محافظه‌‌کاری و ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری

0
230 بازدید

 default1

ویژه دانشجویان و علاقمندان تحقیقات مالی 

این مقاله رابطه بین محافظه‌‌کاری و ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری را در بازه زمانی سال‌‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ مورد بررسی قرار می‌‌دهد. در این مقاله برای اندازه‌‌گیری محافظه‌‌کاری از مدل بیور و رایان (۲۰۰۰) استفاده شده است. همچنین از دو رویکرد ایستون و هریس (۱۹۹۱) برای اندازه‌‌گیری ارتباط با بازده و فرانسیس و شیپر (۱۹۹۹) برای اندازه‌‌گیری ارتباط ارزشی استفاده شده است. برای بررسی رابطه بین محافظه‌‌کاری و ارتباط اطلاعات حسابداری (قیمت و بازده)، ۸۲۲ مشاهده در چهار گروه با توجه به سطح محافظه‌‌کاری آنها (بالا و پایین) و همچنین روند محافظه‌‌کاری (افزایشی و غیرافزایشی) تقسیم‌‌بندی شده‌‌اند. برای آزمون معناداری میانگین‌‌های گروه‌‌ها از آزمون استقلال زوجی میانگین‌‌ها استفاده شده است.
یافته های این مقاله نشان می‌‌دهد علیرغم افزایش میزان محافظه‌‌کاری در سال‌‌های اخیر، نمی‌‌توان محافظه‌‌کاری را مرتبط با ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری دانست. در مورد آزمون فرضیه اول، هرچند که معیار ارتباط ارزشی قیمت و بازده در شرکت‌‌های دارای سطح محافظه‌‌کاری بالا بیشتر از شرکت‌‌های دارای سطح محافظه‌‌کاری پایین است، اما تفاوت این دو بیانگر تفاوتی معنادار نمی‌‌باشد. بنابراین، نمی‌‌توان محافظه‌‌کاری را مرتبط با ارتباط ارزشی دانست. این نتیجه در مورد فرضیه دوم نیز صادق می‌‌باشد.

دانلود کامل مقاله 

 

منبع : سازمان حسابرسی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید