فرمول کارمزد اجاره به شرط تملیک و چگونگی بکار گیری آن

0
601
اجاره به شرط تملیک

باسلام به رهروان عرصه حساب؛ اجاره به شرط تملیک یا همان اجاره به شکل فروش نوعی اجاره داراییهای سرمایه ای است که در آن مستاجر پس از اتمام مدت قراداد در صورت عمل به شرایط قرارداد مالک عین مستاجره می شود. امروز قصد دارم در مورد اجاره به شرط تملیک کمی صحبت کنم  ولی نه در مورد ثبت حسابداری و نه در مورد پرداخت اقساط این نوع اجاره؛ بلکه میخواهم شرحی کوتاه داشته باشم بر فرمول کارمزد اجاره به شرط تملیک و چگونگی پرداخت کارمزد مربوط به اقساط این نوع اجاره.

فرمول محاسبه کارمزد اجاره به شرط تملیک

شاید فرمول محاسبه کارمزد برای همه دوستان حسابدارم آشنا به نظر برسه:

((r=R×(k×(k+1))-(L×(L+1))/(N×(N+1

که در این فرمول
R= مبلغ کل اقساط
K=تعداد کل اقساط قبل از پرداخت
L = تعداد کل اقساط باقیمانده بعد از پرداخت
N = تعداد کل اقساط

اما این که فرمول از کجا آمده و چگونه محاسبه شده را بایک مثال میخواهیم مورد بحث قرار دهیم:

 

سال ۹۹ یک سال پر درآمد برای حسابدارهاست! اگر بخواهید سهمتون رو از این بازار بدست می آورید ؛ ویدئو رو ببینید:

مثال برای بکار گیری فرمول کامزد اجاره به شرط تملیک

فرض میکنیم قرارداد اجاره به شرط تملیک منعقد شده و همه چیز محاسبه شده از جمله کارمزد؛ و قرار شده که کارمزد به مبلغ ۹۰،۰۰۰ و طی ۶ سال متوالی مستهلک (پرداخت ) شود. خب قسط اول چقدر؟

محاسبه قسط اول کارمزد اجاره به شرط تملیک

همانطوری که میدانیم این کارمزد در ابتدای معامله شناسایی می شود و کاری که ما باید بکنیم محاسبه استهلاک این کارمزد طی سالها (دوره ها )ی قرارداد می باشد. یکی از راههای استهلاک روش مجموع ارقام سنوات می باشد:
۲۱=۱+۲+۳+۴+۵+۶    یا  ۲۱=۲/(۶*(۱+۶)).

این مطلب را هم بخوانید:  دانلود رایگان: فیلم نحوه ارزیابی و اجرای پروژه های حسابداری

پس اقساط (پرداختها)ی این کارمزد به صورت زیر خواهد بود:
۶/۲۱ و ۵/۲۱ و ۴/۲۱ و ۳/۲۱ و ۲/۲۱ و ۱/۲۱
یعنی قسط اول می شود:

الف)  ۲۵،۷۱۴.۲۸۵۷۱=((r=90،۰۰۰×(۶×(۶+۱))-(۵×(۵+۱))/(۶×(۶+۱

یا

۲۵،۷۱۴.۲۸۵۷۱=۲۱/(۶*۹۰،۰۰۰).

و قسط دوم می‌شود:

ب) ۲۱،۴۲۸.۵۷۱۴۳=۲۱(/۵*۹۰،۰۰۰)

اما همانطور که میدانیم عدد ۲۵،۷۱۴.۲۸۵۷۱ که مبلغ قسط اول می باشد از حاصل ضرب مبلغ کل اقساط یعنی ۹۰،۰۰۰ در کسر ۶/۲۱ حاصل شده اما رقم ۶: رقم ۶ میتواند از مجموع ارقام ۱تا ۶ که همان ۲۱ است حاصل شود منهای مجموع ارقام ۱ تا ۵ که می‌شود ۱۵=۲/(۵*(۱+۵)).

  •  ۶=۲/(۵*(۱+۵))-۲/(۶*(۱+۶))

و اما رقم ۲۱: ۲۱ همانطور که در بالا اشاره کردیم می‌شود:

  • ۲۱=۲/(۶*(۱+۶))

حالا ببینیم در فرمول کارمزد اجاره به شرط تملیک، کسر ۶/۲۱ که در ۹۰،۰۰۰ ضرب شده به چه شکلی در می‌آید. کافیست به‌جای ۶/۲۱ از رابطه های ج و د مقادیر سمت راست مساوی را قرار بدهیم تا برسیم به ۶/۲۱=۲/(۶*(۱+۶))/۲/(۵*(۱+۵))-۲/(۶*(۱+۶)) .

همانطور که مشاهده می‌شود مخرج کسر عبارت است از تعداد کل اقساط کارمزد (۲۱) و صورت کسر از دو قسمت تشکیل شده که اولی به تعداد اقساط قبل از پرداخت (۶) و قسمت دوم آن  به تعداد اقساط باقیمانده بعد از پرداخت قسط اول (۵) مربط می‌شود. اگر حاصل جمع ارقام تعداد اقساط باقیمانده پایان دوره را از حاصل جمع ارقام تعداد اقساط ابتدای دوره کسر کنیم حاصل می‌شود مجموع ارقام اقساطی که طی دوره پرداخت شده‌اند.

حاصل جمع دو قسط متوالی کارمزد اجاره به شرط تملیک

حالا اگر بخواهیم با استفاده از فرمول کارمزد اجاره به شرط تملیک،مجموع دو قسط اول را بدست بیاوریم یعنی(۶/۲۱+۵/۲۱)*۹۰،۰۰۰ یعنی ۱۱/۲۱ ضرب در ۹۰،۰۰۰ و میدانیم که ۱۱می شود ۱۰-۲۱ و ۲۱ عبارت است از مجموع ارقام کل اقساط و ۱۰ همان مجموع ارقام ۴ قسط باقیمانده می باشد. پس در قسمت اول کسر هیچ تغییری نمی‌دهیم و فقط در قسمت دوم باقیمانده اقساط را می‌آوریم. مجموع ارقام ۶ قسط منهای مجموع ارقام ۴ قسط مساوی خواهد شد با مجموع ارقام دو قسط. که مجموع ۴ قسط می‌شود:‌۲/(۴*(۱+۴)).

این مطلب را هم بخوانید:  تجربه شماره 5 : لطفاً حوصله نداشته باشید

ج) r=90،۰۰۰*(۶*(۶+۱)-۴*(۴+۱) )/۶(۶+۱) =۴۷،۱۴۲

همانطور‌ که می‌بینید طبق رابطه الف و ب قسط اول ۲۵،۷۱۴.۲۸۵۷۱ محاسبه شد و قسط دوم نیز ۲۱،۴۲۸ که حاصل جمع این دو همان ۴۷،۱۴۲.۸۵۷۱۴ ریال که در رابطه ( ج ) بدست آمد. لازم به ذکر است که فرمول کارمزد اجاره به شرط تملیک کلی می‌باشد و برای هر تعداد قسط قابل تعمیم است.

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here