نحوه ارسال قراردادهای پیمانکاری طبق دستورالعمل ماده ۱۶۹مکرر

0
602 بازدید

81064324-5532449

نوع:بخشنامه

مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: ۱۶۹

شماره:۲۳/۹۳/۲۰۰
تاریخ:۲۷/۰۲/۱۳۹۳
پیوست:

بخشنامه

موضوع : نحوه ارسال اطلاعات قراردادهای پیمانکاری بر مبنای روش درصد پیشرفت کار در راستای دستورالعمل اجرائی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

نظر به ابهامات و شبهات مطرح شده در خصوص چگونگی اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم برای فعالیت های پیمانکاری، بدینوسیله در راستای یکسان سازی روند ارسال اطلاعات معاملات فصلی از سوی مؤدیان محترم مالیاتی به اطلاع می رساند با توجه به استانداردهای حسابداری، مؤدیان محترم مالیاتی که برای شناسایی درآمد از روش درصد پیشـرفت کار استفاده می نمایند،شـایسته است کارفرما و پیمانکار مربوطه جـهت یکسان سازی و برابری درآمد اعلام شده توسط پیمانکار و هزینه های انجام شده توسط کارفرما، صرفاً در خصوص ارسال فهرست معاملات فصلی بر مبنای مبلغ صورت وضعیت تأیید شده توسط کارفرما و با توجه به تاریخ تأیید صورت وضعیت مذکور اقدام نمایند.
در هر صورت عدم تطابق درآمد ابرازی که بر مـبنای درصـد پیـشرفت کارشـناسائی شـده با فـهرست های ارسـالی کـارفرمـا یا پیـمانـکار کـه بـر مـبنای صــورت وضـعیت هـای تـأیید شـده ارسـال شـده اسـت، مـوجب بی اعتباری دفاتر و تعلق جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر مذکور نخواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

اسلایدر جشنواره عید تا عید ۹۸
حتما بخوانید:  نگذارید حد نصاب معاملات شما را به اشتباه بیندازد !

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید