مواظب باشید دفاتر شرکت تان رد نشود !

0
934

123

با سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان همراه.امروز در نظر دارم مطالبی راجع به اینکه در چه مواقعی امکان دارد دفاتر شرکت رد بشود برایتان بیان کنم.امیدوارم با توجه به این نکات بتوانید مشکلات ناشی از رد دفاتر را حل کنید.

۱-در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.

 

۲- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی و پولی در دفاتر به شرط احراز.

 

سال ۹۹ یک سال پر درآمد برای حسابدارهاست! اگر بخواهید سهمتون رو از این بازار بدست می آورید ؛ ویدئو رو ببینید:

۳-عدم ثبت عملیات شعبه در دفاتر مرکزی طبق مقررات ماده ۱۵ این آئین نامه.

۴- عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر پلمپ وثبت شده ولو نانویس.

۵- تراشیدن ، پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر با وسایل شیمیایی ، رنگ و جوهر به منظور سوء استفاده .

۶- جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل به منظور سوء استفاده.

۷- در اجرای مقررات تبصره ی ۳ ماده ی ۱۳ این آیین نامه در مواردی که دفاتر به ادعای مودی از دسترس وی خارج شده و غیر اختیاری بودن موضوع مورد تایید اداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد .

۸- عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی یا دفاتر مشاغل با اطلاعات موجود در سیستم های الکترونیکی در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده می نمایند .

۹- تاخیر تحریر دفاتر روزنامه و دفتر مشاغل زائد بر حد مجاز مقرر در تبصره های ۲ و ۳ و ۴ ماده ی ۱۲ و تاخیر تحریر دفتر کل زائد بر حد مقرر در ماده ی ۱۴ .

۱۰- در صودتی که مودیان مالیاتی از اوراق مخصوص ماده ی ۱۶۹ استفاده ننمایند .

این مطلب را هم بخوانید:  دانلود رایگان فایل اکسل صورت‌های مالی

۱۱- عدم ارائه دستور العمل کار با نرم افزار های مالی مورد استفاده اشخاصی که از سیستمهای مکانیکی یا الکترونیکی استفاده می نمایند .

۱۲- اشتباه حسابداری در صورت ارائه مستندات چنانچه بر پایه استانداردهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح شود به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد .

۱۳- در صورتی که ثابت شود اسناد ثبت شده در ماشینهای الکترونیکی ظرف مهلت های مقرر در مواد ۱۳ و ۱۴ و ۱۷ آیین نامه قطعی نشده باشد .

۱۴- تهیه و تنظیم صورتهای مالی بدون رعایت مقررات ماده ی ۱۸ این آیین نامه.

ماده ی ۲۱- هیات سه نفری حسابرسان موضوع بند ۳ ماده ی ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که با توجه به دلایل مودی و نحوه ی تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه ی اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر ، احراز نمایند که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد می نمایند ،میتوانند نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند.

امیدوارم با مطالعه دقیق مطالب ارائه شده در بالا ، متوجه شده باشید که در چه مواردی دفاتر رد می شود و بتوانید از این موارد جلوگیری کنید .

سربلند و پیروز باشید.

اعظم رزی

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here