8587797727503286735817710304

تکمیل مراحل ثبت نام شماره اقتصادی ، پیش نیاز ارایه اظهارنامه الکترونیکی

تکمیل مراحل پیش ثبت نام و ثبت نام در سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی، پیش نیاز ارایه اظهارنامه الکترونیکی است. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، با توجه به سیاست نظام مالیاتی در سال جاری مبنی بر دریافت اظهارنامه های مودیان مالیاتی صرفا به صورت الکترونیکی، لازم است مودیان محترم ضمن مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی به نشانی WWW.TAX.GOV.IR نسبت به تکمیل فرایند پیش ثبت نام و ثبت نام در سامانه مذکور اقدام نمایند.

بدیهی است با توجه به الکترونیکی بودن فرایند دریافت اظهارنامه های مالیاتی در سال جاری، تکمیل نکردن فرایند پیش ثبت نام و ثبت نام، منجر به عدم پذیرش اطلاعات اظهارنامه توسط سیستم خواهد شد و امکان ارایه اظهارنامه و همچنین پرداخت مالیات به صورت الکترونیکی توسط مودیان محترم فراهم نخواهد شد.

گفتنی است با توجه به توسعه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور و به منظور تکریم ارباب رجوع و تسریع امور مودیان مالیاتی، مودیان محترم می‌توانند در خرداد ماه نسبت به ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی به صورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند.

 

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here