵+۱۳۲))/۱۴۵=۱۰۷۰

علل پایین بودن این رقم میتواند:

۱ – ناشی از توانائی فروش کالا باشد

۲ – افزایش تولید طی دوره به دلایلی مانند ترس از بالا رفتن قیمتها یا استفاده بهینه از خط تولید و یا رکود اقتصادی برای فروش کالا باشد. اما نکته منفی ان هزینه های جانبی مانند هزینه انبار داری و یا عدم گردش نقدینگی و نگهداری ان باشد. از طرفی از عواقب بالا بودن این نسبت میتوان ناتوانی شرکت در پاسخگوئی به نیاز بازار ( مشتریان ) باشد.

نکته. همین نفرمول نسبت را میتوان برای انبار مواد اولیه نیز بکار برد.

ب – گردش حسابهای دریافتنی

در این نسبت که از تقسیم فروش بر متوسط حسابهای دریافتنی بدست میاید بیانگر قدرت مدیریت در بکارگیری ابزار مناسب جهت نقدینگی شرکت میباشد. اما بدلیل انکه بطور کلی شرکتها میزان فروش نقدی و غیر نقدی را از هم تفکیک نمی‌کنند به این نسبت نمیتوان اعتماد زیاد نمود. مثلا در شرکت اسمان ابی برای سال ۱۳۹۸ ازقام به میلیون

متوسط حساب دریافتنی/فروش خالص=گردش حسابهای دریافتنی

(۲/(۲۸۰+۲۶۲))/۱۶۲۵=۵.۹۸دفعه در سال

متوسط دوره وصول از بدهکاران

۶۱=۳۶۵/۵.۹۸=گردش بدهکاران/تعداد روز درسال=متوسط وصول از بدهکاران

در اینصورت اگر فرض کنیم که این شرکت فروش نقدی نداشته و همه فروش به مشتریان نسیه میباشد ۶۱ روز طول میکشد تا وجوه فروش دریافت گردد.

ج – نسبت جمع بدهی ها به جمع کل داراییها

شرکت گل پرور سال مالی ۹۸

۰.۲۰=۱۰۳۵۰۰/۵۱۲۰۰۰=جمع دارایی‌ها/جمع بدهی‌ها=جمع بدهیها به دارایی‌ها

این نسبت بیانگر انستکه ۲۰٪ یا ۵/۱ دارائیهای شرکت توسط بستانکاران تامین میگردد. بعبارت دیگر ریک سرمایه گذاری در این شرکت پائین بوده چرا که دارائیهای شرکت توسط سهامداران تامین گشته و در صورت ورشکستگی شرکت توانائی پرداخت سرمایه اصلی سهامداران را از منایع فروش دارائیهای خود دارد.

محدودیت‌ها و نتیجه

استفاده کننده گان صورت های مالی و تجزیه و تحلیل ارقام ارائه شده از طرف شرکتها و همچنین نسبت های مالی بسیار ساده بوده و میبایستی در نطر بگیرند که ارقام ارائه شده مربوط به گذشته و هم چنین نحوه محاسبه صورتهای مالی میباشد. مثلا یک شرکت میتواند رویه های استانداردهای حسابی را در نظر نگرفته باشد. یا در نحوه قیمت تمام شده کالا طی دوره های مختلف تغییراتی بوجود اورده باشد. عوامل دیگری مانند اینکه یک شرکت در یک یا دو سال مالی در حال سرمایه گذاری و رشد باشد در نتیجه دارای نقدینگی کمتر بوده که در سالهای بعد مثمر ثمر واقع میگردد. در نتیجه میزان نقدینگی میتواند بسیار پائین باشد.

کلام پایانی

سرمایه گذاران ( مانند شرکتهای هلدینگ ) در استفاده از تحلیلهای مالی میبایستی در استفاده از نسبتها و تجزیه وتحلیل مالی بسیار محتاط بوده و تنها به این محاسبات اتکا ننموده و جوانب دیگر یک شرکت مانند تعداد رقبا ؛ بازار محصولات مشابه و غیره را نیز در نظر داشته باشند.

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here