مبلغ مالیات حقوق پرسنل چگونه محاسبه می شود؟

2
2010

مالیات حقوق
مالیات حقوق

سلام کاربران عزیز

پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ( ۸۲ ) قانون مالیات ها از درآمد مشمول مالیات محاسبه و کسر و ظرف سی روز تسلیم اداره امور مالیاتی مربوطه نماید.

درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون.

سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۵۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ برای سال ۱۳۹۳ مبلغ ۱۲ میلیون تومان در سال است . مازاد ۱۲ میلیون تومان در سال تا ۷ برابر،‌ به نرخ ۱۰ درصد و مازاد بر این ، به نرخ ۲۰ درصد برای بخش خصوصی و دولتی و سایر بخش‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی تعیین شود

 

این تابستون، شب عید حسابدارهاست! اگر می‌خواهید سهمتون رو از این بازار بگیرید، حتما این ویدئو رو ببینید:

 

جدول معافیت مالیاتی ۹۳ حقوق و دستمزد

حقوق ماهیانهحقوق سالیانهدرآمد مشمول مالیات
پس از کسر معافیت
نرخ به درصدمالیات سالانهمالیات ماهانهتوضیحات
۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰معاف۰معافمعاف
۷۰,۰۰۰,۰۰۰۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰ درصد۷۲,۰۰۰,۰۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰و۲۰ درصد۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰نسبت به مازاد

 

مثال:

محاسبه مالیات حقوق ماهانه به مبلغ ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال:

محاسبه حقوق مشمول پس از کسر معافیت            ۵۰،۰۰۰،۰۰۰= ۱۰،۰۰۰،۰۰۰- ۶۰،۰۰۰،۰۰۰

محاسبه مالیات حقوق                                        ۵،۰۰۰،۰۰۰= ۱۰% * ۵۰،۰۰۰،۰۰۰

این مطلب را هم بخوانید:  آموزش تصویری نرم افزار salary

 

 

محاسبه مالیات حقوق ماهانه به مبلغ ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال:

محاسبه حقوق مشمول پس از کسر معافیت               ۱۹۰،۰۰۰،۰۰۰= ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ – ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰

محاسبه مالیات حقوق تا سقف ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال                       ۷،۰۰۰،۰۰۰= ۱۰% * ۷۰،۰۰۰،۰۰۰

محاسبه مالیات حقوق مازاد بر ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال                      ۲۴،۰۰۰،۰۰۰= ۲۰% * ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰

مالیات قابل پرداخت                                                           ۳۱،۰۰۰،۰۰۰

 

 

دانلود جدول اقلام مشمول و غیرمشمول مالیات و بیمه

قوانین مرتبط با مالیات برحقوق

2 دیدگاه ها

    ارسال نظر و سوال

    دیدگاه خود را وارد کنید
    Please enter your name here