مبانی حسابداری دولتی ( بخش سوم )

0
2293

55555555555+++++++

سلام عرض می کنم به همه شما کاربران عزیز که امروز هم منتظر ما بودید .امروز ادامه مطالب گذشته در رابطه با حسابداری دولتی را برایتان بیان می کنم.

نکاتی درباره تعیین درآمد و هزینه در مبنای نقدی و تعهدی

چنانچه درآمد بر مبنای تعهدی در اختیار باشد می توان از طریق رابطه زیر آنرا به نقدی تبدیل کرد .

2222

چنانچه درآمد بر مبنای نقدی در اختیار باشد می توان از طریق رابطه زیر آنرا به تعهدی تبدیل کرد .

 

سال ۹۹ یک سال پر درآمد برای حسابدارهاست! اگر بخواهید سهمتون رو از این بازار بدست می آورید ؛ ویدئو رو ببینید:

555555

چنانچه هزینه بر مبنای تعهدی در اختیار باشد می توان از طریق رابطه زیر آنرا به نقدی تبدیل کرد .

33333

چنانچه هزینه بر مبنای نقدی در اختیار باشد می توان از طریق رابطه زیر آنرا به تعهدی تبدیل کرد .

4444

نکته :مبانی نقدی و تعهدیدر دو سر طیفی قرار دارند که سایر مبانی بین آنها قرار می گیرند . هر چه مبنای مورد استفاده به تعهدی نزدیکتر باشد ، درآمدها و هزینه ها به نحو مناسبتری اندازه گیری می شوند .
مثال جامع :
سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۸۷ مبلغ ۴۸۷۵۰۰ ریال برگ تشخیص مالیات برای مودیان ارسال کرد .
از مبلغ مذکور ۷۵۰۰ ریال احتمال وصول آن در سال ۸۷ یا مدت کوتاهی پس از آن ( ۶۰ روز ) نمی رود . طبق پیش بینی ۵% از بقیه مالیات های فوق مشکوک الوصول هستند . علاوه بر مالیات های فوق سازمان مبلغ ۲۴۰۰۰۰ ریال درآمد وصول نمود ( به طور اتفاقی ) که صرفا در زمان وصول قابل شناسایی و اندازه گیری هستند .
کل پرداخت های انجام شده در سال ۶۰۰۰۰۰ ریال بوده است .
سایر اطلاعات :مانده اول دورهمانده آخر دوره
مالیات دریافتنی ۴۵۰۰۰ ۷۸۰۰۰
اسناد هزینه پرداختی ۲۱۰۰۰ ۱۵۰۰۰
پیش پرداخت هزینه ۰ ۱۲۰۰۰

این مطلب را هم بخوانید:  چگونه از اخبار مالیاتی شهرستان خود با خبر شوید؟

مطلوبست محاسبه درآمد و هزینه در تمامی مبناها .

5555

در پایان امیدوارم از مثال ارائه شده در بالا استفاده کامل را برده باشید.در طی روزهای آینده مبحث مربوط به حسابداری دولتی را پی می گیریم.

موفق باشید.

اعظم رزی

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here