هر آن‌چه باید درباره نحوه محاسبه اضافه‌کاری بدانید

هر آن‌چه باید درباره نحوه محاسبه اضافه‌کاری بدانید

سلام به همراهان همیشگی پرشین‌حساب. یکی از مواردی که حسابدارن و مدیران در تعیین و تکلیف آن دچار اشتباه می‌شوند نحوه محاسبه اضافه کاری و تعطیل کاری است که در این نوشتار قصد داریم با استناد به مواد قانونی مرتبط، برای همیشه ابهامات این مورد را حل کنیم.

ساعات کار

با توجه به مفاد ماده ۵۱ و ۵۲ قانون کار، ساعات کاری نباید از ۴۴ ساعت در هفته تجاوز کند. در هفته ۶ روز کاری داریم و در کل ۴۴ ساعت، بنابراین ساعات کاری در روز ۷ساعت و ۲۰ دقیقه است. ساعت ۷.۳۳=۴۴/۶.

پس هر شخص باید ﺩﺭ ماﻩ ۳۰ روز ۷.۳۳ ساعتی کار کند که برابر با ۲۲۰ ساعت میشود. می‌دانید که روزهای جمعه و تعطیلات رسمی، کارگر بدون انجام کار مستحق دریافت مزد می باشد. بنابراین خالص کارکرد یا به عبارتی ساعات موظفی هر ماه از  کسر عدد ۲۲۰ از ساعات روزهای جمعه و تعطیلات رسمی به دست می‌آید.

مثلا در تیرماه سال ۹۹، ۴ روز جمعه داریم و تعطیلات رسمی نداریم، بنابراین ساعات موظفی برابراست با:

کل ساعات ۳۱ روز ۲۲۷.۳۳=۳۱*۷.۳۳.

کل ساعات روزهای تعطیل و جمعه ۲۹.۳۳=۴*۷.۳۳.

در نتیجه ساعات موظفی تیرماه  ساعت ۱۹۸=۲۹.۳۳-۲۲۷.۳۳، است.

نرخ محاسبه اضافه کاری

اگر نیاز باشد ساعات کار کارگری بیش از ساعات کار موظفی ۴۴ ساعت در هفته باشد باید شرایط ماده ۵۹ قانون کار رعایت شود که عبارت اند از:
الف: موافقت کارگر ب: پرداخت (۴۰%) اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی.
پس نرخ محاسبه اضافه کار هر ساعت برابر است با ۱.۴ مزد ساعات عادی.
طبق ماده ۵۳ قانون کار از ساعت ۶ بامداد تا ۲۲ کار روز محسوب میشود و از ۲۲ تا ۶ بامداد روز بعد شب کاری محسوب میشود و همان طور که مستحضر هستید اگر قسمتی از کار در روز و قسمت دیگر در شب انجام گیرد آن کار مختلط محسوب میشود که آن قسمت از کار که در شب انجام میگیرد فوق العاده شب کاری(به کارگران غیر نوبتی) معادل ۳۵% مازاد بر مزد هر ساعت عادی تعلق می‌گیرد.

این مطلب را هم بخوانید:  دانلود رایگان جدول حقوق و دستمزد 96

نکته: جهت مشاغل سخت و زیان اور ساعات کار از ۶ ساعت در روز و ۳۶ساعت در هفته نباید تجاوز کند.

فرمول کلی محاسبه اضافه کاری

ﺍضافه کاﺭﯼ = ساعاﺕ ﺍضافه کاﺭﯼ*۱۴۰%* (۲۲۰ساعت/حقوﻕ پایه)

فرمول محاسبه تعطیل کاﺭﯼ

طبق ماده ۶۲ قانون کار ﺭﻭﺯ جمعه، ﺭﻭﺯ تعطیل هفتگی کاﺭگرﺍﻥ با ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ مزﺩ می باشد. کاﺭگرﺍنی که به هر عنوﺍﻥ در ﺭﻭﺯهاﻯ جمعه کاﺭ می کنند، ﺩﺭ مقابل عدﻡ ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ تعطیل ﺭﻭﺯ جمعه ۴۰% ﺍضافه بر مزﺩ ﺩﺭیافت خوﺍهند کرﺩ و طبق قانون باید حتما بجای روز جمعه، یک روز دیگر در ایام هفته را تعطیل شوند.

تعطیل کاﺭﯼ = ساعاﺕ تعطیل کاﺭﯼ*۱۴۰%* (۲۲۰ساعت/حقوﻕ پایه)

         جمعه کاﺭﯼ با تعطیل شدن در روز دیگر = ساعاﺕ عادی جمعه کاﺭﯼ*۱۴۰%* (۲۲۰ساعت/حقوﻕ پایه)

اضافه کاری در جمعه کاﺭﯼ با تعطیل شدن در روز دیگر = ۱۴۰%*(ساعاﺕ اضافه بر ساعات عادی جمعه*۱۴۰%* (۲۲۰ساعت/حقوﻕ پایه))

جمعه کاﺭﯼ بدون تعطیل شدن در روز دیگر =ساعاﺕ جمعه کاﺭﯼ* ۱۹۶%*(۲۲۰ساعت/حقوﻕ پایه)

تفاوت تعطیل کاری و جمعه کاری

۴۰% فوق‌العاده جمعه کاری با ۴۰% اضافه کاری عادی متفاوت است.

به عنوان مثال کارگری که هم روز جمعه کار می‌کند و هم روز تعطیل رسمی وسط هفته و به جای این دو روز تعطیل روز دیگری را تعطیل نیست برای روز جمعه که سر کار بوده هم اضافه کاری و هم جمعه کاری محاسبه می‌شود ولی برای روز تعطیل رسمی وسط هفته فقط اضافه کاری (۱۴۰%) تعلق می‌گیرد.

مثال محاسبه اضافه کاری

فرض کنید کارگری در خرداد ۹۹، هر روز کاری از ساعت ۷:۳۰ صبح لغایت ۱۶ کار می‌کند ( ۳۰ دقیقه صرف استراحت). در این ماه روزهای تعطیلات رسمی وسط هفته هم سر کار است که از ۸:۳۰ لغایت ۱۵ کار می‌کند( ۳۰ دقیقه صرف استراحت). یک جمعه نیز از ساعت ۸ لغایت ۱۸ با صرف یک ساعت استراحت کار می‌کند. طبق جدول ساعات کار موظفی، ساعات کار موظفی خرداد ۹۹، ۱۵۴ ساعت است. تعداد تعطیل رسمی این ماه ۵ روز و جمعه نیز ۵ روز است.

این مطلب را هم بخوانید:  چگونه استرس های موجود در کار حسابداری را کنترل کنیم؟

حقوق خرداد بدون اضافه کاری و تعطیل کاری و جمعه کاری: ریال ۱۸،۹۶۶،۰۷۹=۳۱*۶۱۱،۸۰۹

ساعات کار موظفی خرداد= ۱۵۴ ساعت. ۱۵۴=۷.۳۳*۲۱

مزد ۲۱ روز کار موظفی: ۱۲،۸۴۷،۹۸۹=۲۱*۶۱۱،۸۰۹

مزد ۵ روز تعطیل رسمی: ۳،۰۵۹،۰۴۵=۵*۶۱۱،۸۰۹

مزد ۵ روز جمعه بدون کارکرد : ۳،۰۵۹،۰۴۵=۵*۶۱۱،۸۰۹

 

ساعات اضافه کارکرد در روزهای تعطیل رسمی خرداد: ساعت ۳۰ = ۵ روز * ۶ساعت

مزد اضافه در روزهای تعطیل رسمی خرداد: ریال ۳،۵۰۵،۵۹۰=۳۰*۱۴۰%*(۶۱۱،۸۰۹/۷.۳۳)

 

ساعات کارکرد در روز جمعه خرداد بدون تعطیل شدن در روز دیگر : ۹ ساعت

مزد یک روز کار در جمعه: ریال ۱،۴۷۲،۳۴۸=۱۴۰%*(۹*۱۴۰%*(۶۱۱،۸۰۹/۷.۳۳))

یا                   ریال ۱،۴۷۲،۳۴۸=۹*۱۹۶%*(۶۱۱،۸۰۹/۷.۳۳)

 

جمع حقوق و اضافه کار:

ریال ۲۳،۹۴۴،۰۱۷=۱،۴۷۲،۳۴۸+۳،۵۰۵،۵۹۰+۳،۰۵۹،۰۴۵+۳،۰۵۹،۰۴۵+۱۲،۸۴۷،۹۸۹

 

 

 

15 پاسخ

 1. سلام؛
  محاسبه جمعه کاﺭﯼ شما اشتباه است.
  جمعه کاﺭﯼ از جنس روز و محاسبه آن بدین صورت صحیح است
  ۴۰% مزد بکروز کارگر بابت ساعات موظفی (نه اضافه کار) در روز جمعه.

  1. سلام

   موظفی جمعه به نرخ ۱.۴ هست و یک روز جایگزین در ایام هفته و
   زمان اضافه کار مازاد بر ساعات عادی جمعه نیز به نرخ ۱.۴ بر اساس یک ساعت جمعه کاری است و
   اگر بجای جمعه روز دیگری تعطیل نباشد کل ساعات کارکرد جمعه به نرخ ۱.۹۶ محاسبه میشود

 2. با سلام و خدا قوت
  مأخذ اضافه کاری چیست؟
  آیا مزایای مستمر از قبیل حق فنی، بدی آب و هوا ، حق جذب و غیره مشمول مأخذ اضافه کاری می شود؟
  با تشکر از همکاری شما؟
  لطف بفرمائید پاسخ به آدرس ایمیل خودم ارسال کنید.
  acc92_2000@yahoo.com
  متشکرم

  1. سلام

   اضافه کاری : پرداخت (۴۰%) اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی می باشد.

   طبق ماده ۳۶- مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت (مستمر) پرداختی به تبع شغل
   تبصره ۳- مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عایله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود

   لذا مزایای مستمر بجز مزایای رفاهی جزئی از مزد هستند و باید در محاسبات اعمال شوند.

   لطفا لینک زیر را مطالعه فرمائید.
   https://rkj.mcls.gov.ir/fa/moghararaat/ghavanin/ghanoonkar

 3. سلام ممنون بابت آموزش خوبتون
  من یک جا شنیده بودم برای محاسبه اضافه کاری ابتدا روز های تعطیل در اون ماه رو جمع می کنیم از کل ماه کسر می کنیم و عدد به دست اومده رو ضربدر ۷.۳۳ می کنیم
  مثلا
  در تیر ماه ۵ روز تعطیل بوده پس ۵ – ۳۱ = ۲۵ الان این ۲۵ روز کار مفید اون فرد میباشد اون رو در ۷.۳۳ ضرب می کنیم که میشه ۱۸۳ و مازاد بر این میشه اضافه کاری
  و یه سوال دیگه شما تو مثال خودتون ۱۹۸ رو از کجا پیدا کردید

 4. تعطیلی روز جمعه در کشور ما از جهات مختلف سیاسی و فقهی دارای اهمیت میباشد و بر تعطیلی ان بسیار تاکید شده با در نظر گرفتن این نکته، همچنین میتوانید به تبصره ۱ ماده ۶۲ قانون کار مراجعه بفرمایید که صراحتا ذکر شده در صورت عدم استفاده از تعطیلی روز جمعه(نه سایر تعطیلات رسمی) ۴۰%اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد که در این جا میتوان تفاوت بین تعطیل کاری و جمعه کاری را استنباط کرد.
  عجب دلیل قانع کننده ای!!!!!

 5. با عرض سلام و خسته نباشید
  دو سوال داشتم خدمتتون
  اول اینکه تفاوتی که درخصوص جمعه کاری و تعطیل کاری ذکر کردید که درصورت جمعه کاری ۸۰ درصد اضافه تر و درصورت تعطیل کاری ۴۰ درصد اضافه تر بر مزد پرداخت می گردد مستنبط از کدام ماده قانونی است؟
  دوم ساعات اضافه کاری در مثال که ۱۹۸ از ۲۳۰ کم شد و به عدد ۳۲ رسید! ۱۹۸ چگونه محاسبه شده است؟
  با تشکر فراوان

  1. با سلام خدمت شما
   تعطیلی روز جمعه در کشور ما از جهات مختلف سیاسی و فقهی دارای اهمیت میباشد و بر تعطیلی ان بسیار تاکید شده با در نظر گرفتن این نکته، همچنین میتوانید به تبصره ۱ ماده ۶۲ قانون کار مراجعه بفرمایید که صراحتا ذکر شده در صورت عدم استفاده از تعطیلی روز جمعه(نه سایر تعطیلات رسمی) ۴۰%اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد که در این جا میتوان تفاوت بین تعطیل کاری و جمعه کاری را استنباط کرد.
   در مورد سوال دوم باید عرض کنم خدمتتون که ۱۹۲ ساعت کارکرد موظفی نیروی کار به جهت ماه های ۳۰ روزه میباشد و در صورت سوال مطرح شده که ماه ۳۱ روزه میباشد .

   1. پس با این حساب در فروردین ماه سال ۹۸ که فقط ۲۰ روز کاری داشتیم، کارگر باید روزی ۱۰ ساعت کار کند تا ساعت موظفی پر شده و کسر کار نخورد.
    اگر کارگر اضافه کار ندارد چه؟
    اصلا منطقی بنظر نمی رسد
    بعلاوه طبق پرسش پاسخ های فنی اداره کار ساعات عادی هر ماه برابر روزهای غیرتعطیل ضرب در عدد ۷.۳۳ می باشد. اضافه بر این اضافه کار محسوب می گردد.

    1. سلام دوست عزیز . ممنون از نکته بجا شما در مباحث حقوق و دستمزد مسائل زیادی وجود دارد که در قالب مقاله قابل گنجایش نیست و جهت اموزش نکته به نکته باید دوره های اموزشی حقوق و دستمزد گذرانده شود و صد البته که در این جا فرم کلی محاسبه اضافه کاری مطرح شده . با سپاس از شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


بنر همکاری با ما
بنر اینستاگرام
بنر سوالات تخصصی
دانلود رایگان کتاب چگونه از حسابداری در مسیر تهران اصفهان به ۸ میلیون تومان درآمد رسیدم؟
بنر دانلود رایگان فیلم‌های آموزشی
بنر دانلود رایگان جدیدترین جدول حقوق و دستمزد
بنر تولید محتوا
بنر کانال تلگرام