علی الحساب شدن سنوات کارگران با مثال

4
1802
سنوات خدمت کارگران

سلام به همراهان گرامی پرشین‌حساب. در خصوص محاسبه سنوات کارگران و توضیح بیشتر در مورد علی‌الحساب شدن سنوات کارگران با مثال، طبق رای جدید دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۸، پرسش‌های متعددی شده‌است. در این نوشته قصد داریم شما عزیزان را با این مفاهیم بیشتر آشنا کنیم.

سنوات خدمت طبق کدام قانون به کارگران پرداخت می‌شود؟

طبق ماده ۲۴ قانون کار، کارفرما باید به کارگری که مطابق قرارداد، یک‌سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.

تفاوت سنوات با پایه سنوات

 • سنوات که به آن مزایای اتمام خدمت، مزایای اتمام کار و حق سنوات گفته می‌شود با فسخ قرارداد به کارگر تعلق می‌گیرد و کارفرما ملزم به پرداخت آن می‌باشد.
 • پایه سنواتی در واقع بخش حمایتی پایه حقوق است. معمولاً برای جبران حداقل دستمزد، توسط شورای عالی کار، تصویب و ابلاغ می‌شود.

آیا به کار کمتر از یک‌سال، سنوات تعلق می‌گیرد؟

در ماده ۲۴ قانون کار، صحبت از کار یکسال یا بیشتر است؛ اما به موجب تبصره ۴ ماده ۴۱قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، کارفرمایان موظف‌اند به کارگران با مدت موقت به نسبت کارکرد، سنوات خدمت به نسبت هر سال یک ماه به میزان آخرین مزد کارگر، پرداخت کنند. بنابراین به کارگران با سابقه خدمت کمتر از یک سال نیز سنوات خدمت تعلق می‌گیرد.

این مطلب را هم بخوانید:  نکات مهم و حساس گزارشات فصلی

مستندات جدید برای محاسبه سنوات خدمت کارگران

سنواتطبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حق سنوات، دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۲۰۹۰۵۸۱۳۳۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹، بر مبنای مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار، ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات، مزد و حقوق کارگر است، که همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون یاد شده را در برمی‌گیرد. به عبارتی مزد یا حقوق، کمک عائله مندی، هزینه های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها در محاسبه حق سنوات لحاظ می‌گردد.

نکته

طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹، سقفی برای پرداخت حق سنوات وجود ندارد.

 

این تابستون، شب عید حسابدارهاست! اگر می‌خواهید سهمتون رو از این بازار بگیرید، حتما این ویدئو رو ببینید:

قطعی بودن یا علی الحساب بودن سنوات

 • در قراردادهای با مدت زمان یکسال و کمتر با خاتمه قرارداد، حق سنوات باید به صورت قطعی پرداخت شود.
 • هرزمان که قرارداد کار پایان یابد، حق سنوات باید به طور کامل پرداخت شود.
 • اگر مزایای پایان خدمت در پایان قراردادهای کار با مدت بیش از یک‌سال، در پایان هرسال پرداخت شده باشد، علی‌الحساب محسوب می‌شود؛ و مابه‌التفاوت آن باید در پایان قراردادکار محاسبه و پرداخت شود.

طبق رای دادنامه شماره ۲۷۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ دیوان عدالت اداری، علی‌الحساب شدن سنوات کارگران شامل قراردادهای کار موقت با مدت بیش از یک‌سال نیز می‌باشد.

قراردادهای کار یک سال و کمتر از شمول شماره ۲۷۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ خارج بوده، یعنی علی‌الحساب محسوب نمی‌شود و پرداخت سنوات قطعی خواهد بود.

پرداخت سنوات به صورت علی‌الحساب در قراردادهای با مدت بیش از یک سال

در قراردادهای کار با مدت بیش از یک سال، اگر در پایان هر سال سنوات همان سال پرداخت شده باشد، چه قرارداد دائم باشد یا موقت، به دلیل اینکه هنوز قرارداد کار پایان نیافته‌است، مبلغ پرداختی به عنوان علی‌الحساب در نظر گرفته می‌شود و مابه‌التفاوت آن باید در زمان اتمام قرارداد پرداخت شود.

پرداخت سنوات به صورت قطعی در قراردادهای با مدت کمتر از یکسال

در قراردادهای کار با مدت یک سال و یا کمتر که با خاتمه هر قرارداد کار، سنوات پرداخت می‌شود، این پرداخت قطعی خواهد بود.

این مطلب را هم بخوانید:  گنجینه نکات قانون کار در حسابداری (بخش دوم)

شرایط پرداخت سنوات هنگام اخراج کارگران

طبق ماده ۱۶۵ قانون کار، در صورتی که هیات حل اختلاف، اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت به کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می‌کند. اما در صورت موجه بودن اخراج، کارگر به نسبت هرسال، یک‌ماه آخرین حقوق مشمول اخذ حق سنوات می‌باشد.

مثالهایی از محاسبه سنوات

محاسبه سنوات در پایان قرارداد با تاخیر پرداخت

۱)  اگر سنوات، آخر سال محاسبه و تسویه پایان کار در پایان سال باشد اما با تاخیر مثلا در اردیبهشت سال بعد پرداخت شود، سنوات با کدام حقوق محاسبه می‌شود؟

 • طبق ماده ۲۴ قانون کار، مزایای پایان کار در اتمام قرارداد و به ازای هر سال کارکرد معادل یک ماه آخرین حقوق پرداخت می‌شود، بنابراین براساس آخرین حقوق آخرین قرارداد خواهد بود.

محاسبه سنوات برای دومین قرارداد ۳ ماهه

۲) فرض کنید کارگری از ابتدای سال ۱۳۹۹ قرارداد کار ۳ ماهه دارد. این قرارداد کار در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ پایان می‌یابد.
حقوق کارگر در مدت این قرارداد، ماهانه مبلغ ۲۳،۳۵۴،۲۷۰ ریال بوده است. این قرارداد دومین قرارداد کار۳ ماهه او است.
در پایان قرارداد قبلی، سنوات کارگر بر مبنای آخرین حقوق پرداخت شده است. سنوات سه ماهه فروردین تا خرداد سال ۹۹ این کارگر چه میزان است؟

 • با توجه به اینکه مبلغ سنوات به ازای هر سال کارکرد معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر است. مبلغ سنوات این کارگر برای این مدت به این صورت است: تعداد روزهای کارکرد ۹۳ روز.  ریال۵،۹۵۰،۵۴۰=۹۳*(۲۳،۳۵۴،۲۷۰/۳۶۵).
 • نکته : مبلغ پرداختی از بابت سنوات قطعی بوده و در آینده مابه‌التفاوت نخواهد‌داشت.

قرارداد یک ساله با ۴ سال سابقه کار در کارگاه

۳) کارگری در کارگاهی به مدت ۴ سال مشغول به کار بوده است. او در این مدت قراردادهای ۱۲ ماهه منعقد کرده است.  در پایان هر قرارداد کار نیزسنوات خود را دریافت می‌نموده است. آخرین قرارداد کارگر مربوط به فروردین تا اسفند سال ۹۹ می‌باشد. حقوق ماهانه کارگر در این مدت در کل مبلغ ۲۶،۱۰۴،۲۷۰ ریال است. در پایان آخرین قرارداد کار یعنی پایان سال ۹۹، مبلغ قابل پرداخت به این کارگر بابت سنوات چه مبلغی خواهد بود؟

 • در پایان قراردادهای قبلی سنوات کارگر بر مبنای آخرین حقوق پرداخت شده است. بنابراین از بابت سنوات گذشته مبلغی قابل پرداخت نیست.
 • مدت قرارداد کارگر ۱۲ ماه بوده است. بنابراین سنوات قرارداد ۱۲ ماهه معادل ۱ ماه آخرین حقوق خواهد بود. بنابراین باید مبلغ ۲۶،۱۰۴،۲۷۰ ریال  بابت سنوات در پایان سال ۹۹ به این شخص پرداخت شود.
این مطلب را هم بخوانید:  گنجینه نکات قانون کار در حسابداری ( بخش چهارم)

قرارداد ۴ ساله و پرداخت سنوات در پایان هر سال

۴) فرض کنید کارگری قرارداد کار ۴ ساله دارد. و این قرارداد کار در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به پایان می‌رسد. آخرین حقوق ماهانه این کارگر در کل مبلغ ۲۶،۱۰۴،۲۷۰ ریال می‌باشد. کارفرما در پایان هر سال سنوات همان سال را بر مبنای حقوق همان سال پرداخت کرده‌است. سنوات پرداختی از سال اول تا سوم به ترتیب ۱۲،۰۰۰،۰۰۰، ۱۶،۵۰۰،۰۰۰ و ۲۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال می‌باشد. سنوات پرداختی به این شخص در پایان قرارداد چه میزان است؟

 • نکته: با توجه به رای دادنامه شماره ۲۷۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ دیوان عدالت اداری، چون قرارداد بیش از یک سال است، سنوات‌های پرداختی در سال‌های قبل حکم علی‌الحساب را دارد. بنابراین مابه‌التفاوت آن باید در پایان قرارداد پرداخت‌ شود.
 • آخرین حقوق این کارگر ماهانه مبلغ ۲۶،۱۰۴،۲۷۰ ریال است. یعنی هر سال به همین میزان باید سنوات دریافت کند، این شخص ۴سال قرارداد دارد.
 • سنوات ۴ سال ریال ۱۰۴،۴۱۷،۰۸۰=۴*۲۶،۱۰۴،۲۷۰.
 • کل مبلغ دریافتی بابت سنوات در پایان قرارداد ریال ۵۲,۹۱۷,۰۸۰=(۲۳،۰۰۰،۰۰۰+۱۶،۵۰۰،۰۰۰+۱۲،۰۰۰،۰۰۰)-۱۰۴،۴۱۷،۰۸۰.

۳ قرارداد کار یکساله و عدم پرداخت سنوات در پایان هر سال

۵) فرض کنید کارگری ۳ قرارداد کار یک ساله دارد. و آخرین قرارداد کار در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به پایان می‌رسد. آخرین حقوق ماهانه این کارگر در کل مبلغ ۲۶،۱۰۴،۲۷۰ ریال می‌باشد. کارفرما سنوات را در پایان قراردادهای قبلی پرداخت نکرده است. سنوات قابل پرداخت به کارگر در پایان قرارداد سوم چه‌قدر است؟

 • در پایان قراردادهای ۱۲ ماهه قبلی سنوات کارگر بر مبنای آخرین حقوق پرداخت نشده است. بنابراین مبنای پرداخت سنوات قرارداد سال های گذشته نیز حقوق آخرین قرارداد کار خواهد‌بود. بنابراین ریال ۷۸،۳۱۲،۸۱۰=۳*۲۶،۱۰۴،۲۷۰ بابت سنوات سه سال کار دریافت می‌نماید.

این مثال‌ها جهت درک بهتر از مفهوم علی‌الحساب شدن سنوات کارگران ارائه شد.

با آرزوی موفقیت برای همه شما عزیزان.

 

 

 

 

4 دیدگاه ها

 1. اگر درکارگاهی قراردادها زیریکسال منعقد کرد ولی سنوات ها را در پایان سال (پرداخت نکرد)وبعد از ۵سال قرارداد را تسویه حساب را براساس اخرین قرارداد پرداخت کرد ایا این پرداختی سنوات جزئ. علی الحساب محسوب میشود

  • سلام

   طبق ماده ۲۴ قانون کار، کارفرما باید به کارگری که مطابق قرارداد، یک‌سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید. اما به موجب تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، کارفرمایان موظف‌اند به کارگران با مدت موقت به نسبت کارکرد، سنوات خدمت به نسبت هر سال یک ماه به میزان آخرین مزد کارگر، پرداخت کنند. بنابراین به کارگران با سابقه خدمت کمتر از یک سال نیز سنوات خدمت تعلق می‌گیرد.

   در قراردادهای با مدت زمان یکسال و کمتر با خاتمه قرارداد، حق سنوات باید به صورت قطعی پرداخت شود و در صورتیکه پرداخت نشود، طبق ماده ۲۴ قانون کار، مزایای پایان کار در اتمام قرارداد و به ازای هر سال کارکرد معادل یک ماه آخرین حقوق پرداخت می‌شود، بنابراین براساس آخرین حقوق آخرین قرارداد خواهد بود.

 2. استدلال شما در قسمت “قرارداد یک ساله با ۴ سال سابقه کار در کارگاه” اشتباه است زیرا در دادنامه ۲۷۲۷ صراحتا عنوان نموده است که “رأی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در قسمتی که در آن مقرر شده اگر قرارداد کار کارگران، موقت باشد، با تسویه حساب هر سال، قرارداد خاتمه می یابد و حق دریافت علی الحساب را ندارند، مغایر ماده ۲۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است و در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض می شود”
  لذا محاسبات این قسمت نیز مانند قسمت ” قرارداد ۴ ساله و پرداخت سنوات در پایان هر سال” است

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here