مهمترین مواد مالیات بر حقوق

3
1635

 مالیات بر حقوق
مالیات بر حقوق

نکات قابل توجه در خصوص ماده (۸۲) :

مالیات بر درآمد حقوق در ارتباط با اشخاص حقیقی است ، بدین معنی که اگر شخص حقیقی ، دریافت کننده حقوق باشد ، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد . و اگر شخص حقوقی مبالغی بابت انجام خدمات داشته باشد ، مشمول مالیات بر درآمد حقوق نبوده ، بلکه مشمول فصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی خواهد بود .

پرداخت کننده حقوق ممکن است شخص حقیقی و یا شخص حقوقی باشد . بر این اساس در قانون مالیاتهای مستقیم ، تفاوتی بین پرداخت کنندگان حقوق ( اعم از حقیقی و حقوقی ) از نظر تکالیف قانونی مربوط به کسر و پرداخت مالیات بر درآمد حقوق وجود ندارد .

مالیات بر درآمد حقوق مربوط به اشخاص حقیقی می باشد که در ایران اشتغال دارند . لذا هر شخص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی بابت درآمد  حقوق در ایران ، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشند ، لکن شخص حقیقی ایرانی که در خارج از ایران اشتغال داشته و از آنجا حقوق دریافت می نماید ، مشمول مالیات بر درآمد حقوق دولت ایران نخواهد بود .

درآمد مشمول بر مالیات حقوق صرفاً نقد نبوده ، بلکه می تواند به صورت غیر نقدی نیز باشد ، مانند برنج و روغن و خواروبار.

نکات قابل توجه در خصوص ماده (۸۳) :

کلیه حقوق و مزایای حقوق بگیر ( اعم از مستمر یا غیر مستمر ) مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد . ، بر این اساس مزایای غیر مستمر مانند اضافه کار ، پاداش ضمن سال ، پاداش راندمان و بهره وری به عنوان درآمد مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشند .

 

این تابستون، شب عید حسابدارهاست! اگر می‌خواهید سهمتون رو از این بازار بگیرید، حتما این ویدئو رو ببینید:

این مطلب را هم بخوانید:  باب اول قانون مالیاتهای مستقیم

ماخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات بر درآمد حقوق ، کل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر ، قبل از اعمال کسورات می باشد ، بنابراین کسورات متخلف حقوق از قبیل حق بیمه ، بازنشستگی ، وام ، مساعده تاثیری بر محاسبه مالیات بر حقوق ندارد.

علیرغم عدم تاثیر کسورات در محاسبه مالیات بردرآ»د حقوق ، باید معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم را از درآمد مشمول مالیات کسر نمود. در محاسبه درآمد غیر نقدی ناشی از مسکن و اتومبیل اختصاصی ، صرفاً باید حقوق و مزایای مستمر نقدی مشمول مالیات ، ماخذ محاسبه قرار گرفته و همچنین مبالغی که از بابت اینگونه موارد از حقوق آنها کسر می گردد، باید از درآمد غیر نقدی تقویم شده نیز گردد.

مزایای غیر نقدی مربوط به درآمد حقوق از نظر قانون مالیات های مستقیم به سه قسمت تقسیم می شود:

  • مسکن ( با اثاثیه و یا بدون اثاثیه )
  • اتومبیل اختصاصی ( با راننده یا بدون راننده )
  • سایر مزایای غیر نقدی .

مسکن و اتومبیل اختصاصی بر اساس حقوق و مزایای مستمر نقدی محاسبه می گردد ، لکن سایر مزایای غیر نقدی مانند برنج ، روغن و … معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق محاسبه می گردد . لذا چنانچه اجناس غیر نقدی مذکور به قیمات کمتر از ارزش روز خریداری گردد، در چنین حالتی ، ماخذ مورد محاسبه ، قیمت روز نبوده ، بلکه قیمت تمام شده مربوطه ملاک عمل خواهد بود .

پیشنهاد ما جهت یادگیری : آموزش اکسل حقوق و دستمزد به همراه فایل آماده 

3 دیدگاه ها

  1. سلام و خسته نباشید
    واقعا نرم افزار بی نظیری،من با سیستم حقوق و دستمزد پایا کار کردم چیزی از اون کم نداره،یعنی واقعا این با اکسل ساخته شده؟

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here