چه زمانی صورت وضعیت تبدیل به درآمد می شود؟

3
2049

امروزه سهم بزرگی از بازار کسب و کار را فعالیت های پیمانکاری تشکیل می دهد. پیمانکاری مجموعه ای است که می تواند به صورت حقیقی یا حقوقی فعالیت کند که قراردادی را با افراد حقیقی و یا حقوقی جهت انجام اموری مانند: تهیه، حمل، نصب، ساخت و… منعقد می کند و مسؤلیت آن را به عهده می گیرد. جدای از بحث های فنی، امور مالی یک فعالیت پیمانکاری هم دارای اصول و ضوابط خاص خود می باشد تا آنجا که هیئت تدوین استانداردها استاندارد شماره ۹ را به فعالیت های پیمانکاری اختصاص دادند. استاندارد شماره ۱۱ بین الملل نیز به فعالیت های پیمانکاری اختصاص دارد. در این مطلب قصد داریم به طور خاص در خصوص نحوه شناسایی درآمد فعالیت های پیمانکاری صحبت کنیم.

روش شناسایی درآمد

روش پذیرفته شده جهت شناسایی درآمد پیمان طبق استاندارد ۹ روش درصد تکمیل پیمان می باشد. در ادامه این روش را با ذکر مثال تشریح خواهیم کرد.

جهت شناسایی درآمد و هزینه های پیمان در استاندارد ۹ سه حالت بیان شده است:

حالت اول:

هرگاه بتوان ماحصل یک پیمان را به گونه ای قابل اتکا برآورد کرد. شروط اینکه بتوان ماحصل یک پیمان را به گونه ای قابل اتکا برآورد کرد مفصل در استاندارد ۹ بحث شده است؛ ولی بطور خلاصه یعنی از ورود منافع حاصل از پیمان که قابل اندازه گیری هم باشند مطمئن باشیم. در این حالت باید سهم مناسبی از درآمد و هزینه شناسایی شوند. به این صورت که درآمد بر اساس درصد پیشرفت و هزینه های مرتبط تحقق یافته تا تاریخ ترازنامه شناسایی می شود.

این مطلب را هم بخوانید:  دوره هوشمند حسابداری پیمانکاری1

حالت دوم:

هرگاه نتوان ماحصل یک پیمان را به گونه ای قابل اتکا برآورد کرد. در این حالت درآمد باید تا میزان مخارج تحمل شده ای که احتمال بازیافت آن وجود دارد شناسایی می شود. هزینه ها نیز در دوره وقوع (که تحقق یافته اند) شناسایی می شود.

 

سال ۹۹ یک سال پر درآمد برای حسابدارهاست! اگر بخواهید سهمتون رو از این بازار بدست می آورید ؛ ویدئو رو ببینید:

حالت سوم:

حالتی که انتظار رود پیمان منجر به زیان شود (کل هزینه ها بیشتر از کل درآمد شود) باید مبلغ زیان در همان دوره به عنوان هزینه شناسایی شود.

مثال ۱:

شرکت پیمانکاری الف در ابتدای سال ۹۵ پیمان بلندمدت با شرکت ب منعقد نمود. مبلغ کل پیمان ۴۰۰۰ میلیون ریال می باشد. برآورد میزان هزینه های واقعی و برآوردی در پایان سال ۹۵ به شرح زیر است. درآمد حاصل از این پیمان در سال ۹۵ چقدر است؟

کل هزینه سال ۹۵: ۱۰۰۰ میلیون ریال

هزینه برآوردی برای اتمام پروژه: ۱۸۰۰ میلیون ریال

محاسبه درآمد پیمان در سال ۹۵ بصورت زیر است:

درآمد سال ۹۵                          ۱۴۲۹ = ۴۰۰۰ * (۲۸۰۰ / ۱۰۰۰)

سود سال ۹۵                               ۴۲۹ = ۱۰۰۰ – ۱۴۲۹

مثال ۲:

فرض کنید در مثال بالا هزینه های واقعی سال ۹۵ و برآوردی تا پایان پروژه به شرح زیر است:

کل هزینه سال ۹۵: ۱۵۰۰ میلیون ریال

هزینه برآوردی برای اتمام پروژه: ۳۰۰۰ میلیون ریال

نکته مهم: در این حالت بدلیل زیانده شدن پیمان کل زیان برآوردی یک جا در سال وقوع (سال۹۵) شناسایی می شود.

زیان قابل شناسایی در سال ۹۵ :         (۵۰۰) = ۴۵۰۰ – ۴۰۰۰

زمان شناسایی درآمد صورت وضعیت ارسالی

جهت شناسایی درآمد فعالیت های پیمانکاری استناد به استاندارد حسابداری شماره ۳ وجاهت نداشته و صرفا باید براساس شرایط یادشده در این مطلب طبق استاندارد شماره ۹ عمل نمود. در بسیاری موارد مشاهده می شود که پیمانکار بر اساس صورت وضعیت ارسالی درآمد شناسایی مینماید. نحوه عمل مذکور علاوه بر اینکه از منظر حسابداری اشتباه می باشد در زمان رسیدگی مالیاتی نیز میتواند دردسر ساز باشد.

این مطلب را هم بخوانید:  انواع قراردادهای ایران با کشورهای خارجی ...؟

همانطور که میدانید ابتدا صورت وضعیت توسط پیمانکار به کارفرما تحویل داده می شود و پس از طی مراحلی و تایید توسط کارفرما، درآمد آن صورت وضعیت قطعی می گردد. زمانی که صورت وضعیت تایید و قطعی شد طبق آن صورتحساب رسمی صادر و درآمد شناسایی گردد.

 چالش های بازار کار

گرچه روش پذیرفته شده از نظر استاندارد حسابداری روش یادشده می باشد ولی به دلیل شرایط خاص موجود در کشور در بسیاری موارد مشاهده شده که پیمانکاران علیرغم اخذ روش های صحیح و پذیرفته شده حسابداری در رسیدگی مالیاتی (عملکرد و ارزش افزوده) سال مالی دچار مشکلات فراوانی شده اند.

 

3 دیدگاه ها

 1. با سلام ممنون از زحماتی که برای جامعه بزرگ حسابدارمیکشید.
  به نظر طبق استاندارد شماره ۹ روش شناسایی درآمد به این گونه محاسبه میشود .
  درصد پیشرفت پیمان=مخارج تحمل شده انباشته/مخارج تحمل شده انباشته+مخارج برآوردی تکمیل پیمان*۱۰۰
  درآمد پیمان=(مجموع درآمد پیمان*درصد پیشرفت پیمان)-درآمد شناسایی شده در دوره های گذشته
  حل مثال: ۱۰۰*۱۰۰۰/۲۸۰۰=۳۶%پیشرفت کار
  ۴۰۰۰*۳۶%-۰=۱۴۴۰درآمد پیمان
  ۱۴۴۰-۱۰۰۰=۴۴۰سود ناخالص

  • با عرض سلام و تشکر. اگر دقت کنید روشی که در حل مسئله بکار گرفته شده با فرمایش شما یکسان است. اختلاف اندک بدلیل روند کردن درصد پیشرفت کار بوجود آمده

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here