معرفی

گروه پرشین حساب در سال ۱۳۹۱ با کمک پروردگار ، با هدف افزایش سطح آگاهی مجریان و مدیران در بازار کار این رشته فعالیت خودرا آغاز نمود ، تا بعنوان یک مرجع تخصصی مالی و مالیاتی شناخته شود. ریشه شکل گیری این هدف متصل نشدن دو چرخه پر نیاز در کشور است : چرخه اول حسابداران و فارغ التحصیلان بشدت جویای کار هستند در حالی که امادگی لازم برای انتظارات مدیران کسب و کارها را بخوبی ندارند و چرخه دوم مدیران کسب و کارها و شرکتها هستند که نیاز به یک حسابدار کارا و با انگیزه و متعهد همراه با نظارات بر امورات مالیاتی هستند.هدفگذاری پرشین حساب کمک به رشد متقاضیان در چرخه اول و ارایه خدمات مشاوره و آموزشی به چرخه دوم یعنی مدیران کشور است. خداراشاکریم که با تیم منسجم و دلسوز خود توانستیم تا حد زیادی حلقه اتصال این دو چرخه را به هم نزدیکتر نماییم.