چقدر به نکات تنظیم قراردادهای کاری تسلط دارید؟

چقدر به نکات تنظیم قراردادهای کاری تسلط دارید؟

مقدمه

برای این‌که بتوانید در هر زمینه‌ای موفق باشید باید قبل از ورود به آن با قوانینش آشنایی پیدا کنید. حتی برای اینکه یک بازی مثلاً بسکتبال را انجام دهید، باید با قوانین آن آشنا باشید. امتیازها را بشناسید، باید بدانید نقش خطوط چیست و هر خطا در آن چه جریمه‌ای دارد. برای کار کردن و ورود به حوزه اشتغال نیز مشابه همین است. برای هر شغلی، یک سری مهارت‌ها و آگاهی‌ها نیاز دارد، که شخص باید برای حضور و فعالیت در آن شغل، دانش کافی نسبت به آن را داشته باشد. اما یک سری قوانین و مقررات هستند که انحصاراً مختص به یک شغل خاص نیست و در هر شغلی که بخواهیم فعالیت کنیم باید آن‌ها را بدانیم، به عنوان مثال اگر یک حسابدار هستید یا یک کارگر معدن و یا حتی اگر فعلاً بیکار هستید و به دنبال شغلی می‌گردید، نیاز است که حتماً با قانون کار آشنایی داشته باشید.

متاسفانه در بسیاری از واحدهای اقتصادی، مفاد قانون کار هنگام قرارداد نوشتن رعایت نمی‌گردد. بسیار اتفاق می‌افتد که افرادی کسب و کاری را راه اندازی می‌کنند ولی به دلیل عدم آگاهی و عمل نکردن به قوانین کار، مشمول جرائم و خطرات سنگینی می‌شوند. همچنین خیلی از کارگران به دلیل اینکه با حقوق خود در قانون کار آشنا نیستند، مورد سودجویی قرار می‌گیرند.

شما با خواندن این مقاله به نکاتی طلایی و اصولی در مورد قراردادهای کاری دست پیدا می‌کنید که خیلی می‌تواند در آینده‌ی عمر کاری شما کمک کننده باشد.

تعریف قرارداد کار

به استناد ماده ۷ قانون کار قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

این مطلب را هم بخوانید:  نیم در هزار سرمایه بر عهده آورده است یا بر عهده شرکت؟

در قرارداد کار حتماً باید این موارد قید شود. قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:

الف- نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد
ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
ج- ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها
د- محل انجام کار
هـ- تاریخ انعقاد قرارداد
و- مدت قرار داد، چنانچه کار برای مدت معین باشد
ز- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید

قرارداد کار باید در چند نسخه تهیه شود؟

در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل، یک نسخه نزد کارگر، یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد و مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می‌باشد.

آیا قرارداد کار شفاهی هم معتبر است؟

بلی قرارداد کار شفاهی هم معتبر است. با توجه به تعریفی که ارائه شد قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

در قراردادهای کار شفاهی اثبات موقت یا غیر موقت بودن قرارداد چگونه ممکن می‌شود؟

چنانچه به دلیل شفاهی بودن قرارداد کار و عدم وجود دلایل و یا قرائن دیگری که مبین موقت بودن یا غیر موقت بودن قرارداد باشد امکان تعیین نوع قرارداد به هیچ وجه میسر نگردد می‌توان در صورتی که فعالیت موضوع قرارداد مورد نظر از جمله فعالیت‌های مستمر باشد نوع قرارداد را غیر موقت و در غیر اینصورت موقت احراز نمود. بدیهی است در هر حال و در صورت بروز اختلاف حکم و رأی قطعی مراجع حل اختلاف قاطع دعوی خواهد بود

عدم درج مدت قرارداد

در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می‌شود.

این مطلب را هم بخوانید:  روش اخذ مجدد کد رهگیری مفقود شده ؟

سه موردی که باعث باطل شدن قرارداد کار می‌شود

۱-مشروعیت نداشتن مورد قرارداد
۲-معین نبودن موضوع قرارداد
۳-ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.

این شش مورد باعث خاتمه‌ی قرارداد می‌شوند

۱- فوت کارگر
۲- بازنشستگی کارگر
۳- از کارافتادگی کلی کارگر
۴- انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن
۵- پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است
۶- استعفای کارگر

آیا قرارداد آزمایشی برای استخدام قانونی است؟

در قانون کار عنوانی تحت قرارداد آزمایشی وجود ندارد اما طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی در غالب قرارداد کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آن که الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نمایند کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.

آیا طرفین قرارداد می‌توانند با توافق، حقوق و مزایایی کمتر از قانون کار در نظر بگیرند؟

در قرارداد کار رعایت حداقل‌های پیش بینی شده در قانون کار و مقررات تبعی الزامی است و کارگر و کارفرما حتی با توافق نمی‌توانند برای امتیازات و مزایای کمتر از قانون موافقت داشته و در قرارداد لحاظ نمایند. هر گونه توافق بر خلاف مقررات آمره قانون کار فاقد اعتبار بوده و در مراجع حل اختلاف نیز مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و این مراجع در هر حال حکم قانون را ملاک تصمیم گیری و صدور رأی قرار می‌دهند.

آیا تکرار و تمدید قرارداد کار با مدت موقت باعث تبدیل آن به قرار داد کار دائم خواهد شد؟

انعقاد قرارداد کار با مدت موقت به موجب قانون کار مجاز شناخته شده است. تکرار و تمدید این قراردادها آن را به قرارداد کار دائم تبدیل نمی‌کند. گفتنی است که در این نوع قراردادها نیز کارگران در طول اعتبار مدت قرارداد کار از مقررات حمایتی و حفظ امنیت شغلی برخوردار خواهند بود و در صورت تمدید قرارداد کار، کارگران با حفظ سوابق کار قبلی که از توالی و تکرار قرارداد حاصل می‌شود از مزایای پایان کار استفاده خواهند نمود.

این مطلب را هم بخوانید:  گنجینه نکات قانون کار در حسابداری ( بخش سوم )

تمدید ضمنی قرارداد کار

در قراردادهای مدت موقت، چنانچه کارفرما بلافاصله پس از اتمام مدت قرارداد مبادرت به عقد قرارداد جدید با کارگر خود ننماید، قرارداد کار به مدت اعتبار قبلی صرفاً به میزان یک دوره تمدید شده تلقی می‌گردد، اما چنانچه این امر برای دفعات بعدی ادامه یابد قصد و نیت کارفرما بر دایمی بودن قرارداد کار دلالت دارد و به عبارتی قرارداد به حالت دائم تبدیل می‌شود.

قرارداد ۸۹ روزه

با اصلاح قانون کار مصوب سال ۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام انعقاد قراردادهای ۸۹ روزه فاقد هیچ خصوصیتی نبوده و استناد به اینگونه قراردادها در خصوص عدم بیمه نمودن کارگران فاقد وجاهت قانونی بوده و تنها می‌تواند به عنوان یک دوره آزمایشی موقت نسبت به قرارداد کار فی ما بین کارگران و کارفرمایان تلقی شود.

اگر کارگر در قرارداد متعهد به اضافه کاری شده باشد آیا می‌تواند از انجام آن خودداری نماید؟

نظر به اینکه شرط انجام اضافه کاری توسط کارگر در قرارداد از جمله شرایط غیر نافذ بشمار می‌رود لذا شرط مزبور بلااثر بوده و ایجاد هیچ نوع تعهدی برای طرفین قرارداد کار نمی‌نماید.

قرارداد کار سفید امضاء

اگر در زمان اختلاف کارگری و کارفرمایی، کارگری ادعا کند که قراردادش سفید امضا است، به پرونده‌اش رسیدگی می‌شود و پرونده برای خط شناسی به کارشناسی خط ارجاع می‌شود و در آزمایشگاه‌های تشخیص خط نیروی انتظامی (و یا کارشناسان رسمی دادگستری) صحت این ادعا به راحتی قابل تشخیص است، در این صورت کارگر دائمی تلقی شده و کارفرما محکوم به مجازات حبس خواهد شد.

قرارداد کار به نفع یا ضرر کارفرما

ننوشتن قرارداد کار هر چند از جهت میزان پرداخت می‌تواند کمی به سود کارفرما باشد اما در صورت نبودن قرارداد کتبی با مدت مقرر کارگر دائمی تلقی شده و کارفرما فاقد حق عدم تمدید یا اخراج وی خواهد شد و در همه‌ی مراحل مراجع کار برای وی حکم بازگشت به کار صادر و در صورت ممانعت، قهرا وی را به کار خواهند گمارد و در غیر این صورت کارفرما باید مبلغی به عنوان سنوات که رضایت کارگر را تأمین کند بپردازد.

امید است با به کارگیری و رعایت صحیح قوانین کار، مخصوصاً مورد مهم قراردادهای کاری از طرف کارفرمایان و کارگران محترم، کمتر شاهد اختلافات کارگری با واحدهای اقتصادی و سودجویی‌های احتمالی باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


بنر همکاری با ما
بنر اینستاگرام
بنر سوالات تخصصی
دانلود رایگان کتاب چگونه از حسابداری در مسیر تهران اصفهان به ۸ میلیون تومان درآمد رسیدم؟
بنر دانلود رایگان فیلم‌های آموزشی
بنر دانلود رایگان جدیدترین جدول حقوق و دستمزد
بنر تولید محتوا
بنر کانال تلگرام