مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی به چه کسانی تعلق می گیرد؟

297
52338
مفاصا حساب بیمه

دوستان خوبم سلام. یک برداشت اشتباه که بیشتر از سوی حسابداران و تا حدودی از سوی مدیران در مورد مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی رخ می‌دهد این است که این برگه صرفاً متعلق به پیمانکاران می‌باشد و ثبت و اجرای آن مربوط به حسابداری پیمانکاری می‌شود. در صورتی که کاملاً اشتباه است در اینجا با این برداشت به نوعی دو مدل حسابداری خدماتی با حسابداری پیمانکاری ادغام شده است. برای روشن شدن موضوع به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید شما قصد دارید پخش بروشورهای تبلیغاتی خود را به یک شرکت خدماتی سفارش دهید. موضوع توافق پخش تراکتهای شما به مدت ۳ ماه در بازار جهت خدمات حسابداری است. پخش کننده تراکت در اینجا پیمانکار نیست! بلکه مجری خواسته شماست و شما هم کارفرما هستید حالا باید به چند نکته ظریف بیشتر دقت کنید:

 • کار شرکت پخش کننده خدماتی است نه پیمانکاری
 • هم شما و هم مجری باید در سامانه الکترونیکی خرید و فروش باید قرارداد را گزارش کنید
 • از هر پرداخت به مجری توسط شما مبلغ ۵% سپرده بیمه کسر می شود
 • مجری باید بابت همین قرارداد ۳ ماهه کد کارگاه از شعبه تامین اجتماعی اخذ کند.
 • مجری اگر یک نفر هم باشد موظف به اخذ مفاصاحساب از شعبه بیمه تامین اجتماعی می باشد
 • اگر این قرارداد تا پایان سال ۹۴ ادامه داشته باشد از هر پرداخت ۳% مالیات توسط کارفرما کسر و فیش آن تقدیم مجری می شود از ۹۵ به بعد خیر…

مفهوم مفاصا حساب چیست؟

قبل از توضیح مفاصا حساب باید بدانیم تصفیه حساب صحیح است یا تسویه حساب به نقل از ایسنا ابوالحسن نجفی استاد زبان شناسی می‌نویسد: تصفیه در عربی به معنای «پاک کردن و پالوده کردن» است و تصفیه حساب در موردی به کار می‌رود که حساب پرداخته و پاک شده باشد و دیگر کسی طلبکار نباشد و تسویه حساب به معنای «ایجاد تعادل و موازنه در حساب» است.

مفاصا در اصل به معنای تصفیه کردن می‌باشد و در واقع به معنای سندی است که پس از رسیدگی به حساب شخصی یا مالیات مؤدی مبنی بر تصفیه حساب به او می‌دهند. معادل مفاصا حساب کلمه account settling می‌باشد به معنی تصفیه کردن یک حساب.

این مطلب را هم بخوانید:  حسابداری شرکتها با ارزش گذاری مدیرش پردرآمد می شود!

مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی چیست؟ و بر عهده چه کسی است؟

مفاصا حساب
برگه مفاصا حساب بیمه

 مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی به معنی تصفیه حساب با سازمان بیمه تامین اجتماعی است. این تصفیه حساب بر مبنای ماده‌ ‌‌ ۳۷ و ۳۸ قانون تامین اجتماعی صورت می‌گیرد. برای اینکه مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی را اخذ کنید باید مجموع ناخالص کارکرد و مجموع مبالغ حق بیمه کسر و به حساب تامین اجتماعی واریز شود. همیشه بعد از ارائه خدمات پیمانکاری و یا غیر پیمانکاری مجری قرارداد موظف است از شعبه بیمه‌ای که درآنجا بابت قرارداد کد کارگاه گرفته است برگه تسویه حساب اخذ نماید. زمان این اقدام بعد از اتمام کامل کار است یعنی وقتی که کارش را انجام داده است. درصد بدهی بیمه در قراردادها متفاوت است. اگر عمرانی و ساخت و ساز نباشد ۱۶.۶۷ % است که فرضاً اگر قرارداد مجری با کارفرما ۱۰۰ میلیون است ۱۶،۶۷۰،۰۰۰ آن بدهی به بیمه است که باید توسط مجری و یا پیمانکار پرداخت گردد. مجری پایان هر ماه لیست بیمه ۳۰ درصد ارائه می‌کند که مثلا بعد از طول مدت قرارداد اگر مجموع لیست‌های حقوق ۱۰،۲۰۰،۰۰۰ گردد مجری باید    ۶،۴۷۰،۰۰۰ =(۱۰،۲۰۰،۰۰۰-۱۶،۶۷۰،۰۰۰) دیگر به بیمه پرداخت کند تا برگه مفاصا حساب را بگیرد.

 

این تابستون، شب عید حسابدارهاست! اگر می‌خواهید سهمتون رو از این بازار بگیرید، حتما این ویدئو رو ببینید:

اتفاق دیگری که در اینجا می‌افتد این است که وقتی مجری برگه را می گیرد باید به کارفرما ارائه کند چون کارفرما طبق ماده ۳۸ تامین اجتماعی از هر صورت وضعیت ۵% را سپرده نزد خود نگه داشته است. در قراردادهایی که کار به‌صورت پیمانکاری توسط پیمانکار به دو صورت انجام می شود اول پیمانکار موضوع پیمان را شخصا و بدون استفاده از کارگر انجام می دهد که در این صورت چون از نیروی کار استفاده نشده است به تبع آن الزام به پرداخت حق بیمه از سوی پیمانکار وجود نداشته و کارفرما هم تکلیفی که اجرای ماده ۳۸ و حبس ۵ درصد از کل مبلغ پیمان نزد خود را ندارد.

در قراردادهای پیمانکاری که پیمانکار جهت انجام کار از کارگر استفاده می‌نماید ۲ نوع ارتباط شکل می گیرد:

الف) رابطه بین بین کارفرما و پیمانکار است که به دلیل عدم وجود رابطه تبعیت بین پیمانکار و کارفرما موضوع مشمول قانون کار و تامین اجتماعی نبوده و کارفرما تکلیفی به بیمه نمودن پیمانکار ندارد.

ب) رابطه بین پیمانکار و کارگران شاغل در کارگاه است که به واسطه وجود رابطه تبعیت یا کارگری یا کارفرمایی، پیمانکار به عنوان کارفرما مکلف به بیمه نمودن کارکنان شاغل و پرداخت حق بیمه آنها به سازمان می‌باشد.

الزام ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی به بیمه نمودن افراد شاغل

براساس ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی که در بخشنامه ۱۴ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی نیز ذکر شده  کارفرما مکلف است در قراردادی که با پیمانکار منعقد می‌کند وی را ملزم نماید تا نسبت به بیمه نمودن کارکنان شاغل در کارگاه و پرداخت حق بیمه آنها اقدام نماید و جهت تضمین انجام این تعهد کارفرما را مکلف نموده ۵ درصد از مبلغ بهای کل پیمان را تا ارائه مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی نزد خود نگه داشته و از پرداخت آن به پیمانکار خودداری نماید. ممکن است در قراردادی که به مقاطعه یا پیمانکاری واگذار می‌شود پیمانکار انجام موضوع پیمان را به پیمانکار فرعی دیگر واگذار نماید که در این صورت اجرای ماده ۳۸ در ۲ فرض قابل تصور می باشد:

اول: پیمانکار فرعی در انجام موضوع پیمان از کارگر استفاده می‌کند که در این صورت موضوع مشمول قانون کار بوده و تکلیف بیمه نمودن کارگران و پرداخت حق بیمه آنها وجود دارد. البته قانونگذار انجام این تکلیف (بیمه نمودن و پرداخت حق بیمه) را بر عهده پیمانکار اصلی قرار داده است که با توجه به اینکه پیمانکار فرعی به عنوان کارفرمای کارگران شاغل در کارگاه محسوب می‌شود و تکلیف مزبور می‌بایست بر عهده ایشان باشد، موضوع جای تامل دارد.

دوم: پیمانکار فرعی موضع پیمان را راساً و بدون دخالت کارگر انجام می‌دهد که در این صورت بواسطه عدم وجود رابطه تبعیت بین پیمانکار اصلی و فرعی اجرای ماده ۳۸ منتفی می‌باشد.

دسته بندی قراردادهای پیمانکاری

قراردادهای پیمانکاری به دو دسته تقسیم می شوند: قراردادهای مشمول طرح های عمرانی و قراردادهای پیمانکاری عادی یا غیر مشمول طرح های عمرانی.

قراردادهای پیمانکاری غیر مشمول طرح های عمرانی

قراردادهای پیمانکاری در صورتی مشمول طرح های عمرانی نیست که اولا قرارداد بر اساس فهرست بها پایه سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( قراردادهای پیمانکاری ) یا ضوابط تیم سازمان مذکور ( قراردادهای مشاوره ای ) منعقد شده باشد.ثانیا تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت ( اعتبارات ملی منطقه ای واستانی ) تامین شده باشد.

قراردادهای مشمول طرح های عمرانی

قراردادهای مشمول طرح های عمرانی نیز به دو دسته تقسیم می شوند: قراردادهای مشمول طرح های پیمانکاری اجرایی و مشاوره ای که در هر یک میزان حق بیمه متفاوت است. 

اقدامات لازم پس از انعقاد قرارداد

تمامی پیمانکاران اعم از حقیقی و حقوقی پس از انعقاد قرارداد باید اقدامات زیر را انجام دهند:

 • ارائه یک نسخه از قرارداد منعقد شده به شعبه تامین اجتماعی محل پروژه
 • تشکیل پرونده و گرفتن کد کارگاهی
 • ارائه ماهانه لیست و حق بیمه کارکنان به شعبه و پرداخت حق بیمه

در صورتی که پیمانکار قسمتی از اجرای کار را به پیمانکاران فرعی واگذار نماید ، باید یک نسخه از قرارداد پیمانکاران فرعی را در اختیار شعبه مربوطه قراردهد و ملزم به ارسال لیست و حق بیمه کارکنان به شعبه تامین اجتماعی است .

نکته مهم این که در مورد قراردادهای مشمول طرح های عمرانی مانند راهسازی، که حق بیمه به‌وسیله واگذارنده کار از محل اعتبار پروژه و صورت وضعیت تامین و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود .پیمانکار فقط باید لیست کارکنان را بصورت ماهانه تسلیم شعبه کند.

میزان حق بیمه قراردادهای موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی

حق بیمه قراردادهای موضوع ماده ۳۸ فانون تامین اجتماعی، شامل میزان ناخالص کارکرد، تاریخ شروع و خاتمه، عمرانی یا غیر عمرانی بودن طرح به ترتیب زیر محاسبه می شود:

 1. حق بیمه قرارداد پیمانکاری مشمول طرح های عمرانی ۶.۶ درصد ناخالص کارکرد قرارداد محاسبه می شود.
 2. حق بیمه فاقد شرایط طرح های عمرانی در صورتی که دستمزدی باشد ۱۵ درصد ناخالص کارکرد است و در صورتی تهیه مصالح بر عهده پیمانکار باشد ۷ درصد ناخالص کارکرد به اضافه بیمه بیکاری متعلقه که یک نهم حق بیمه است محاسبه می شود .
 • صدورمفاصاحساب هر یک از قرارداهای پیمانکار منوط به پرداخت حق بیمه ها به همین ترتیب است.

مراحل درخواست مفاصا حساب بیمه

 • ارائه نامه درخواست مفاصا حساب از طرف کارفرمامفاصا حساب بیمه
 • مشخص کردن تاریخ شروع و پایان قرارداد در نامه
 • مشخص کردن کل مبلغ کارکرد قرارداد در نامه
 • مشخص شدن نحوه تامین مصالح در نامه درخواست مفاصا
این مطلب را هم بخوانید:  چگونگی تشخیص مالیات از طریق قبض برق

پس از اتمام قرارداد باید از کارفرما نامه اتمام قرارداد دریافت کنید سپس باید مشخصات قرارداد را با صورت وضعیت نهائی به قسمت درآمد در شعبه بیمه مربوطه تحویل دهید. کارشناس مربوطه باید نسبت به محاسبه حق بیمه قرارداد اقدام و آن را بصورت الکترونیک به شما ابلاغ نماید. پس از ابلاغ درصورتی‌که به آن اعتراضی ندارید باید از شعبه فیش پرداخت دریافت کرده و آن را پرداخت کنید. رسید پرداختی را به کارشناس بدهید تا نسبت به صدور مفاصاحساب اقدام نماید. بعد از چند روز  مفاصاحساب آماده است و می‌توانید با مهر شرکتبه شعبه مربوطه مراجعه و  آن را دریافت کنید.

در حال حاضر در کشور عزیز ما بیشتر مراودات تجاری در قالب قراردادهای خدماتی و پیمانکاری انجام می شود و بی ارتباط با بازار کار حسابداری در حوزه خدماتی و پیمانکاری نیست. هدف ما در پرشین حساب آموزش و آگاهی شما از بروزترین قوانین حسابداری و  بیمه و مالیاتی است. ما را دنبال کنید.

مدارک لازم برای دریافت مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی

 • نامه درخواست مفاصا حساب از طرف کارفرما
 • تاریخ شروع و پایان قرارداد
 • اعلام مبلغ کل کارکرد طبق صورت وضعیت و مشخص کردن نحوه تامین لوازم کار
 • ارائه صورت وضعیت قطعی
 • آگهی تاسیس و صورت وضعیت قطعی به همراه تغییرات (اشخاص حقوقی)
 • ردیف پیمان و کد کارگاهی (دریافت آن نیازمند معرفی نامه کارفرما و کپی قرارداد است)
 • صدور برگه میزان بدهی ردیف پیمان و کد کارگاهی

297 دیدگاه ها

 1. سلام
  یک شرکت تولیدی صنعتی هستیم که سفارش تولید شده را برای تحویل به مشتری با تریلی حمل کرده ایم و بارنامه رسمی هم داریم برای اخذ مفاصا حساب بیمه آیا بارنامه ها هم مشمول کسر حق بیمه هستند یاخیر؟

 2. سلام
  ما یک شرکت نرم افزاری هستیم که حق استفاده از یک محصول آماده را به صورت اشتراک سالیانه می‌فروشیم. این محصول آماده است و به سفارش فرد خاصی تولید نشده و تنها به صورت سرویس ارایه میشه (اشتراک سالیانه). برای قرارداد فروش این سرویس چطور باید اقدام کرد که شامل ماده ۳۸ نشه؟
  در کنار فروش محصول، یه قرارداد جدا برای پشتیبانی هم می‌بندیم که این شامل ماده ۳۸ میشه. کارفرما (خریدار) میگه که باید قید بشه ۱۶.۶۷ درصد را نگه میداره بعد مفاصا حساب میده. مگه کارفرما نباید فقط ۵ درصد نگه داره؟ میتونه ۱۶.۶۷ درصد نگه داره؟

  خیلی ممنون

  • سلام
   پاسخ سئوال شما نیاز به بررسی توسط کارشناس ما دارد لذا خواهشمند است در تلگرام یا واتس آپ شماره ۰۹۲۰۷۱۱۲۹۸۰ سئوال و درخواست خود را ثبت نمائید.

 3. سلام وقت بخیر.
  یک قرارداد داشتیم که از لحاظ دریافت مفاصا حساب با مشکل روبرو شدیم قرارداد ما به صورت پیمان مدیریتی بوده که برای آن ردیف پیمان گرفتیم منتهی کارفرما لیست نیروها را با آن ارسال کرده و حقوق را هم خودشان پرداخت میکنند برای گرفتن مفاصا ناخالص مبلغ از سوی کارفرما همان مبلغ سود مدیریتی مثلا ۱۰۰میلیون هست اما مسئول بیمه میگه چون لیست با ردیف شما ارسال شده باید مبلغ کل حقوق و دستمزد رو اعلام کنه و در این صورت مفاصا حساب مثلا میشه ۲ میلیارد و اگر من این رو بگیرم نمیتونم به دارایی ثابت کنم که قراردادم ۱۰۰میلیون بوده میخواستم بدونم آیا قانونی هست که پیمانکار حق نداشته باشه بیشتر از ۱۶.۶۷% لیست ارسال نکنه و اون قاون چیه؟

  • سلام

   برای دریافت مفاصاحساب بیمه ، جمع لیست های بیمه حقوق پیمانکار یا بیمه قرارداد بر اساس نرخ بیمه قرارداد محاسبه میشود و هر کدام بیشتر باشد طبق قانون تامین اجتماعی ملاک محاسبه سازمان قرار میگیرد.

 4. با سلام و خسته نباشید. یه سوال داشتم. برای قرارداد های حوزه فناوری و کامپیوتر (پشتیبانی نرم افزاری) حق بیمه مفاصا چقدر (چند درصد مبلغ قرارداد) خواهد بود؟
  به عنوان مثال مبلغ قرارداد بین ۱۲ تا ۲۰ میلیون تومن می باشد.
  ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمائید. باتشکر

 5. سلام، شخصی که بعنوان مشاور امور مالیاتی با شرکتی قرارداد سه ماهه با حق الزحمه جمعا” ۱۱ میلیون تومان برای سه ماه می بندد، آیا شامل حق بیمه و گرفتن مفاصا حساب از بیمه می شود یا خیر؟

  • سلام
   براساس قرارداد و طبق ماده ۳۸ تامین اجتماعی و تبصره ماده ۸۶ مالیات باید از قرارداد ایشان بیمه و مالیات کسر و پرداخت شود

 6. سلام بنده به عنوان مدرس حق التدریس با شرکت … قراردادی ۶ ماهه از فروردین تا شهریور ۹۸ داشتم و چون از طرف شرکت بیمه نبودم بیمه خویش فرما رد میکردم. شرکت نامه ای به من داد و پرداخت حق الزحمه شهریور وکسورات سپرده بیمه رو منوط به درخواست سازمان تامین اجتماعی و تسلیم مفاصا حساب از سوی مدرس قراردادی کرد. بنده پیگیری کردم و تامین اجتماعی کد کارگاهی به من داد ابلاغیه والان هم اجراییه که بنده باید مبلغی که بیشتر از حق الزحمه شهریور من هست پرداخت کنم به تامین اجتماعی. در صورتیکه من دریافتی از سازمان نداشتم و حق بیمه رو هم خودم پرداخت میکردم الان نمی‌دونم باید چکار کنم لطفاً اگه میشه راهنمایی کنید با توجه به اینکه من قرارداد رو دارم و پولی دریافت نکردم و شرکت منو بیمه نکرده چرا من باید به حساب تامین اجتماعی پول بریزم. ,با تشکر

  • سلام

   با توجه به داشتن قرارداد بابت هر پرداخت به شما توسط کارفرما باید ۵% نگه بداره و شما موظف هستید بابت بیمه قرارداد به تامین اجتماعی مراجعه نموده و مبلغ بیمه قرارداد را پرداخت نمائید تا مفاصاحساب بیمه قرارداد را به کارفرما ارائه داده و مابقی ۵% را از کارفرما دریافت کنید از بابت اینکه خودتان خودتان را بیمه کرده اید مبالغی که از این بابت واریز داشته اید جز علی الحساب بیمه هست که میتوانید به بیمه ارائه دهید تا در محاسباتش اعمال نماید

 7. سلام وقت بخیر ، ما یک شرکت خصوصی هستیم که ۵ شریک دارد ساختمان و ملک برای یکی از شرکا بود که شرکت هرماه اجاره پرداخت می کرد تا اینکه سال ۹۷ شرکت اقدام ب خریدساختمان و ملک کرد و وقتی کارشناس امد برای کل ملک مفاصا داد و شرکت نیز پرداخت کرد منتهی حسابدار برای اینکه اجاره ساختمان رو حذف بکنه ارزش ساختمان رو جداگانه در تراز آورده و موسسه حسابرسی هم در گزارش حسابرسی شرکت رو بخاطر مفاصا ساختمان بدهکار اعلام نموده لطفا راهنمایی کنید که چگونه از حقوق شرکت دفاع کنیم چون رقم بالایی اومده ممنون

  • سلام

   برای راهنمایی دقیق در این زمینه باید ثبتهای حسابداری و مدارک مربوطه بازبینی شود تا راهنمایی لازم صورت گیرد.

   لطفا در این زمینه با شماره ۰۹۲۰۷۱۱۲۹۸۰ تماس بگیرید.

 8. سلام و احترام
  ما یک موسسه آموزشی داریم که در آن مدرس در خانه ی خود و با وسایل کاری خود، ضبط فیلم آموزشی انجام میدهد و فیلم را برای فروش انلاین به ما واگذار میکند. ما هم هر سه ماه یکبار، از کل فروش فیلم، مبلغ درصد توافقی را (مثلا پنجاه درصد از کل فروش فیلم)، به حساب مدرس واریز میکنیم. سوال اینجا است که آیا باید از مدرس درخواست مفاصا حساب کنیم یا خیر؟ متشکرم

 9. سلام لطفا در مورد روش محاسبه مفاصا بیمه ساخت سوله در شهرک های صنعتی استان تهران، توضیح بفرمایید. ملک مذکور که درشهرک های صنعتی استان تهران قرار دارد؛دارای پایان کار هست که متاسفانه بعد از خرید شرکت و دارایی آن، متوجه شدم که اداره شهرک ها بدون مفاصا حساب ساخت، پایان کار صادر می کند. برای تسویه به تامین اجتمایی پاکدشت مراجعه کردم که به علت عدم وجود سوابق، اداره بیمه مجبور به انجام نامه نگاری با شهرک های صنعتی استان تهران شد که میزان عوارض ساخت اعلام شود که به علت معافیت شهرک های صنعتی استان تهران از پرداخت عوارض شهرداری،اداره بیمه امکان محاسبه بر اساس ۱۵% را ندارد. لازم به ذکر است : مجوز احداث در تاریخ ۹۳/۰۵/۰۵ گواهی پایان کار در تاریخ ۹۵/۱۱/۱۱ صورت جلسه تغییر نام از شخص به شرکت ۹۶/۰۶/۰۴ متراژ زیربنا ۱۴۱۰/۵ متر انتقال از شخص به شرکت در تاریخ ۹۶/۰۶/۰۴ انتقال شرکت و دارایی آن به اینجانب در تاریخ ۹۷/۰۷/۰۷ ممنون میشم برای پرداخت حق بیمه و دریافت مفاصا بیمه، راهنمایی بفرمایید. تشکر

 10. سلام وقتتون بخیر
  میشه لطفا در خصوص تعلق گرفتن بیمه به فاکتورها هم توضیح بدین؟ اینکه چند درصد هست و اینکه برای فاکتورها هم مثل قراردادها باید مفاصا حساب گرفت؟

  • سلام. صورتحساب رسمی که صرفا خرید و فروش باشد از حق بیمه معاف است. درخصوص صورتحساب خدمات در صورتی که در انجام خدمات مواد و مصالح با پیمانکار باشد ۷.۷۸ درصد مبلغ قرارداد بعنوان بیمه و درصورتی که مواد و مصالح با کارفرما باشد ۱۶.۶۷ درصد مبلغ قرارداد بعنوان بیمه در نظر گرفته میشود. درخصوص تعلق گرفتن بیمه و درصد و نحوه گرداخت و مفاصا حساب، بین قرارداد و صورتحساب تفاوتی وجود ندارد.

 11. سلام
  شرکت حمل و نقل هوایی بین المللی کالا بابت خدمات حمل (فقط حمل ، و خرید و فروش کالا مربوط به شرکت نمیباشد) بابت خدمات حمل و خدمات ترخیص شامل مفاصا حساب میباشد؟ و در صورت تعلق چه درصدی میباشد از کدام مبلغ؟

  • با سلام درود
   خرید و فروش کالا مشمول ماده ۳۸ تامین اجتماعی نمیگردد و ضریب قرارداد حمل بسته به نوع خدمات ارئه شد به شکل زیر میباشد
   ۱- دستمزدی ۱۶.۶۷ درصد
   ۲- مکانیکی ۷.۸ درصد
   موفق و پیروز باشید

 12. سلام و وقت به خیر

  من یک شرکت نرم افزاری دارم که نیروی رسمی ندارم و همه کارها با پیمانکاران جز (شخص) و خودم انجام میشه (البته بیمه خودم در یک شرکت دیگه رد میشه و من در ساعات آخر هفته، کار اضافی انجام میدم). در واقع وقتی پروژه می گیرم، کار بین این افراد تقسیم میشه.
  ۱- در این صورت آیا این نیروهای جز باید مفاصا حساب بگیرن؟
  ۲- من چقدر از قراردادشون نگه دارم تا مفاصا حساب ارائه بدن؟ و اینکه مثل گذشته، ۱۰% مالیات هم شامل اشخاص میشه؟
  ۳- آیا من هم باید کار خاصی در بیمه انجام بدم؟ مثلا اطلاع رسانی یا …
  ۴- آیا می تونم اعلام کنم که بخشی از کار را خودم انجام دادم (مدیر عامل هستم)؟ و اینکه

  تشکر از شما

  • با سلام
   اگر قرارداد پیمان نوشتین مشمول کد پیمان تامین اجتماعی میباشند و شما نیز ۵ درصد به عنوان بیمه و ۱۰ درصد به عنوان مالیات میبایست از مبلغ پیمان کسر نمایید
   و شما نیز میبایست بیمه خود را هم رد نمایید مگر در جایی دیگر که مشغول هستیید حداکثر بیمه رد گردد مدیر عامل از ۳ درصد بیمه بیکاری تنها کمتر میباشد

   • با تشکر از پاسختون.
    آیا کلا درخواست مفاصا حساب ضروریه؟ اگه نیروهای ما مفاصا حساب نگیرن چه اتفاقی برای ما یا ایشون میفته؟
    در نظر داشته باشید که ما کلا لیست حقوق برای بیمه نداریم، یعنی هیچ لیستی ارائه نمیدیدم چون نیروی حقوقی نداریم. همه پروژه ای هستن.
    ضمنا داستان قرارداد پیمان چیه؟ ضروریه یا میشه ننوشت؟
    تشکر

    • با سلام
     دریافت مفاصا بیمه جزء قانون تامین اجتماعی میباشد و اگر شما ۵ درصد از مبلغ صورت وضعیت نگهداری نکنید و تامین اجتماعی متوجه قرارداد شود از شما دریافت مینمایید
     اگر قرارداد ننویسید چه تضمین هست که کار شما به درستی انجام گردد چون ان زمان هیچ تعحدی وجود ندارد
     موفق باشید

    • با سلام
     قانون تامین اجتماعی میگه شخصی که پیمانکار میباشد می بایست کد پیمان از اداره تامین اجتماعی دریافت نمایید
     برای دریافت اطلاعات بیشتر ماده ۳۸ و ۳۹ و ۴۱ و ۴۲ تامین اجتماعی را مطالعه نمایید
     موفق باشید

 13. با سلام
  من فرهنگی هستم و به عنوان یک شخص حقیقی برای یک شرکت در قالب مشاور در نقشه های صنعتی و مکانیکال قرارداد بستم و پرداخت بیمه ندارم و مالیات طبق قرار داد از حسابم کم میشه و بعد پولو بهم پرداخت میکنن اما در قرار داد نوشته تسویه مفاصا حساب بهده مشاور میباشد؟
  اول اینکه آیا به شخص تعلق میگیرد ؟
  دوم اینکه میشه با توضیحاتی که دادم درصد تعلق به من رو بفرمائید چقدر میشه ؟
  با تشکر

  • با سلام احترام
   اگر قرارداد به صورت مشاوره باشد بیمه به ان تعلق نمیگیرد و تنها ۱۰ درصد به عنوان مالیات از شما کسر میگردد اما اگر به صورت پیمان باشد ان زمان میبایست شما کد پیمان از اداره بیمه دریافت نمایید
   لازم به ذکر میباشد قرارداد مشاوره شامل شرایط خاصی میباشد مثلا مدت و ساعت کار نیباید در قرارداد مشخص گرددبرای دریافت اطلاعات ماده ۴۱ تامین اجتماعی را مطالعه نمایید

 14. سلام من در یک شرکت خصوصی به عنوان مدیر کارخانه مشغول فعالیت بودم . بعد از مدتی علاوه بر سمت مدیریت کارخانه مدیریت عاملی شرکت ( مدیر عامل – خارج از اعضا ) را هم به من دادند . البته هیچ حقوقی دریافت نمیکردم از بابت مدیر عاملی و فقط حقوق من بابت مدیریت کارخانه بود و از این بابت با من مثل همه قرارداد بسته میشد . من فقط به عنوان مدیر عامل چکهای شرکت و نامه های اداری را امضا میکردم . حتی قراردادها را هم رییس شرکت خودش امضا میکرد . حالا بعد از ۴ سال بیکار شدم . ایا بیمه بیکاری به من تعلق میگیرد ؟
  ممنون از بابت راهنماییتون

  • با سلام احترام
   اگه اسم شما به عنوان مدیر عامل رد شده باشد نمیتوانید از بیمه بیکاری استفاده نمایید چون حق بیمه بیکاری رو هم در زمان ارسال لیست بیمه از شما دریافت نشده است برای دریافت اطلاعات بیشتر شما میتوانیید با شماره ۱۴۲۰ تماس حاصل نمایید

 15. سلام.
  ما یک شرکت داریم که پرسنلی نداره و بیمه ای هم رد نمیکنیم. قراردادی داریم که توش قید شده ۷.۵ درصد تا ارائه مفاصا حساب نزد کارفرما میمونه. الان آیا من مفاصا حساب بیمه میتونم بگیرم یا شامل حال ما نمیشود؟

  • سلام درود
   خیر
   شما میبایست در زمان عقد قرارداد کد پیمان دریافت مینمودید چون نمیشود که شرکتی قرارداد داشته باشد اما پرسنل نداشته باشد و کارفرمای شما نیز میبایست ۵ درصد از مبلغ قرارداد را نگهدارد و زمانی که شما مفاصا حساب بیمه ارائه دادید
   شما میتوانید ماده ۴۱ و ۳۸ و بخشنامه ۱۴ درامد جدید را مطالعه نمایید

 16. سلام خسته نباشین ،
  من شرکتم ۲ نفر نیروی کار دارم (با احستاب خودم) با یک شرکتی قرارداد بستیم ۴ ماهه و الان پس از اتمام ۴ ماه ، که در طول مدت ۴ ماه لیست بیمه رو دریافت و پرداخت میکردیم . حالا برای مفاصا حساب اومدن میگن باید ۳ میلیون و ۶۰۰ هم بدین … در حالیکه مگه ما به الفتاوت بیمه پرداختی با ۱۶.۶۷ درصد قرارداد مگه نباید پرداخت بشه؟

 17. سلام ، من پیمانکار هستم و در قراردادم ۵٪؜ از مبالغم پرداختیم کسر شده و به عنوان سپرده بیمه نزد کارفرما باقی مانده، با اینکه کارم تموم نشده کارفرما قراردادم رو با تاخیر تمدید کرده و مجددا هم باید تمدید کنه، بیمه حالا گیر داده باید بیایی مفاصا حساب بگیری، من تو این شرایط پول ندارم، اگر من مفاصا حساب نگیرم جریمه میخورم ؟ با اینکه خاتمه پیمان هنوز نرسیدم ؟ و بیمه میتونه به زور از من پول بگیره؟ یا اینکه کارفرمام موظفه از محل سپرده پول بیمه رو بده ؟

  • سلام مشکل اصلی شما این است الحاقی قرارداد ندارید و به شعبه تحویل داده نشده
   بیمه به جز دعوتنامه می تواند در همان سال شما را حسابرسی کند
   شما نامه ای تنظیم کنید و بلافاصله الحاقی قرارداد و اسناد حسابداری سپرده ها و بانک را به واحد درآمد ارایه نمایید . البته به نوعی برای حسابرسی بیمه اعلام امادگی می کنید ولی باعث رسیدگی خواهد شد

 18. سلام خداقوت واقعا ادم با جناب حاج محمدی و تیمش کار میکنه علاوه بر یادگیری لذت حسابداری کارکردن را میبرد
  سوال:
  شرکتهای حسابداری برای بستن قرارداد و انجام تکالیف بیمه چه اقدامی باید انجام بدهند منظورم اینه که ما برای هر قرارداد باید مفاصا بگیریم و چون نیروهای ما یکجا در محل شرکت کار میکنند ایا میتوانیم اخز سال از کل حق بیمه پرداختی پرسنل خود کل قرارد دادها راکسر کنیم و مفاصا بگیریم ؟؟/(چون برای هرپروزه نیروی خاصی معرفی نمیکنیم ۱۰ قرارداد و ۴ نفر اونو انجام میدهند)
  و نکته اخر ما ۵ درصد سپرده نزد کارفرما نداریم ایا این خللی در دفاتر کارفرما ایجاد میکنه که شناسایی نشه
  ممنون میشم توضیح بفرمایید و در این مورد اگر نکته دارید بیشتر راهنمایی فرمایید
  سپاسگزارم

  • سلام درود
   هر قرار دادی که به صورت پیمان میباشد نیز باید کد پیمان بیمه دریافت نمود و زمانی که کد پیمان دریافت میکنیید کارفرما مکلف است ۵ درصد از مبلغ قرارداد رو جهت دریافت مفاصی حساب نگهدارد در صورتی که نگهداری نکند و طرف قرارداد مفاصی دریافت ننمایید کارفرما مبلغ ۵ درصد بدهی را نیز باید به اداره بیمه پرداخت نمایید

 19. سلام
  بنده یک دفتر بیمه تکمیلی دارم که درامد چندانی ندارد بیمه تامین اجتماعی گفتن که باید ۱۶/۶۷ درصد درامد دفتر را به حساب بیمه تامین اجتماعی واریز کنم و این در شرایطی هست که فقط ۵ درصد صورت حساب بنده نزد کارفرما میباشد . آیا باید ۱۶/۶۷ درصد رو واریز کنم ؟ راه کاهش این درصد وجود داره ؟ لطفا راهنماییم کنید
  باتشکر فراوان

  • با سلام خسته نباشید
   بله حق بیمه کارفرما رو نیز میبایست واریز کنید اما اگر در این پیمان تامین مواد اولیه با شما باشد این ضریب کم میشود با سپاس

 20. سلام و عرض ادب
  شرکت ما پیمانکار خدمات نرم‌افزاری است و اکنون قراردادی سه ساله دارد. آیا برای دریافت ۵٪ بیمه، باید تا انتهای قرارداد صبر کنیم؟ یا امکان دریافت ۵٪ بصورت مثلا سالیانه و در ازای ارائه مفاصا وجود دارد؟
  با سپاس

 21. با سلام. آیا ارسال قراردادهای خرید و فروش به سازمان تامین اجتماعی الزامی است؟ به عبارتی در اینگونه قراردادها آیا باید کسر ۵ درصد ودیعه حق بیمه و اخذ مفاصا حساب قید شود؟ متشکرم

  • سلام اگر صرفا خرید و فروش باشد مشکل بیمه ای ندارد ولی باید وضعیت حمل آن دقیقا درقرارداد مشخص باشد . اگر بر عهده فروشنده باشد مشمول بیمه میشود. ولی اگر مشخص نشده باشد این موضوع به یک چالش بزرگ در زمان حسابرسی بیمه تبدیل میگردد.

 22. سلام.
  ما تعدادی از کارکنان یک شرکت صنعتی هستیم که تصمیم به ساخت چند واحد آپارتمان برای دوران بعد از بازنشستگی خود کردیم به همین دلیل یک شرکت تعاونی ثبت کردیم و نمایندگانی از بین اعضاء بعنوان هیئت مدیره معرفی کردیم تا کار ساخت و ساز را انجام دهند و ایشان نیز پس از دریافت پول از اعضاء قراردادهایی از قبیل قرارداد سفت کاری و نازک کاری، تاسیسات و …… را منعقد کردند و نهایتا در سال ۹۲ واحدها تحویل داده شده است. آیا نیاز به دریافت مفاصا حساب از بیمه هست یا خیر؟ و در صورتی که مبلغی باید پرداخت شود درصد آن چقدر است؟

  • برای قراردادهایی که با پیمانکاران بسته اید باید با رعایت مفاد ماده ۳۸ تامین اجتماعی، ۵ درصد سپرده بیمه نگهداری کنید و پیمانکار را در قرارداد ملزم به به بیمه نمودن پرسنل خود و اخذ مفاصا حساب بیمه کنید. درصد بیمه با توجه به عمرانی و یا غیرعمرانی بودن طرح متفاوت و طبق مفاد بخشنامه ۱۴ تامین اجتماعی است

 23. سلام و عرض ادب و احترام
  پسرم مغازه اش را اجاره داده و در زمان انقضای مدت قرارداد درخواست تسویه حساب از مستاجر از سازمان تامین اجتماعی کرد و تامین اجتماعی پس از انجام امور اداری یک برگه صادر کرده تا تاریخ مورد نظر فاقد بدهی میباشد ولی در ذیل برگه منوط کرده فاقد ارزش مفاصا حساب موضوع مواد ۳۷ و ۳۸ قانون تامین اجتماعی است و حق سازمان را محفوظ دانسته میخواستم بفرمائید برای مفاصا حساب کامل مستاجر چه کار کند که موجر بعدن به مشکل برنخورد . با تشکر و سپاس از شما رئیسی

 24. سلام. شخصی که شاغل در اموزش و پرورش میباشد با یک شرکت اننقورماتیکی یه قرارداد تحقیق وتوسعه بسته. شرکت پرداخت اخر را منوط به ارائه مفاصاحساب کرده. ایا بیمه به شخص مفاصاحساب می دهد؟

  • باسلام خدمت شما
   زمانی که قراردادی بین دو نفر منعقد می شود که در قبال آن یکی از این دو نفر متعهد به انجام آن می شود شما می توانید با ارائه قرارداد که در آن مبلغ نیز قید شده از سازمان تامین اجتماعی مفاصا دریافت نمایید و بایستی مبلغی به سازمان پرداخت نمایید.بله اشخاص نیز می توانند مفاصا دریافت نمایند البته به شرط ارائه قرارداد و نامه مبنی بر خاتمه کار.موفق باشید.

 25. سلام خسته نباشید
  ما سال ۹۶ یک قرارداد پیمانکاری یکسال برای انجام پروژه های عمرانی یک شرکت بستیم ک این ماه قراردادمون تموم شد و ۱۴۰ میلیون تومان کار کردیم و هیچکدوم از کارگرارو بیمه نکردیم چون کارگر دایم نداشتیم.الان چقدر جریمه میشیم در این مورد و چقدر باید به بیمه پرداخت کنیم؟
  خیلی ممنونم بابت سایت عالیتون

  • شما می بایست حتما تمام کارگران خود را اعم از دایم و موقت نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه میکردید. درصورت بازرسی سازمان و یا شکایت یکی از کارگران متحمل جرایم سنگینی خواهید شد. همین امروز نسبت به ارسال لیست های معوق و پرداخت حق بیمه و جرایم مربوط اقدام فرمایید

  • باسلام خدمت شما کاربر محترم
   نظر به اینکه کارفرمایان موظفند ۵% هر صورت وضعیت یا صورتحساب پرداختی به پیمانکاران را کسر و نگهداری و پرداخت مبالغ مکسوره و آخرین قسط پیمانکاران را موکول به صدور مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی نمایند دراجرای تبصره الحاقی ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی چنانچه یکسال از پایان یا تعلیق و یا فسخ قراردادهای پیمانکاری بگذرد و پیمانکاران اقدام به ارائه مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی نکنند و پیمانکاران از بابت حق بیمه پیمانها به سازمان تامین اجتماعی بدهکار و بدهی در مرحله قطعی باشد موظف هستند حداکثر ظرف مهلت ۲۵ روز از تاریخ ابلاغ بدهی پیمانکاران را به میزان ۵% و آخرین قسط به حساب سازمان واریز نمایند.سازمان تامین اجتماعی می تواند به موجب ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی از محل ۵% در صورتیکه پیمانکار ترتیب پرداخت آن را پس از قطعیت ندهد،برداشت نماید.مفاصا یکی از مدارکی است که حسابرسان جهت حسابرسی بیمه و مالی آن را از کارفرما جهت کنترل و بررسی دریافت می نمایند.موفق باشید.

 26. با سلام و عرض ادب خدمت استاد
  راجع به عدم کسر سپرده بیمه از پیمانکارانی که کار را بصورت انفرادی انجام میدهند قابل عرض میباشد که کارفرما بایستی سپرده را کسر نماید و پیمانکار به بیمه مراجعه کرده و در ان شعبه با توجه به مستندات و نوع کاری که انجام میدهد مفاصا صفر دریافت کند و تشخیص ان به عهده شعب بیمه میباشد

   • باسلام خدمت شما کاربر محترم
    در پاسخ به سوال شما باید گفت که گرفتن مفاصا به اینکه شما کارمندی بیمه نموده اید یا خیر،ندارد.زمانی که شما طی قراردادی متعهد می شوید که کاری را به انجام رسانید موظف هستید مفاصاحساب از سازمان تامین اجتماعی دریافت نمایید تا کارفرما در حسابرسی مالی و بیمه آن را به حسابرس ارائه دهید.موفق باشید.

 27. سلام من یه کارشناس هستم و با یک شرکت شیمیایی قراداد مشاوره بستم و به صورت ۱۲ جلسه در ماه باهاشون همکاری میکنم و ماهیانه حقوق دریافت می کنم، بعد از یک ماه از کار ، مدیر مالی شرکت به من گفت که باید از مبلغ قرار داد ، یعنی حقوق ماهیانه ، ۱۶.۶۷ درصد به عنوان مفاصا حساب کسر بشه . که من مخالفت کردم .
  به نظر شما آیا کار من خدماتی یا پیمانکاری محسوب میشه ؟ آیا این حرف مدیر مالی قانونیه ؟ (درضمن بیمه هم بره من رد نمیشه که من با این قضیه مشکلی ندارم چون از جای دیگه برام رد میشه) ممنون میشم پاسخ بدید

  • سلام طبق قوانین اداره کار پرداخت مستمر حتی پاره وقت بصورت استخدام موقت محسوب میشود مگر مقطعی و کوتاه مدت باشد. در مورد بیمه کار شما کاملا اشکال دارد و اداره کار میتواند کارفرما را جریمه نماید. شما باید نوع قراردادتان را بررسی کنید و ببینید حالت استمرار داخلش وجود دارد؟ و همینطور بند کسورات قانونی داخل آن نوشته شود.

  • باسلام
   اگر در جای دیگه که گفتین براتون بیمه رد میشه سقف رعایت بشه در اینجا که صحبت شرا کردین اصلا نیازی به کسر حق بیمه نمی باشد

 28. سلام ممنون از مطلبتون
  چرا اصلا باید توی یک پروژه زمانی که اعضا هیت مدیره انجام میدن مفاصا حساب داد چرا بادی بین ۷.۸ تا ۱۶ درصد مبلغ پروژه رو به تامین اجتماعی داد؟!

 29. سلام ممنون از مطلب خوبتون
  بنده یه شرکت ای تی داشتم و توی پروژه ها فقط اعضا هیت رییسه کار میکنند سوالم اینجاست حالا چرا باید ۱۶ درصد از مبلغ کل پروژه رو پول بدیم به تامین اجتماعی ؟ خود تامین اجتماعی که پرسیدیم جواب درستی نداد این پول برای بیمه پروژست ؟ برای چی دقیقا پرداخت میکنیم>؟

   • عذر خواهی میکنم در متن سوال فرمودند عملیات موضوع پیمان را خود پیمانکار انجام میدهد که اعضا هیت مدیره هستن یعنی رابطه دستوری وجود ندارد پس طبق بخشنامه ۱۱.۳ معاف از بیمه هستن. درسته؟

    • با سلام و خسته نباشید اگر منظور شما رابطه دستوری از طرف اداره تامین اجتماعی میباشد جواب منفی است و همانطور که در قسمت متن مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی به چه کسانی تعلق میگیرد ذکز نموده ایم هر پیمان کار حتی اگر یک نفر یعنی خود شخص پیمانکار تنها باشد باز مستلزم دریافت کد پیمان و مفاصی از اداره تامین اجتماعی میباشد و اگر منظور شما از معافیت تحریر دفاتر قانونی می باشد باید بگویم بله میتواند بارزس بیمه از ایشان تحریر دفاتر قانونی نخواهد

 30. با سلام
  نمایندگی فروش و نصب یک شرکت وارد کننده دستگاه های سرمایشی رو در شهرستان دارم.برای فروش دستگاه، شرکت اصلی بیمه و مالیات رو پرداخت میکنه ولی برای نصب باید چکار کنم.اعضای تیم نصب خودشان بیمه هستند ولی من برای پروژه ها در طول این دو سالی که کار میکنم آنها را بیمه نکردم.چطور باید مفاصا را پرداخت کنم؟

 31. سلام
  وقت بخیر
  در سال ۹۵ به عنوان مدیر عامل یک شرکت با حقوق ۲میلیون تومان انتخاب شدم شرکت مذبور هیچ گونه مبلغی به این جانب تا کنون پرداخت نکرده است وهر موقع که طلبم را می خواهم اعلام می کند که مفاصا حساب مالیاتی وبیمه تامین اجتماعی بیاور تا طلبت را پرداخت کنیم
  در برگه قرارداد نوشته شده بود که حقوق ومزایا هرماه پس از کسر کسورات قانونی پرداخت خواهد شد
  آیا من باید کسورات قانونی را پرداخت کنم یا شرکت ؟ چگونه می توانممفاصا حساب برای مالیات وبیمه بگیرم .

  • سلام وقتی صحبت از حقوق ماهیانه می شود یعنی استخدام
   عنوان قرارداد شما مهم است که پیمانی بود ه یا خیر ؟ موضوع کسورات قانونی هم در قرارداد طی یک بند تعیین تکلیف می شود یا برعهده کارفرما و یا برعهده مجری

 32. سلام و عرض ادب
  من دارم کارت بازرگانی بصورتی حقیقی دریافت میکنم
  از من خواسته شده تا مفاصا و حساب بیمه دارایی بگیریم
  لطفا منو راهنمایی کنید

 33. سلام
  ما یک شرکت خدماتی در حوزه آموزش و مشاوره فناوری اطلاعات هستیم. الان یک قرارداد یا یک شرکت دولتی در حوزه مشاوره طراحی و پیاده سازی یک سیستم فناوری اطلاعات بستیم و قراره یک نیروی مقیم در محل کارفرما در شهرستان داشته باشیم. میخوایم یک قرارداد با این نیروی حقیقی مقیم ببندیم که این فرد خودش در یک دانشگاه به عنوان کارمند در اون شهر مشغول به کاره و بیمه هم هست. در کل میخوام بدونم من چه قراردادی با این فرد ببندم بهتره؟ آیا میتونم ایشون رو به عنوان کارمند خودم بیارم تو لیست بیمه ام و حق مشاوره ش رو ماهیانه در قالب حقوق بدم چون قراردادمون تا آخر سال ۹۷ هستش و بیمه ش رو هم ماهیانه به عنوان کارمند پرداخت کنم یا اینکه چون خودش کارمنده جایی هست این امکان وجود نداره؟ اگه بخوام باهاش یه قرارداد فرعی ببندم و کار رو به شخص ایشون واگذار کنم چه کسورات قانونی بهش تعلق میگیره بابت بیمه؟
  ممنون از راهنماییتون

  • سلام قطعا اگر شما طرف قرارداد هستید نیروی مقیم نیروی پروژه ای محسوب می شود چرا که بهای تمام شده خدمات شما بخش مهمش همین نیروی است که شما برای این پروزه اختصاص داده اید. اگر پروژه ای با این نیرو صحبت کردید و اگر بومی همان شهرستان است بهترین حالت انعقاد قرارداد خدمات و یا پروژه ای اشخاص حقیقی است. ضمن اینکه شما از ایشان گزارش کارکرد طبق موضوع قرارداد اخذ می کنید. اگر کارمند تمام وقت جای دیگری باشد نمیتوانید نیروی شما محسوب شود و همان حالتی که عرض شد بهتر است. کسورات قانونی بیمه ماده ۳۸ و مالیات تبصره ماده ۸۶ می باشد.

 34. سلام وقت بخیر.
  من در قالب شخص با یه شرکت دولتی قراردادی رو بستم و براشون یه کاری رو همراه با جنس انجام دادم.
  این شرکت تو قرارداد گفته که پیمانکار باید مفاصا حساب رو بده و من نیز امضا کردم.
  درصد مفاصا ۱۶/۷۶ درصد شده ، چه کار کنم که این مبلغ رو پرداخت نکنم؟
  ممنون

  • سلام وقت شما بخیر
   کسورات قانون مطابق ماده ۳۸ قانون بوده و هر اقدامی خلاف و مغایر با آن غیرقانونی محسوب می شود. شما اگر بیمه شده هستید فقط مابه التفاوت قرارداد و مبلغ بیمه دوره را می پردازید نه کل ۱۶.۶۷

 35. سلام
  سوالی داشتم قرار هست با یکی از سازمان های دولتی قراردادی با بنده به صورت درصدی بسته میشود بیمه هم نمیشوم و درآمد میانگین سالانه ام تقریبا ۱۰ میلیون می باشد مفاصا حساب با این شرایط تقریبا در سال چقدر می شود چند درصد حساب میکنند
  ممنون

  • سلام دوست عزیز با توجه به نوع قرارداد و نوع خدمتی که ارائه خواهید داد از طریق دستورالعمل بازرسی از دفاتر قانونی و نحوه محاسبه حق بیمه آن مطالعه و محاسبه نمایید.

 36. سلام دوستان
  شرکت ما طبق اساسنامه در زمینه ارائه خدمات نرم افزاری و سخت افزاری رایانه فعالیت میکنه. ضمن اینکه یک شرکت دانش بنیان هست و با پتروشیمی ها قرارداد داره ولی برای دریافت مفاصاحساب فیش طبق تشخیص ضریب پرداخت میکرد.
  حالا از بیمه درخواست حسابرسی دفاتر را دادند ضمن اینکه شرکت ۲ سال دفاترمالی بدون تحریر داره و ۲ سال هم اصلا دفتر نداره و ساختمانم ساختند بدون اینکه از پیمانکار درخواست مفاصاحساب کنند. و قطعا خیلی جریمه میشند
  من میخواستم بدونم آیا فیش هایی که بابت دریافت مفاصاحساب پرداخت کردند میشه بابت کسر جریمه استفاده نمود و ضمیمه پرونده کرد؟؟؟؟

  • سلام دوست عزیز شرکت شما با اینکه دانش بنیان است و معافیت های مالیاتی در برخی موارد شامل او میشود ولی در هر حال لازم است تا دفاتر تحریر و ارائه گردد در غیر اینصورت جریمه میشوید. برای پرداختهای مفاصاحسابی نیز مشمول جریمه میشود در صورتی که بدون قرارداد و ارائه لیست بیمه باشد.

 37. سلام و وقت بخیر. ما تولید کننده چترهای تبلیغاتی هستیم. شرکتی از ما خرید کرده و ما قرارداد باهاشون نبستیم. فقط فاکتور بهشون دادیم. آیا این که ۵ درصد کم کردن از مبلغ فاکتور قانونیه؟
  با تشکر

  • سلام دوست عزیز. در صورتی مشمول ماده ۳۸ و مفاصاحساب می شوید که قرارداد انجام عملیات توسط پیمانکار را داشته باشید اگر تنها یک فاکتور هزینه ای جزئی باشد نیاز نیست

 38. سلام ما یک شرکت حقوقی هستیم و برای تبلیغات شرکت طی قراردادی با شرکت تبلیغاتی یک تابلو تبلیغاتی در مرکز شهر نصب کرده ایم از پیمانکار درخواست مفاصا کردیم گفتند چون در قراداد عنوان اجاره قید شده است حق بیمه به آن قرارنمیگیرد. و نیازی به مفاصا نیست . آیا این مورد درست است؟ با تشکر

 39. با عرض سلام و خسته نباشید
  یک سوال داشتم ، کارفرما از قرارداد پیمانکاری من ۵% به عنوان الحساب بیمه کسر میکند
  در نظر بگیرید که کار من خدماتی است و تا به حال هیچ پرونده ای در اداره بیمه نداشتم (حق بیمه پرداخت نکرده ام) در عین حال کارفرما یک ارگان دولتی است
  سوال من این است که اگر من دنبال اخذ مفاصا حساب بیمه نروم و قید ۵% ی که کارفرما باید بدهد را بزنم
  دقیقا از جهت قانونی چه مشکلی ممکن است در آینده برای من پیش بیاید و چه تبعات قانونی ای برای من دارد؟

  پیشاپیش از پاسخ شما متشکرم

  • سلام دوست عزیز در صورت توافق طرفین و قید در قرارداد مبنی بر اینکه ۵درصد از مبالغ قانونی با کارفرما می باشد ، شما به عنوان پیمانکار حقی نخواهید داشت.

 40. باسلام.باشخصی قرارداد کار بسته ام.برای گرفتن مفاصاحساب بیمه به اداره بیمه رفته به همراه قرارداد.اداره بیمه به او مفاصاحساب بیمه نمیدهد.میگویند که چون شخص حقیقی هستی وکارمند اداره آموزش وپرورش و از آنجا برای تو بیمه رد می شود دیگر نمیشود الان برای این قرارداد شما بیمه لحاظ کرد.چگونه این شخصی که من یا ایشان قرارداد بسته ام بابت این قرارداد مفاصاحساب بگیرد…باتشکر

  • سلام دوست عزیز در صورتی که کارمند ارگان دیگری باشد مانند نیروهای مسلح و آموزش و پرورش نیازی به اخذ مفاصا حساب ندارد میبایست حکم کارگزینی دریافت و در زمان حضور حسابرس بیمه ارایه گردد.

 41. با سلام و عرض ادب
  بنده مدیر یک نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش خودرو می باشم که اخیرا از سوی شرکت خودرو سازی ۵ درصد از کمسیون های فروش نمایندگی نزدشان بلوکه شده است و اعلام نموده اند که بعد از آوردن مفاصا حساب تامین اجتماعی به ما پرداخت می شود . سئوال بنده این است با توجه به اینکه ما نماینده شرکت هستیم و نه پیمانکار و قرارداد ما قرارداد اعطای نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش است و در صورت تحقق فروش هر خودرو مبلغی به عنوان کمسیون از شرکت دریافت می کنیم آیا به درستی مشمول پرداخت مبالغ مذکور به تامین اجتماعی می شود یا خیر ؟

  • سلام دوست عزیز. طبق بازرسی های بیمه نوع قرارداد ملاک قرارخواهد گرفت و به آن بخش از قرارداد که ارائه خدمات شرکت توسط شما می باشد مشمول مفاصاحساب خواهد شد .

  • سلام کاربر گرامی. مدن قرارداد مهم نیست نوع قرارداد و مفاد اجرایی قید شده در قرار داد اهمیت دارد. در کل قراردادهایی که به صورت پیمانی اجرا میشود باید مفاصا اخذ شود.

  • سلام کاربر گرامی اگر پرداخت شما در قالب یک مرحله باشد حق بیمه را با ضریب ۱۶/۶۷محاسبه و سپرده کنید هر زمان که مفاصا ارایه دادند مبلغ سپرده را ازادکنید،اگر طی چند مرحله قصد پرداخت دارید به ازای هر پرداخت ۵٪ و کل مبلغ اخرین مرحله را سپرده کنید. سربلند باشید.

 42. سلام و عرض ادب جناب آقای حاج محمدی
  ما یک شرکت حقیقی تولیدی در زمینه کارتن سازی و بسته بندی واقع در شهرک صنعتی شمس آباد هستیم و شرکت دارای کارگاه و لیست بیمه ماهیانه، دفاتر رسمی و گواهی معتبر ارزش افزوده می باشد همچنین مالیات قطعی سال ۹۴ نیز پرداخت شده است.بدلیل اجاره ای بودن کارگاه امکان اخذ پروانه بهره برداری و جواز صنایع نشده ایم سوال بنده این است که بابت فاکتورهای فروش رسمی صادرشده بابت تولید و فروش کارتن و جعبه با توجه به اینکه قراردادی بین طرفین منعقد نمی شود آیا بیمه به آن تعلق میگیرد یا خیر؟
  در صورت درخواست مفاصاحساب توسط هر یک از خریداران روال کار به چه صورت میباشد ؟آیا باید مبلغی به بیمه پرداخت شود یا خیر؟
  با تشکر سلطانی

  • سلام جناب سلطانی
   قراردادهای فروش اگر کلمه ای از ” خدمات” داخل آن نباشد هیچگونه بیمه ای تعلق نمی گیرد ولی اگر ادغامی و واضح منعقد نشود کل مبلغ مشمول خواهد شد مثلا در قرارداد اگر مشخص نباشد که حمل و خدمات پس از فروش دارد یا ندارد و اگر هست بر عهده چه کسی ؟ می تواند قراردا را دچار چالش نماید. در مورد مفاصاحساب هم فقط پیمانکاران ملزم به دریافت هستند اگر شما پیمانکار شرکتی شود خودتان و اگر بالعکس باشد طرف مقابل

   • با سلام، همانطوری که عرض کردم در تولید سفارشات کارتن ها و جعبه های مقوایی قراردادی منعقد نمی شود و طبیعتا قراردادی هم چه از طرف خریدار و چه فروشنده به بیمه ارائه نمی شود، کلیه مراحل تولید در داخل کارگاه انجام می شودلذا فقط فاکتور رسمی فروش با ارزش افزوده بین فروشنده و خریدار مبادله می شود،مثلا سفارش تولید ۱۰۰۰عدد کارتن با ابعاد و جنس مورد نظر مشتری، آیا به این فاکتور بیمه تعلق می گیر یا خیر؟ ویا رابطه بین این شرکت با شرکت سفارش دهنده پیمانکاری محسوب میشود یا خیر؟

 43. با سلام شرکت بابت کارهای مالی وحسابداری .حسابداره نیمه وقت میاره یعنی در ل سال حدود دوماه میان شرکت .حسابدارهم از طرف شرکت دیگه ی بیمه شده .هیچ قراردادی هم نوشته نشده فقط در ثبتهای شرکت حقوق پرداختی به حسابدار ذکر شدهایا شرکت جریمه میشه بابت بیمه ۱۶.۶۷ درصد ؟ایا حسابدار میتونه مفاصا حساب از بیمه بگیره ؟دومین سوالم هم .ایا حق توقف وسپرده نقدی شتیرانی ها بابت حمل بار شامل بیمه میشه ؟با تشکر .

  • سلام کاربرگرامی. هر شخصی هر جایی مشغول به کار باشد باید برایش بیمه رد شود چه پاره وقت کار کند چه تمام وقت این بحثی است که قانون مطرح کرده است. روزهایی که در شرکت اول مشغول بوده پرداخت بیمه با کارفرمای شرکت مذکور و روزهایی که در شرکت دوم مشغول بوده بیمه با کارفرمای شرکت دوم است. موارد مربوط به مفاصاحساب بیمه هم که از مباحث قراردادهای پیمان کاری است در صورتی قید در قرارداد باید اقدام شود و از بیمه برمبنای درصدی از مبلغ پیمان مفاصاحساب گرفته شود. موفق باشید.
   نکته : کاربر گرامی لطفا سوالات خود را در سامانه پرسش و پاسخ سایت به نشانی http://persianhesab.com/soal/ مطرح فرمایید تا دقیق تر پاسخگو باشیم. با تشکر

 44. سلام به همه دوستان و خسته نباشید به آقای حاجی محمدی. آقا خداییش خیلی ساده و روان توضیح میدید واقعا ممنون . چقد خوبه که افرادی مثل شما هستند . واقعا دلگرمیه

  سوالم اینه ک ضریب قراردادی چیه؟ ی صورت وضعیت دیدم ک الان اینجا براتون میذارم

  پروژه : …………….. صورت وضعیت موقت شماره دو
  کارفرما: گروه الف پیمانکار: شرکت ب
  شماره قرارداد: …….. تاریخ قرارداد: ۲۸/۱۰/۹۳
  تاریخ شروع صورت وضعیت: ۱/۱۱/۹۳ تاریخ پایان صورت وضعیت: ۳۰/۱۱/۹۳

  عنوان سرفصل ابنیه
  کارکرد این دوره ۹۱۹،۰۱۲،۸۰۹
  مصالح پایکار ۱۵۷،۷۲۳،۳۶۰
  جمع کل ۱،۰۷۶،۷۳۶،۱۶۹
  صورت وضعیت قبلی (۳۷۵،۴۲۵،۴۲۵)
  جمع ۷۰۱،۳۱۰،۷۴۴
  ضریب قراردادی (درصد) ۵.۳
  جمع ۳،۷۱۶،۹۴۶،۹۴۴
  مالیات بر ارزش افزوده ۸
  جمع نهایی با اعمال ضریب پیمانکاری ۶،۱۶۳،۲۳۷،۸۳۳

  بعدش اومده پایینش کسورات رو از ۳،۷۱۶،۲۳۷،۸۳۳ کسر کرده
  سپرده بیمه ۵% ۱۸۵،۸۴۷،۳۴۸
  مالیات تکلیفی ۱۱۱،۵۰۸،۴۰۹
  سپرده حسن انجام کار۱۰% ۳۷۱،۶۹۴،۶۹۵
  پیش دریافت ۱۰% ۳۷۱،۶۹۴،۶۹۵

  مساوی است با ۲،۶۷۶،۲۰۱،۷۹۷
  ۸% مالیات ارزش افزوده ۲۹۷،۳۵۵،۷۵۶
  جمع ۲،۹۷۳،۵۵۷،۵۵۳

  البته اگه ممکنه کلا ی توضیح درمورد کلش یدید. مخصوصا قسمت اولش . با تشکر

  • سلام میکنم به شما دوست عزیز
   در مورد مبحث صورت وضعیت های پیمانکاری هم اکنون در کلاس آنلاین صفر تا صد پیمانکاری در حال بررسی و تدریس هستش، انشاءاله پس از پایان دوره دموی از محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

 45. سلام
  من از پرسنل شاغل نیروهای مسلح استفاده کرده ام آیا برای این پرسنل باید حق بیمه ای به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنم یا خیر؟

  • سلام کاربر عزیز

   طبق قانون شما نمی توانید برای پرسنل نیروهای مسلح حق بیمه در نظر بگیرید چون این افراد تحت پوشش خدمات درمانی نیروهای مسلح می باشند .

 46. با سلام
  من میخاستم بدونم شرکت ما در زمینه خدماتی فن آوری اطلاعات فعالیت می کند.و بعضا اموری که برای شرکت ها انجام میشود که خدمات است نهایتا ۱تا چند روز انجام شده ودر نهایت فاکتور ارائه میشود.ولی با وجود عدم داشتن قرارداد بیمه ۱۶.۶۷ %از فاکتور خدمات کسر می کنند؟آیا این مساله قانونی است؟آیا ماده قانونی مبنی بر کسر یا عدم کسر وجود دارد؟در ضمن فعالیت های مشمول بخشنامه ۱۴/۳ نیز میباشد.با این حال از کلیه فاکتور های ما ۱۶.۶۷%بیمه کسر میگردد.لطفا راهنمایی نمایید

  • سلام کاربر گرامی
   ارائه فاکتور مشمول بیمه نمی باشد و فقط مالیات تکلیفی کسر خواهد شد. کسورات ۱۶.۶۷ مربوط به قراردادهای خدماتی پیمانکاران می باشد. ممکن است شما قبلاً با کارفرما قرارداد داشته باشید و فاکتورها در قالب آن قرارداد قرار گرفته باشد. با این حال از هر صورت وضعیت و یا فاکتور ۵درصد سپرده بیمه کسر می شود تا شما مفاصا کل (۱۶.۶۷) را از شعبع تامین اجتماعی بگیرید.

 47. سلام من پیمانکار تعویض پلاک خودرو هستم، که تهیه کلیه تجهیزات غرفه اعم از مصرفی و غیرمصرفی با خودمه، و درآمدم هم در قالب حقوق ماهیانه مثل یه کارمند با همه کسورات قانونی بم پرداخت میشه، اما برا گرفتن مفاصا حساب با ظریب ۱۶/۵۷ محاسبه شده با این استدلال که شما نیروی انسانی هستید ،با توجه به هزینه های جانبی اصلا مبلغ عادلانه ای نیست اما نمیدونم چطور دفاع کتم ممنون میشم راهنماییم کنید

 48. ضمن تشکر
  یک کارگاه تازه تاسیس با۸نفر پرسنل که هنوز اقدام به ارائه بیمه ننموده است چگونه مشمول دریافت مزایای ماده ۸۰میشود؟

 49. باسلام
  شخصی که مدیرعامل یک شرکت است وعضونظام مهندسی ساختمان است و شرکت هم پروژه دولتی غیرعمرانی انجام میدهد و شخص هنوز هیچگونه پوشش بیمه ای ندارد؛ چه نوع بیمه ای برایش بهتراست؟
  خواهشا شاده و واضح جواب دهید که متوجه شوم

 50. سلام
  سوالی از حضورتان داشتم
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  ما شرکتی داریم که کارمند ندارد و تنها دو نفر اعضا اصلی (مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره) می باشیم و حق بیمه هم پرداخت نمی کنیم برای خودمان
  بابت قراردادی که بسته ایم و برای گرفتن مفاصا حساب آن بایستی حق بیمه (که گفته می شود ۱۵ یا ۶ درصد مبلغ قرارداد است تقریبا) پرداخت کنیم؟
  عنوان قرارداد : خرید کتاب های الکترونیکی برای کارفرما توسط پیمانکار

 51. با سلام و احترام،
  من برای انجام یک پروژه نرم افزاری با یک کارفرما ، قراردادم را به دو قسمت فروش و نصب و راه اندازی تقسیم کرده ام، سوالی که از خدمتتان دارم
  با توجه به اینکه کل کار را شخصا انجام میدهم و در قرارداد نام خودم قید شده
  ۱- قسمت اول قرارداد که فروش است آیا مشمول مالیات و بیمه میشود؟
  ۲- آیا میتوانم برای قسمت دوم ( یعنی نصب و راه اندازی) ، در طول قرارداد ، بصورت خویش کارفرما بیمه پرداخت کنم و در انتها مفاصاحساب گرفته و مبلغ آنرا از بیمه دریافت کنم؟
  ۳- آیا دو قرارداد باید جداگانه باشند و یا میتواند در یک غالب آورده شوند؟
  با تشکر

  • سازمان تامین اجتماعی وظیفه تفکیک بندهای قراردادشمارا به عهده ندارد بلکه بر اساس کل مبلغ قرارداد مبادرت به محاسبه حق بیمه شما خواهد نمود بنابر این برای مواجه نشدن با چنین مشکلی بهتر است قرارداد طراحی و فروش را از قرارداد خدمات جدا کنید

   • جناب شاهین اقدام شما جهت پرداخت بیمه بصورت خویش فرمایی نافی محاسبه حق بیمه قرارداد توسط سازمان نخواهد بود و پیمان شما ارتباطی به بیمه خویش فرمایی نخواهد داشت و ایندو با یکدیگر تهاتر نمی شود پس بهتر است قرارداد خدمات از فروش جدا شود

 52. سلام اقای حاجی محمدی
  یک سوال داشتم – بنده یک پروژه از شهرداری قرارداد بستم و قرارداد به صورت توافقنامه هست و من به عنوان مشاور این کار را گرفتم و کل پروژه توسط نرم افزار های مختلف و توسط شخص اینجانب انجام شده و هیچگونه نیروی استفاده نکرده ام – از یکی از کارمندان امور مالی شهرداری شهر خودمان در رابطه با پرداخت بیمه پرسیدم و ایشان جواب دادند که پروژه شما چون توسط خودتان انجام شده مشمول بیمه نمی شود آیا این حرف درست است ؟ اگر درست است طبق کدام قانون یا ماده و یا بند این قانون مشمول اینجانب می شود – خیلی مچکر می شوم اگر خیلی سریع جواب بدید و آن را به ایمیل ام بفرستید – ایمیل ام را در بالا نوشتم

 53. باسلام
  من با خودرو شخصی (پیمانکار)با یه شرکت (کارفرما)قرارداد دارم وحقوق ماهیانه۶۹۹۶۰۰ هزار تومان است که با کسر ۵ درصد سود شرکت و۸درصد دارایی و۳۴ درصد بیمه کسر شده جمعا ۴۷درصدونیم وحقو بنده الان ۳۸۹۰۰۰ هزار تومان است ایا این کارفرما قانونی کار میکنه . با تشکر رستمی

  • سلام آقای رستمی
   باید ببینید در متن قرارداد در بخش کسورات چه آیتمهایی نوشته شده است ولی از نظر قانونی اگر قرارداد شما پیمانکاری باشد به شما ماهیانه پرداخت می شود ، به این معنی است که هر ماه پیمانکار صورتحساب خود را با اضافه کردن ۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده ارائه می دهد و کارفرما موظف است پس از اعمال کسورات قانونی خالص مبلغ را پرداخت کند . مهمترین کسورات قانونی عبارتند از :
   ۳ درصد مالیات تکلیفی
   ۵ درصد سپرده بیمه
   ۱۰ درصد حسن انجام کار
   پیش دریافت ( اگر درقرارداد مشخص شده باشد )

 54. درود
  شرکتی تولیدی داریم که پرسنل شرکت برای نصب به شهرستان ها میروند و حق ماموریت هم میگیرند برای مفاصا حساب از شهرستان باید مفاصا گرفت یا شعبه تامین اجتماعی خودمان ؟
  میتوانیم پرستل را از لیست کارگاه شرکت خارج و کد کارگاه در شهرستان بگیریم گویا زمانیکه پرسنل کارخانه خارج و وارد شوند بیمه بیکاری به ایشان تعلق نمیگیرد
  خواهشمند است در صورت امکان مرا راهنمایی فرمایید
  سپاس

  • با سلام.
   شما جهت دریافت مفاصا حساب باید برای نصب قرارداد مجزا داشته باشید و بابت این قرارداد کد کارگاه مجزا در محل اجرای پروزه از شعبه بیمه اخذ کنید.
   افرادی که در پروزه نصب هستند در لیست جداگانه ای به صورت ماهیانه ثبت می شوند.
   موفق باشید.

 55. با عرض سلام
  سوالی داشتم .میخواستم بدونم اگه قراردادی نوشته نشده باشه ولی داخل صورتحساب فروش نصب و راه اندازی موجود باشد آیا باید مفاصا حساب بیمه گرفته شود؟

  • سلام
   اگر برفرض یکبار پیش اومده باشد مثلاً نصب داربست باشد فقط ۳ درصد مالیات تعلق میگیرد . ولی اگر پروژه ای باشد که این کار در چند مرحله تکرار شده باشد و رقم آن هم قابل توجه باشد باید ابتدا قرارداد منعقد شود و در پایان مفاصا حساب از بیمه اخذ گردد.

 56. باسلام
  حهت ارزیابی مالی شرکت هایی که میخواهند در مناقصات شرکت کنند ناگزیر از دریافت کپی مفاصا حسا ب های آن شرکتها جهت رسیدن به نمره مالی هستیم . اما اگر این مدارک اصالت نداشته باشند تکلیف چیست ؟ از کجا می توانیم متوجه شویم ؟ آیا سیستم تامین اجتماعی می تواند این مشکل را حل کند که با مراجعه به سایت تامین اجتماعی بتوانیم با استفاده از سریال درج شده روی برگه مفاصا حساب بیمه ای اصالت مفاصا حساب را بررسی کنیم . باتشکر

 57. سلام استاد
  قراردد نگهداری و تعمیرات ساختمان داشتیم که ماهانه مبلغ ۲۳ میلیون ریال بود. بعد از پایان قرارداد اون شرکت مفاصا حساب آورد و دیدم مبلغ بیمه فقط یک ماه رو پرداخت کرده بود که همان ۱۶.۶۷بود(مبنای محاسبه بیمه فقط کارکرد یک ماه بود) در صورتی که تو مفاصا حساب تاریخ قرارداد رو یکسال کامل قید کرده بود و گفته بود پرداخت مطالبات تا ۲۳ میلیون ریال بلامانع است.به نظرتون الان من مطالباتشو که جمع کسورات ۵ درصد ماهانه و آخرین صورت وضعیتش که بیشتر از ۲۳ میلیون ریال میشه رو بهش برگردونم یا نه؟
  با تشکر

 58. سلام خسته نباشید من پیمانکار تعویض پلاک هستم اینجور که معلومه ما پیمانکارای تعویض پلاک خودمون زیر نظر یه پیمانکار دیگه و واسه اون کار میکنیم من امسال برای گرفتن مفاصا حساب به بیمه رفتم از حقوق ماهانه من تقریبا ۱۵۷ هزار بابت حسن انجام کار و۱۵۷ بابت بیمه کم میکنن ، الان برای اینکه این مبلغ ازاد بشه بیمه از من ۷۰۰ هزار میخواد من شنیده بودم این مبلغ رو کارفرما باید پرداخت کنه خواهشا راهنماییم کنید من هیچ اطلاعاتی در این زمینه ندارم چرا باید برای گرفتن مبلغی که هرماه از حقوق من کسر میکنن من جریمه پرداخت کنم

 59. سلام جناب حاجی محمدی. سوالی که من دارم اینه که این کسورا تبابت چیست؟یعنی این حق بیمه تامین اجتماعی که باید پرداخت شود بابت بیمه درمانی است یا بازنشستگی یا هردو ؟ سوال بعد هم این است که مفرض کنید شرکت ما کارکنان خود را بیمه کرده. سالی چند تا پروژه هم می گیریم و کارمندان خود را در این پروژه ها به کار می گیریم. آیا نیاز است دوباره برای هر پروژه بیمه واریز کنیم؟ و سوال آخر هم اینکه ۱۶.۶۷ درصد یعنی این مقدار از کل مبلغ پیمان واریز می شود برای تامین اجتماعی؟ با تشکر از شما

 60. با سلام خدمت شما
  ما یک قرارداد از محل اعتبارات طرح عمرانی داریم که حق بیمه اون ۶٫۶ درصد محاسبه می شود.حالا جمع مبلغ لیست بیمه هایی که ما ارائه دادیم از ۶٫۶ درصد قرارداد بیشتر شده.میخواستم بدونم موقع درخواست مفاصا حساب آیا این مابه تفاوت رو از شرکت مطالبه میکنند یا نه؟

  • سلام ، اگر قرارداد شما به اتمام رسیده باشد استرداداز بیمه امکان پذیر نیست . ولی اگر ادامه دارد می توانید در ماه بعدی منظور کنید.

 61. با سلامو عرض خسته نباشید شرکت ما با شرکت ترخیص کاری به صورت عرفی جهت ترخیص کالای خود مشغول به فعالیت می باشد در سال ۹۲ جهت پرداخت ارزش افزوده و دارایی نیاز به مفاصا حساب بیمه ترخیص کار می باشد که پس از اطلاع به ترخیص کار ایشان فرمودند جهت دریافت مفاصا حساب بیمه ، ما باید به بیمه نامه بزنیم و درخواست مفاصا کنیم آیا در خواست از طرف ما منطقی می باشد یا خود ایشان که سابقه بیمه و بیمه گر می باشند باید این درخواست را ارائه دهند
  با تشکر

  • سلام جناب کیایی
   اگر با شرکت ترخیص کاری قرارداد منعقد کرده باشید طبق قانون این شرکت پیمانکار شما محسوب می شود و موظف به اخذ مفاصا حساب از شعبه تامین اجتماعی و ارائه به شما می باشد. در غیر اینصورت درصدی از کارکرد پیمانکار نزد کارفرما باقی خواهد ماند .

 62. با عرض سلام واحترام لتفا بفرمایید در خواست صدور مفاصا حساب وظیفه کارفرما است یا پیمانکار ایا پیمانکار باید از سازمان تامین اجتماعی درخواست مفاصا حساب نمایید یا پیمانکار

  • سلام آقای هادی پور
   وظیفه کارفرما نیست . مبلغی از هر صورت وضعیت به عنوان سپرده بیمه نزد کارفرما باقی می ماند تا پیمانکار مفاصا حساب را از بیمه اخذ کند و به کارفرما ارائه نماید.

 63. باسلام خدمت آقای حاجی محمدی میتونم ادعا بکنم با توجه به توضیحات حضرتعالی وپاسخ به سوالات دوستان کاملا متوجه شدم ازخدای بزرگ آرزوی روزافزون علم خواستارم بسیار تشکر

 64. با سلام
  من قرارد ۵ ماهه ای را با یک شرکت به صورت شخص حقیقی منعقد کرده بودم که ۱۶.۶۷ درصد بابت مالیات کسر شده است و همه کار را خودم به صورت انفرادی انجام داده ام. آیا در هنگام دریافت مفاصا حساب همچنان باید کد کارگاهی را دریافت کنم؟ من پیش از این شرکتی را هم به ثبت رسانده ام که تا به امروز هیچ فعالیتی نداشته است.این مورد می تواند تاثیری در دریافت مفاصا حساب ایجاد کند؟(با توجه اینکه قرارداد را به صورت شخص حقیقی بسته ام)

  • سلام
   قراردادهایی مانند شما که شخص حقیقی هستید فقط مفاصا حساب نیاز است . اگر قرارداد شما بنام شرکتی باشد که فعال نیست مشکل ساز خواهد شد.
   موفق باشید.

 65. با عرض سلام.
  در مورد قرارداد های حق الوکاله سوال داشتم که آیا مشمول بیمه میشوند یا خیر؟ نحوه برخورد با اینگونه قرارداد ها به چه شکلی است؟
  ممنون میشم اگه به سوال قبلی من راجع به قراداد های حسابرسی هم پاسخ بدید.
  با تشکر فراوان

 66. با سلام
  در خصوص پیمانهای بلند مدت و نحوه اخذ مفاصا حساب به تفکیک سالها در یک پیمان نحوه ثبت و اخذ مفاصا حساب به چه طریق میباشد – برای نمونه شرکتی در سال ۱۳۹۰ پیمان بلند مدت ۳ ساله با یک شرکت دولتی منعقد میکند با فرض اینکه مصالح در تعهد پیمانکار بوده و از هر صورت وضعیت ۵ درصد بعنوان سپرده نزد کارفرما میباشد و شرکت در سال ۱۳۹۰ مبلغی بابت هزینه بیمه لیست حقوق (حسابهای پرداختی- پیمان ****- سازمان تامین اجتماعی) پرداخت کرده است حال در اول سال ۱۳۹۱ جهت اخذ مفاصا حساب سال قبل اقدام نموده باشد و سازمان مبلغی را بابت آن قسمت از کار که در سال ۹۰ میباشد را از شرکت مطالبه نموده سوال اینجاست که این هزینه مربوط به سال قبل چگونه در سال جدید ثبت میگردد. درصورتی که این هزینه مربوط به سال قبل میباشد (اصل درآمد و هزینه)

   • با سلام
    منظور از سوال ۵ درصد سپرده بیمه نبود بلکه نحوه ثبت هزینه در سال بعد بود؟

    سپرده بیمه پس از اخذ مفاصا حساب آزاد میشود . در پروژه ها برای افزایش نقدینگی میتوان بصورت مقطعی مفاصا حساب گرفت و ۵ درصد سپرده را آزاد نمود. لطفا” در خصوص ثبت هزینه در سال بعد ( هزینه مربوط به سال قبل است ) اگر امکان دارد توضیح دهید.

    • سلام اگر بخواهیم از ابتدا یک صورت وضعیت را ثبت کنیم به این صورت عمل می کنید :
     ح دریافتنی (شرکت کارفرما -پیمان الف) بد
     سایر ح دریافتنی (حسن انجام ۱۰درصد صورت وضعیت ۱) بد
     سایر ح دریافتنی ( سپرده بیمه – پیمان الف ) بد
     پیش پرداخت ( ۳درصد تکلیفی صورت وضعیت ۱) بد

     درامد ( درامد عملیاتی حاصل از صورت وضعیت ۱ ) بس

     موقع پرداخت کارفرما :
     بانک ( مبلغی که در ح دریافتنی نشان داده شده ) بد
     ح دریافتنی ( شرکت کارفرما – پیمان الف ) بس

     ثبت بیمه ماهیانه :
     بیمه ( سازمان تامین اجتماعی ) بد
     بانک ( بس )

     و وقتی مفاصا ارائه شد به کارفرما :
     بانک ( بد )
     سایر ح دریافتنی (سپرده بیمه پیمان الف ) بس

 67. با عرض سلام و تبریک سال نو
  در خصوص قرارداد حسابرسی سوال داشتم که آیا مشمول بیمه هست یا خیر همچنین قرارداد حقوقی که با یک وکیل مستقل بسته میشود.
  با تشکر

 68. باسلام و عرض ادب
  در پیمانهایی که مینوس هستند به منظور اخذ مفاصاحساب توسط پیمانکار، کارفرما باید چه مبلغی را به سازمان تامین اجتماعی اعلام نماید؟(منظور میزان کارکرد قبل از اعمال مینوس یا بعد از اعمال ضریب مینوس می باشد) در صورتی که کارکرد قبلااز اعمال ضریب مینوس اعلام گردد و سازمان تامین اجتماعی هم مفاصاحساب صادرنماید پیمانکار می تواند شاکی شود.
  باسپاس

 69. با سلام

  بنده به عنوان شخص حقیقی یک نرم افزار را به صورت کاملا انفرادی و در منزل تهیه نمودم و آن را به صورت سی دی به یک شرکت حقوقی تحت عنوان قرارداد پیمانکاری فروخته ام و هیچگونه مسئو لیتی در مورد نصب و راه اندازی و پشتیبانی ندارم.
  م خواستم بدونم حق بیمه این قرارداد چند درصد می شه؟؟؟

  ممنون

  • سلام ، اگر فقط فروخته اید دیگر قرارداد پیمانکاری محسوب نمی شود و بیمه به آن تعلق نمی گیرد و لی در صورت نصب و راه اندازی و مشاوره ۱۶.۶۷ می شوید.

   • سلام مججد و تشکر از پاسخ جنابعالی

    آیا بنده به عنوان شخص حقیقی می تونم به شرکت حقوقی فاکتور فروش بدم؟؟
    آیا سازمان بیمه و دارایی این پرداخت رو از اون شرکت به عنوان هزینه قبول می کنن؟؟؟

    آخه اون شرکت می خواد ۲۰ درصد پول من رو به عنوان بیمه و مالیات پرداخت نکنه!!!
    من چه طوری باید اون شرکت رو قانع کنم؟؟؟
    آیا بیمه و دارایی نامه ای به من می دن که فاکتور فروش بیمه و مالیات نداره؟؟؟

    ممنون از شما

    • سلام ، طبق قانون ماده ۱۶۹ مکرر بله ، برفرض وکلا بابت حق الوکاله باید صورتحساب ارائه کنند . و طرف مقابل شما هم به عنوان هزینه های کارشناسی در دفاتر خود ثبت می کند . طبق قانون ۳ درصد مالیات تکلیفی و ۱۶.۶۷ بیمه از قراردادهای خدماتی کسر می گرد و این کسورات قانونی است . در مورد آخر اگر قرارداد داشته باشید ، خیر .

     • با سلام و تبریک سال نو

      جنابعالی فرمودید که بنده به عنوان شخص حقیقی می توانم به یک شرکت حقیقی فاکتور فروش نرم افزار آماده ارائه کنم و پول خود را وصول کنم.

      اما قسمت دوم را متوجه نشدم که آیا این فاکتور غیر رسمی به عنوان یک سند هزینه ای بعدا در صورتحساب های آن شرکت توسط دارایی یا بیمه پذیرفته می شود؟؟ و دچار مشکل نخواهد شد؟؟
      معنی این جمله چیست؟؟ “برفرض وکلا بابت حق الوکاله باید صورتحساب ارائه کنند”

      لطفا بنده را راهنمایی بفرمائید.
      با تشکر فراوان

     • سلام
      سال نو مبارک
      بله ، می تواند به عنوان خرید دارایی ( نرم افزار ) برای خریدار محسوب شود.
      منظور جمله این است که خدمات وکلا به مشتریان نوعی کالای خدماتی از نظر اداره دارایی محسوب شده و باید در سامانه گزارشات فصلی ارائه شود .
      موفق باشید.

 70. سلام. من یک قرارداد مشاوره ای برای ساماندهی ترافیکی یک میدان با اسم شرکتم بستم. میخواستم بدونم حق مالیات و بیمه من چند درصد میشود؟ بیمه تامین اجتماعی می گوید ۱۶.۶۷ درصد بیمه ام میشود که البته ۱۸% میخواهد. راهی برای کاهش این قیمت هست؟

 71. با سلام اگر پیمانکاری تسویه حساب بیمه را نیاورد درصد بیمه از کارفرما گرفته می شود یا پیمانکار و چه مشکلی برای پیمانکار بوجود می آید

  • سلام ، همانطور که مستحضرید طبق ماده ۳۸ تامین اجتماعی آزادسازی سپرده بیمه فقط با ارائه مفاصا حساب امکان پذیره مگر توافقی خارج از مفاد قانونی قرارداد اشته باشید.

 72. با سلام، و آرزوی توفیق برای شما:
  با توجه به مفاد قرارداد این شرکت با کارفرما خود ، حق بیمه کسر شده از( صورت وضعیت های یک قرارداد پیمانکاری غیر عمرانی )که هم به صورت دستمزدی می باشد و هم به صورت خرید تجهیزات) به نسبت ۵۰ درصد ۵۰ درصد محاسبه گردید است .حال با توجه به کمتر بودن جمع مبلغ لیست های بیمه ماهانه از مبالغ کسر شده از صورت وضعیت ها (و واریز شده به حساب تامین اجتماعی )در حد ارقامی قابل توجه ، وبا توجه به عدم عودت مبلغ اضافه پرداخت واریزی به حساب تامین اجتماعی ، مگر در صورت اشتباه بودن برآورد محاسبات در نسبتهای ( میزان دستمزدی یا خرید تجهیزات )،با توجه به نامه نگاری تامین اجتماعی به کارفرما جهت اعلام نسبت و میزان ارقام ریالی بخشهای دستمزدی و خرید تجهیزات ، آیا می توان با توجه به چگونگی جواب کارفرما ، تامین اجتماعی را متقاعد به تغییر میزان درصدها نموده و مبلغ اضافه پرداخت شده را از تامین اجتماعی باز پس گرفت.

  • سلام محمد عزیز
   نکته مهمی که باید در نظر بگیرید درصد بیمه قراردادتونه ، اگر غیر عمرانی و مواد و مصالح با خودتون باشه ۷.۸ هستید و در غیر اینصورت دستمزد قرارداد ۱۶.۶۷ محاسبه خواهد شد. خیلی کم پیش میاد که مجموع لیستها بیشتر از مبلغ کل بیمه قرارداد بشه ، دقت کنید ، اگر لیستها بیشتر شد می توانید ، نامه ای به امور درآمد تامین اجتماعی بنویسید و مبالغ را باز پس بگیرید . چون قانونیش همین است .

 73. سلام استاد محمدی .
  درکارهائی که بدون انعقاد قرارداد و از طریق استعلام کتبی یا استعلام شفاهی(معاملات جزئی یا متوسط) به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود محاسبه وکسر سپرده بیمه توسط کارفرما ومعرفی پیمانکار جهت اخذ مفاصاحساب چگونه است؟ با تشکر فراوان

  • سلام کاربر گرامی
   طبق قانون این گونه استعلام ها بیشتر مربوط به خرید می شود که باید قراردادی در دایره امور قراردادها تنظیم شود . چون صرفاً خرید و فروش است کسوراتی را شامل نمی شود . کسورات در مورد قراردادهایی خدماتیو اجرایی محاسبه می شود.
   موفق و پیروز باشید .

 74. با سلام واحترام
  تامین اجتماعی مگوید چون کد کارگاه واسم کارگاه تغییر کرده ما قرارداد را یک قرارداد جدید فرض کرده وحق بیمه انرا باضافه جریمه ان را باید پرداخت کنید.لطفا راهنمایی بفرمایید

  • سلام مجدد به شما
   اشتباه شما ، پیوست نکردن الحاقیه به قرارداد است . شما باید آخرین آگهی تغییرات روزنامه رسمی که نام شرکت را تغییر داده اید به همراه الحاقیه قرارداد را که به تایید کارفرما رسیده باشد ، به شعبه تامین اجتماعی می دادید تا کد کارگاه را اصلاح و یا تغییر می دادند. نام هر کارگاه تنها با کد همان کارگاه در بیمه تعریف و کنترل می شود . به هر حال اگر هنوز می توانید موضوع را با کارفرما لینک ایجاد کنید و با آگهی ، الحاقیه را به ثمر برسانید.

 75. با سلام
  چنانچه مستحضرید حق بیمه قراردادهاى غیر عمرانى ٧/٨ درصد ناخالص می بأشد،با توجه به اینکه در ضریب بالا سرى(١/٣٠)حق بیمه١/۶ در نظر گرفته شده است و بخواهیم در براورد هزینه پروژه براساس توضیحات مندرج فهارس بها ضریب بالأسرى را ١/٣٠ در نظر بگیریم أیا درست است که مابه التفاوت (١/۶-٧/٨) که بصورت ضریب ١/٠۶٢ مى باشد مضاف به ضریب ١/٣٠ ( به عنوان اختلاف ضریب پروژه هاى عمرانى به غیر عمرانى) در براورد أعمال شود؟. با تشکر

  • سلام جناب آقای عبداللهیان
   همانطوریکه می دانید ۷.۸ زمانی است که مواد و مصالح بر عهده پیمانکار باشد . اگر شما بتوانید این را به اثبات برسانید البته با توجه به قرارداد و فهرست ، آنوقت می توانید در مورد اختلاف ۱.۶ اقدام کنید . ۱.۶ مربوط به قرارداد عمرانی است که ۵ درصد سهم کارفرما و ۱.۶ سهم پیمانکار است .

 76. باسلام و احترام
  اجرای یک قرارداد حدود ۵ سال طول کشیده است و در این مدت اسم کارگا ه ( شرکت) و کد کارگاه (شرکت)سه بار عوض شده است ولی محل کارگاه وپرسنل تغییر نکرده است .و قرارداد به نام مدیر اجرایی کارگاه است لیست بیمه پرسنل هرماه به تامین اجتمایی ارسال شده است . جهت گرفتن مفا سا حساب از تامین اجتمایی ایراد گرفته اند با ید چکار کنم ؟

 77. با سلام
  جناب حاجی محمدی
  در خصوص ۴ گروه از افرادی که شرکت جهت انجام اموری با انها قرارداد پیمانکاری منعقد می کند به هنگام تسویه آیا باید مفاصای بیمه از انها اخذ شود یا خیر ؟
  ۱ ) افراد تحت استخدام بانکها ۲) افراد دارای بیمه خدمات درمانی ۳) مستخدمین دولت ( نیروهای کشوری) ۴) اعضای هیئت علمی دانشگاه ها

 78. با عرض سلام خدمت استاد محترم.
  قرارداد خریدی با یک تولید کننده فیبر نوری داریم. در مورد بیمه این قرارداد(خرید از تولید کننده) به چه شکلی باید عمل کرد چند درصد مشمول بیمه میشودۀ آیا باید قرارداد تفکیک شود و بخش طراحی مهندسی و تولید جدا گردد یا خیر به شکل دیگه ای هست؟ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید.
  با تشکر

 79. با سلام و خسته نباشید.
  من حسابدار یک شرکت تولیدی هستم.برای راه اندازی کارخانه مبالغ زیادی هزینه از نوع دستمزدی داریم.برای هزینه هایی اجرتی مانند برق کشی، نصب و راه اندازی دستگاهها،دستمزد کارگرها برای ساخت سوله،و کلیه هزینه های دستمزدی دیگر که طرف مقابل من یک شخص حقیقی است و فقط یک فاکتور به ما میدهد چه کسورات قانونی باید کسر گردد؟درصد و نحوه عملیات آن را لطفا توضیح دهید.(ما در سال ۹۰ بابت عدم رعایت این موارد به دلیل عدم داشتن حسابدار حرفه ای۵۰میلیون جریمه شده ایم،چگونه می توانیم این جریمه را کاهش دهیم)

 80. با سلام
  شرکتی به تازگی ثبت کرده ام و قصد شرکت در مناقصه ای از طرف دانشگاه آزاد دارم…عنوان مناقصه عملیات تعمیرات ساختمان ها و محوطه هست…
  میشه راهنمایی بفرمایید که این مناقصه جزو کدام دسته از مناقصات عمرانی و … هست و کسورات آن چقدر و چگونه است؟کسورات بیمه و مالیت و مالیت بر ارزش افزوده…

  غیر از مالیات بر ارزش افزوده چه مالیات های دیگه ای داریم؟

  ایا منبعی دارید که به من معرفی کنین و تمامی این ابهامات در مورد مناقصات رو به طور مختصر و کافی شرح بده؟؟

 81. سلام آقای محمدی
  کلا منظور از شرکت های پیمانکاری در بخشنامه ۱۱ چیست؟آیا مثلا شرکتی که در کنار کار بازرگانی بعضی مواقع کار خدمات در حوزه یک قرارداد پیمانکاری انجام میدهد یک شرکت پیمانکاری از نظر بیمه است؟
  آیا هر شرکتی که مثلا یک قرارداد پیمانکاری دارد و از آن مفاصا دارد دیگر نباید از آن درخواست دفانر برای رسیدگی بیمه شود؟

  • سلام آقای ایزد خواه
   اگر بخشنامه ۱۱ جدید درآمد منظورتونه ، مربوط به بازرسی دفاتر قانونی هست که اولویت ها و دیگر جزئیات را توضیح می دهد و در پایگاه اطلاع رسانی تامین به آدرس tamin.ir قابل دسترسی است . در مورد کار پیمانکاری در چنین شرکتها باید به اساسنامه شرکتتون مراجعه کنید .

 82. باسلام
  اینجانب برای بنیاد مسکن ۱۵۰ واحد در مناطق زلزله زده انجام داده ام ولی در حین کار بنیاد به ما میگفت طی بخش نامه دولت این واحد هااز بیمه معاف هستند ولی بعد از اتمام کار گفتند شما باید خودتون باید بیمه بریزیند حالا خواهشنراهنمایی کنین من چطوری میتونم مفاصا حساب بگیرم
  باتشکر

  • سلام آقای امیری راد
   از بخشنامه اطلاعی ندارم ، اگر ابلاغ شده باشد میتونید در زمان اجرای پروژه به آن استناد کنید ، در غیر اینصورت باید طبق ردیف پیمان و کد کارگاهی در شعبه مربوطه لیست بیمه ماهیانه کارگران را ارائه کنید و مفاصا دریافت کنید .

 83. باسلام

  بخشنامه های ۱۴/۶و۱۴/۷و۱۴/۸ درآمد تامین اجتماعی صادر شده ولی هر کجا میگردم پیدا نمیکنم . لطفا چنانچه دسترس دارید جهت استفاده اعلام بفرمایید .

  با تشکر

 84. سلام
  ممنون می شوم که من رو راهنمایی کنید.
  کارفرما برای انجام یک پروژه تولید نرم افزار از هر پرداخت معادل ۱۶.۶۷ درصد بابت بیمه کسر کرده که قرار است پس از مفاصا حساب بیمه پرداخت کند. آیا اگر من مفاصا حساب بیمه بگیرم کارفرما مبلغ کسر کرده را به من بر میگرداند یا فیش واریزی به بیمه به من میدهد.
  سوال دوم من اینه که اگر به بیمه اعلام کنم که دفاتر قانونی ندارم و فرم های مفاصا حساب رو خالی ارائه کنم چه اتفاقی می افته. با چه ضریبی محاسبه می شه.
  بعد اینکه من بیمه پرسنلم رو پرداخت کردم و به بیمه بدهکار نیستم. آیا بیمه بابت این قرارداد هزینه ای جداگانه از من دریافت می کنه؟!

  • سلام محمد عزیز
   کارفرما مبلغ را باید بعد از ارائه مفاصا حساب مسترد کند به شما ، ضریب هم طبق نظر کارشناس و حسابرسی بیمه مشخص میشه .

 85. باسلام

  جناب استاد محمدی با دورود بر شما

  ما یک شرکت تولیدی هستیم که هر ماهه بصورت منظم لیست بیمه رد میکنیم در خلال کار روتن شرکت ۳ فقره قراداد پیمانکاری منعقد کرده ایم که بابت انها ردیف پیمان و پرداخت بیمه نداشته ایم ولی کا توسط پرسنل شرکت انجام شده .
  حال که برای مفاصا حساب بیمه مراجعه میکنیم ، بیمه بدون توجه به لیستهای بیمه ما دوباره بابت کل قرارداد بیمه ۱۷ درصد مطالبه کرده . باتوجه به پرداخت لیست ماهانه حقوق کارخانه که بسیار بیشتر از ضرایب ۳ فقره قرارداد میباشد آیا اقدام شعبع صحیح است یا خیر ؟

  با سپاس فراوان

  • سلام علی عزیز
   طبق قانون باید ۳ فقره قرارداد را به بیمه ارائه می دادید و ردیف پیمان می گرفتید تا طبق لیست بیمه محاسبه گردد. در این حالت مطمئناً مشمول جریمه شده اید . آیا برگ سبز را دریافت کرده اید ؟

   • جناب استاد حاجی محمدی

    بله برگ سبز جریمه در یافت شده و به هیات هم اعتراض شده ولی سئوال من اینجاست که باعنایت به اینکه لیستهای بیمه شرکت چندین برابر مبلغ جریمه بیمه است آیا باز هم بایستی جریمه پرداخت شود ؟ به عبارت دیگر هیات اعتراض ما را میپذیرد یا خیر ؟
    درواقع تنها اشتباه ما این بوده که ردیف پیمان دریافت نشده ولی درعین حال لیست بیمه ماهانه پرداخت شده که مبلغ بسیار زیادی هم میباشد . آیا قابل دفاع هست ….؟
    (توجه داشته باشد که شرکت تولیدی بوده نه پیمانکاری )

    سپاسگزارم

    • سلام علی عزیز
     پروژه ای که قرارداد دارید پیمانکاری محسوب میشه ، اشتباه شما این بوده که تعداد پرسنل ثبت شده در لیست بیشتر بوده است . می توانید به لیستها استناد کنید و اعتراض کنید . البته مهلت برگه هم در نظر داشته باشید .

 86. با سلام و عرض خسته نباشید

  یه قراردادی مربوط به فروش و نصب گاردریل می خوایم ببندیم بدین صورت که قرارداد مربوط به پیمانکار اداره راه می باشد و در اصل ما با پیمانکار اول می خواهیم قرارداد بندیم(ما پیمانکار دوم می شویم) وبیشتر مبلغ خرید است و مبلغ کمتر نصب می باشد.آیا وقتی که پیمانکار اول خود بیمه رد می کند ضرایب بیمه ای که ما باید پرداخت کنیم چقدر است؟(فقط یعنی ۳% مالیات رو در نظر بگیریم؟) و اگر بیمه پیمانکار اولی رد نکند ما باید با ۷.۷۸ +۳ مالیات باید حساب کنیم؟
  مالیات شامل قرارداد اگه به صورت مصالح + نصب و یا به صورت جداگانه(خرید جدا، نصب جدا) برای این ۳ گزینه که عرض کردم چقدر بیمه و مالیات به تفکیک برای هر کدام تعلق می گیرد؟ ممنون، شرمنده اگر طولانی شد. سپاس

 87. با سلام
  هنوز سازمان تامین اجتماعی متاسفانه علی رغم تصویب موضوع در مجلس زیر بار این قانون نرفته است، درصورت استفاده قبل از آن حتمااز شعبه مربوطه استعلام بفرمائید ، ضمناً زن حتماً می بایست سابقه ۷۲۰ روزه بیمه ای داشته باشد تا بتوان از شرایط فوق استفاده نماید.

  • سلام به شما
   این مدت ۶ ماه طبق قانون تامین اجتماعی بوده که به ۹ ماه ارتقاء پیدا کرده و هم اکنون هم در بسیاری از ارگانها و سازمانهای دولتی اجرا می شود . ۷۲۰ روز سابقه مربوط به عائله مندی می باشد و در مورد پرداخت کمک بارداری باید یکسال قبل از زایمان ۶۰ روز سابقه بیمه داشته باشد ، کما اینکه باز هم در ارگانها و سازمانهای دولتی از همان روز اول استخدام اعمال خواهد شد.

 88. باسلام و احترام
  سوال اول : مدت مرخصی برای زنان باردار چقدر بوده و طول این مدت پرداختی شرکت و سازمان تامین اجتماعی به چه نحویی خواهد بود.
  سوال دوم : ما پیمانکار خط کشی جاده ها هستیم و قرارداد با وزارت راه و شهرساز ی داریم و جهت پیشرفت کار ٰقرارداد بانفراتی که ماشین خط کشی دارن بسته ایم نحوه محاسبه حق بیمه آنها چیست ؟البته مصالح بعهده ما هستش در ضمن آیا طبق بخشنامه ۱۰۸ درآمد اگر کار منحصرا توسط همین راننده ماشین خطکش انجام شده باشد مشمول حق بیمه هست یا نه ؟

  • سلام میثم عزیز
   مدت مرخصی ۹ ماه می باشد که اگر بیمه شده زن و یا همسر بیمه شده مرد یکسال قبل از زایمان ۶۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد ، می تواند به شرط عدم اشتغال به کار از کمک بارداری استفاده کند . که ۲سوم آخرین حقوق بیمه شده می باشد که حداکثر بمدت ۱۲ هفته قبل و بعد از زایمان بدون کسر ۳روز اول پرداخت خواهد شد .
   در مورد نفراتی که ماشین خط کشی دارند ، پیمانکار دست دوم محسوب می شوند و باید طبق ماده ۳۸ عمل شود ، با این تفاوت که در قرارداد می توانید ذکر کنید که مصالح بر عهده کارفرما بوده و فقط اجرا توسط پیمانکار انجام می شود .

 89. باسلام خدمت استاد بزرگوار
  میخواستم عرض کنم در بیمه پیمانکاران که بصورت عمرانی فعالیت میکنند چرا بجای اینکه در هر صورت وضعیت ۶.۶% کسر شود توسط کارفرما و ذخیره گرفته شود، مقدار ۵% کسر و ذخیره گرفته میشود؟ مگر کسورات پیمانکار ۶.۶% نمیباشد؟
  ممنون میشوم بیان بفرمائید
  باسپاس فراوان

  • سلام آرمین عزیز
   طبق قانون ، حق بیمه قراردادهای پیمانکاری ( اجرایی ) مقطوعاً ۶ درصد ناخالص کارکرد به علاوه ۶دهم درصد به عنوان بیمه بیکاری جمعاً به میزان ۶.۶ درصد ناخالص کاررکد می باشد .(۱.۶درصدسهم پیمانکار و ۵ درصد سهم کارفرما )
   موفق باشید.

   • باتشکر از جواب های سازنده و هدایتگرتان.
    سوال دیگرم این است که مدیر مالی یکی از شرکت ها عنوان میکرد که دیگر بیمه عمرانی و غیر عمرانی فرقی ندارد و مثلا” ۱۶.۷ % یا ۷.۸ % لحاظ نمیشود و از دم همه ی شرکت ها ی پیمانکاری کارفرما باید ۵% ذخیره بگیرد و آن ۷.۸ % و ۱۶.۷% برای قانون قدیم بوده؟
    سوالم اینجاست آیا این گفته صحیح است؟ اگر امکان دارد بیان بفرمایید. با سپاس فراوان

    • خواهش میکنم
     طبق این ماده قانونی یعنی ماده ۳۸ باهم تفاوت دارند ، ۵%که ایشان عنوان کردند علی الحسابی است که کارفرما از هر صورت وضعیت بابت بیمه کسر می کند وگرنه اجرای ماده ۳۸ بر قوت خود باقی است .

     • جناب حاجی محمدی منظورم این است که در قبل بجای ۵% شرکت ها و کارفرما از پیمانکاران غیر عمرانی ۱۶.۷% و ۷.۸% کسر میکردند اما الان؟ همه فقط ۵% کسر میکنند و آیا این درست است یا خیر؟
      ممنون میشوم واضح بفرمائید آیا الان بازهم در کسورات از سمت کارفرما ۱۶.۷% و ۷.۸% لحاظ میشود یا فقط ۵% لحاظ میشود؟؟؟؟ ممنون

     • ۵ درصد که کسر میشود علی الحساب بیمه می باشد نه کل بیمه که کارفرما از هر صورت وضعیت کسر می کند و برای گرفتن مفاصا حساب معیار کسر بیمه برای قراردادهای غیر عمرانی ۱۶.۶۷ و عمرانی ۷.۸درصد در مورد پیمانکاران می باشد .
      موفق باشید .

 90. با سلام.
  آقای محمدی کارفرما از ما خواسته که نامه پایان کار و تعیین درصد مکانیکی و دستی را خودمان ابراز کنیم تا آنها به بیمه ارائه دهند.لطف میکیند چند نمونه از چیزهایی که میشود مکانیکی در نظر گرفت و چیزهایی که نمی شود را ذکر کنید
  کلا معیار تشخیص چیست؟ استفاده از چه تجهیزاتی در محدوده مکانیکی است؟ اگر امکانش هست رویه ای را برای این تشخیص مشخص کنید

  • سلام به شما
   بستگی به قرارداد دارد که چه نوع قراردادی دارید ، حفاری ، راهسازی و … معمولاً قراردادها باید پیوستی داشته باشه که در اون تامی مشخصات ماشین آلات جهت اجرای پروژه داخلش ذکر شده که اداره بیمه طبق همون استناد میکنه .

 91. با سلام آیا در قرارداهای مشاوره ای و واگذاری قراردادها به اشخاص حقیقی (قرارداد دسته دوم ) می توان به جای کسر سپرده حق بیمه قرارداد %۵ یا ۱۶/۶۷% اشخاص حقیقی را در لیست بیمه کارفرما اضافه نمود (با توجه به این موضوع که مبلغ قرارداد دسته دوم تابعی از قرارداد اصلی است ) ممنون می شوم پاسخ دهید

  • سلام وممنون از پاسخ شما
   درمواردی که قرارداد شخص حقیقی (یک نفر منعقد وکار موضوع قرارداد توسط خود شخص به عنوان مجری در حین کار انجام شود ، چون شرایط مربوط به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی حاصل نمی شود آیا مشمول کسر حق بیمه خواهد بود . لطفا راهنمایی فرمایید .

   • با سلام وممنون از پیگیری شما
    منظور قرارداد با اشخا ص حقیقی جهت انجام کار خدمات کارشناسی می باشد که بصورت قرارداد دسته دوم منعقد می گردد و به نظر می رسد درمواردی که قرارداد با شخص حقیقی منعقد گردد و موضوع قرارداد توسط خود شخص به عنوان مجری انجام می شود ، چون شرایط مربوط به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی حاصل نمی شود مشمول کسر حق بیمه یا اخذ مفاصا حساب نخواهد بود . ضمن آنکه اینطور که پرس وجو کرده ام اگر قرارداد اصلی توسط چند قرارداد دسته دوم انجام شود بیمه قرارداد اصلی شامل مابه التفاوت قرارداد اصلی منهای قرارداد دسته دوم خواهد بود . (درصورت اخذ مفاصا حساب بیمه قرارداها ی دسته دوم ) با عرض پوزش که طولانی شد .
    لطفا راهنمایی فرمایید .

    • سلام مهدی عزیز
     در مورد ماده ۳۸ فرقی برای اجرای مقاطعه کاری نمی کند که طرف قرار داد شخص حقیقی باشد و یا حقوقی ، تمامی موارد این قانون در مورد پیمانکار اصلی و فرعی لازم الاجراست . اما در مورد مابه التفاوت ، یک تکنیک قابل قبول می باشد . فرض کنید شما مبلغ ۱ میلیارد قرارداد منعقد می کنید . برای اجرا با ۹ پیمانکار دست دوم به مبلغ ۱۰۰ میلیون قرارداد می بندید . هر کدام از این ۹ پیمانکار موظفند به شما مفاصا حساب ارائه کنند . حالا شما باراائه ۹۰۰میلیون مفاصا حساب ، تنها بابت ۱۰۰ میلیون باقیمانده قرارداد موظف به گرفتن مفاصا حساب از بیمه خواهید بود .

 92. با عرض سلام و تشکر بابت جواباتون.
  با یک پیمانکار قرارداد داشتیم بابت ساخت غرفه نمایشگاه.حق بیمه ای که باید ازشون کسر بشه دقیقا چند درصده ؟ ۱۶.۶۷ یا ۷.۸ ؟ و اینکه ما ملزم هستیم کل مبلغ بیمه رو ازش کسر کنیم یا اینکه فقط ۵ درصد رو کسر کنیم؟
  با تشکر

  • سلام دوست عزیز ، خواهش میکنم
   بله بیمه مجری شما ۱۶.۶۷ درسته و سپرده ای که نزد شما می ماند ۵% به علاوه آخرین صورت وضعیت است که پیمانکار موقع ارائه مفاصا حساب تسویه می نماید.

 93. با سلام و خسته نباشید
  و با تشکر از حوصله و پاسخگویی شما ،جناب آقای حاجی محمدی
  ما به عنوان یک مؤسسه آموزشی-پژوهشی و خدمات آزمایشگاهی قراردادی با سازمان عمران شهر تهران منعقد کردیم که در طول یکی از پروژه های آن سازمان نمونه های پلیمری مورد استفاده در پروژه به آزمایشگاه ما ارسال میشد و پس از تست بر روی آنها توسط دستگاههای اندازه گیری و استفاده از نیروی انسانی و تایید از جانب ما آن محصول مورد استفاده قرار میگرفت اکنون سوالی که دارم اینکه ضریب محاسبه حق بیمه در چنین قراردادی چند درصد خواهد بود؟ و اینکه چون ما بابت هر قراداد لیست بیمه جداگانه ارائه نمیدهیم اما ردیف پیمان میگیریم و لیست بیمه را در دفتر مرکزی رد میکنیم برای اینکه هربار مشمول جریمه نشویم که نیاز به اعتراض و رسیدگی داشته باشد چگونه باید درخواست تمرکز از اداره کل بیمه کنیم؟

  • سلام سرکار خانم شاهسوند
   خواهش می کنم ، خیلی ممنون
   موضوعی که بیان کردید نیاز به مشاوره دارد ، درصورت تمایل می توانید به بخش مشاوره حسابداری پرشین حساب مراجعه کنید .

  • سلام مصطفی موسوی عزیز
   از حسن توجه شما متشکرم ، بستگی دارد چه نوع قراردادی و چه نوع خرید و فروشی باشد . در قراردادی که فقط خرید و فروش کالا باشد و کلمه از اجرا و ساعت کار و دستمزد نباشد ، بیمه تعلق نمی گیرد .

   • جناب آقای حاجی محمدی باسلام
    سوال ۱ – آیا برای کلیه قرارداد ها ( اعم از مشمول و غیر مشمول بیمه) مفاصا حساب صادر می شود؟ یا فقط برای قرارداد های مشمول بیمه مفاصا حساب صادر میشود؟
    سوال ۲ – جریمه ای بابت عدم ارسال قرارداد به سازمان تامین اجتماعی تعلق می گیرد؟
    سوال ۳ – آیا کلیه قرارداد ها بایستی به سازمان ارسال شوند؟ یا اینکه فقط قرارداد های مشمول بیمه باید ارسال شوند و نیاز به ارسال قرارداد غیر مشمول بیمه به سازمان وجود ندارد؟

  • سلام سرکارخانم عزیزی
   شما بادریافت مفاصا و پرداخت آن می توانید هزینه بیمه را بدهکار و بانک یاصندوق ویا تنخواه را بستانکار کنید .
   موفق باشید .

   • سلام جناب آقای حاجی محمدی
    با تشکر از توضیحات جنابعالی، مفاصا در شرکت های پیمانکاری کمی پیچیده بوده، اگر بیشتر از سپرده بیمه باشد هزینه پیمان ثبت خواهد شد یا هزینه بیمه؟

 94. با سلام خدمت شما
  من یک قرارداد از محل اعتبارات طرح عمرانی دارم که حق بیمه اون ۶.۶ درصد محاسبه می شود.حالا جمع مبلغ لیست بیمه هایی که ما ارائه دادیم از ۶.۶ درصد قرارداد بیشتر شده.میخواستم بدونم موقع درخواست مفاصا حساب آیا این مابه تفاوت رو از شرکت مطالبه میکنند یا نه؟

 95. سلام من بعنوان فرد حقیقی برای احداث سالن تولید یک شرکت خصوصی قراردادی در اوایل سال ۹۱ منعقد نمودم و در همان زمان یک نسخه قرارداد را به تامین اجتماعی ارسال و در هر ماه لیست کارگران را رد می کردم و همچنین پایان قرارداد پایان سال ۹۱ بوده است لذا در پایان سال ۹۱ به علت مشکلات مالی شرکت، قرارداد تمدید نشده و کار بصورت نیمه تمام رها شده است با توجه به اینکه تغییری در مدیریت شرکت صورت گرفته و مدیران فعلی هیچگونه همکاری در خصوص تحویل پروژه و تایید صورت وضعیت نهایی و غیره جهت اخذ مفاصاحساب ندارند که موضوع توسط اینجانب و به صورت کتبی به شعبه مربوطه اعلام گردیده است ولی توسط شعبه پی در پی اخطاریه برگ سبز اعلام بدهی برای اینجانب ارسال میگردد خواهشمند است با توجه به اینکه در بند قرارداد منعقده قید گردیده کلیه کسورات قانونی قرارداد به عهده کارفرما میباشد مرا در خصوص جلوگیری از تکرار ارسال برگ سبز اعلام بدهی توسط شعبه راهنمایی فرمایید. با تشکر

 96. با سلام.
  من دو سال پیش در شرکتی کار میکردم. و قراردادی را به مبلغ ۵۳۰ میلیون ریال با یک سازمان دولتی شروع کردیم. مدت قرارداد از خرداد ۹۰ تا اسفند ۹۰ بوده، البته هنوز پروژه خاتمه نیافته.
  من در انتهای سال ۹۰ از شراکت در شرکت انصراف دادم و خارج شدم. اکنون لیستی از اداره بیمه بابت سال ۹۰ ارائه شده که هزینه بیمه در آن سال را ۷۵ میلیون ریال اعلام کرده.
  آیا این مبلغ درست است و باید پرداخت شود. لطفا راهنمایی نمایید.
  با تشکر.

  • سلام کاربر گرامی
   باید ببینید علت درج مبلغ درج شده در برگ سبز ابلاغی چیست ؟ ممکن است عدم ارائه لیست باشد ، و یا یک نسخه از قرارداد به بیمه اعلام شده باشد . چون این مبلغ حدوداً ۱۶.۶۷ به علاوه جریمه می شود .

 97. با سلام.سوالی از خدمتتون داشتم.ما برای گرفتن مفاصا حساب بیمه به اداره بیمه مراجعه کردیم و طبق برگ ابلاغ، مبلغی رو باید پرداخت کنیم.این مبلغی که توسط شرکت ما پرداخت میشه به عنوان سپرده ثبت بزنم یا هزینه؟ممنون

 98. با سلام خدمت شما.میخواستم ببینم به خریدکالا از خارج ایران چند درصد بیمه میخوره؟قراردادهای بدون مصالح۱۶.۶۷ درصد و با مصالح۷.۸ درصد یعنی چی؟لطفا توضیح بدید که با مصالح ۷.۸درصد یعنی مصالح با پیمانکار باشه یا کارفرما؟ممنون میشم اگه جواب رو هرچه سریعتر به ایمیلم ارسال کنید.(خیلی عجله دارم)

  • سلام به شما
   به کالای وارداتی بیمه بار تعلق می گیرد ، اگر به پیوست قرارداد لیست تجهیزات را قرار دهید ، و کارشناس بیمه تشخیص دهد که این تجهیزات لازمه اجرای کار است ، مبنای محاسبه ۷.۸ درصد خواهد بود .

 99. با عرض سلام و تشکر از پاسخگویی شما
  میخواستم بپرسم یک شرکت (خدماتی وتاسیساتی)که به صورت پیمانی ،تاسیسات وفضای سبز دانشگاه ازاد یکی از واحدها رو بر عهده دارد با داشتن ۲۰نفر نیروی کار،روش محاسبه بیمه ومالیات این شرکت چطور می باشد؟

  • سلام مهدی عزیز
   شما بابت ۲۰ نیرو موظف به ارائه لیست ماهیانه حقوق در نرم افزار حقوق سازمان امور مالیاتی و محاسبه آنان طبق قانون بیمه ۳۰% و مالیات با رعایت معافیت و ماده ۱۳۱ هستید .

 100. با سلام و عرض ادب
  می خواستم ببینم برای قراردادی با موضوع خدمات آموزشی و تدریس که بین شخص حقیقی(پیمانکار) و دانشگاه بسته می شود، کسورات قانونی وجود دارد؟ در ضمن طبق قرارداد کسورات قانونی از مبلغ قرارداد بر عهده پیمانکار می باشد.
  آیا امکان این وجود دارد که قرارداد بصورت محلی فی مابین دانشگاه و پیمانکار حل و فصل گردد؟یعنی بدون پرداخت بیمه و مالیات توسط پیمانکار؟
  با سپاس

  • سلام کاربر گرامی
   طبق قوانین تامین اجتماعی کسورات قانونی باید از قرارداد پیمانکار کسر گردد. نحوه حل و فصل و چگونگی اجرای آن خیلی مهم است ، دقت کنید !طرف مقابل شما دانشگاه است.
   موفق باشید .

 101. باسلام و احترام

  ما شرکت تولیدی صنعتی هستیم.برای برخی از واحدهای شرکت از افراد بازنشسته تامین اجتماعی و … استفاده میکنیم وهمچنین از افرادی که از بیمه بیکاری استفاده میکنن .ضمنا از بازاریاب و حق العمل کار و نقشه بردار نیز استفاده میکنیم اگر امکان داره توضیحات و یا منبع قانونی معرفی نمایید.

  با تشکر فراوان

  • سلام به شما کاربر محترم
   در مرود جذب نیرو و تکالیف بیمه ای خیلی دقت کنید که مشمول جرائم بیمه نشوید ، استفاده از نیروهایی که بیمه بیکاری می گیرند ، بر خلاف مقررات بیمه است . اگر بازاریاب و نیروی حق العمل کاری قرارداد بطور فیکس و ماهیانه دارند مشمول بیمه هستند . اطلاعات بیشتر و دقیق تر را می توانید در این کتاب مطالعه نمایید .
   نام کتاب : مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی
   به اهتمام : غلامحسین دوانی
   انتشارات کیومرث

   موفق باشید .

 102. سلام سعید رضایی عزیز
  اگر شما تولید کننده نرم افزار هستید و به عنوان محصول به فروش می رسانید نیازی به پرداخت بیمه ندارید ، ولی اگر قرارداد نصب و اجرا با کارفرما دارید ملزم به پرداخت بیمه خواهید بود و تا ارائه مفاصا حساب بیمه به کارفرما۵% از صورت وضعیت نزد کارفرما می ماند . نحوه محاسبه بیمه طبق پست منتشر شده می باشد .

  • با سلام و احترام
   کارفرما می بایست چه مدت صبر کند تا پیمانکار اقدام به ارائه مفاصا حساب قرارداد بیمه خویش نماید؟؟؟منظورم این است که کارفرما مبالغ سپرده نزده خود را تا چه مدت باید به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید؟؟؟؟

   • سلام آقای پورکاویان
    طبق تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی ، کلیه کارفرمایان مکلفند مطالبات سازمان تامین اجتماعی را از پیمانکارانی که حداقل یکسال از تاریخ خاتمه ، تعلق و یا فسخ قرارداد آنها گذشته را پرداخت نمایند .

 103. سلام ساسان پاکرو عزیز
  خیر ، طبق بخشنامه جدید شما نمی توانید از صورتحساب های بیمه ای مانند مسئولیت مدنی ، عمر و … تکلیفی و یا بیمه کسر کنید .

 104. با سلام،
  سوالی که بنده دارم در خصوص تاریخ شروع لیست بیمه است . شرکت ما قراردادی در تاریخ ۳۰ مردادبا کارفرما یسته است ، آیاباید بابت ۲ روز مرداد هم لیست ارائه گردد یا می توان از ۱ شهریور لیست را تهیه و به سازمان تحویل نمود؟
  متشکرم.

 105. با سلام
  من قرار داد اجرای پروژه برقی را دارم که فقط اجرا با من می باشد خواستم بدونم چقدر از سهم قرارداد من شامل بیمه و مالیات می باشد

  • سلام مسعود عمادی عزیز
   بیمه شما ۱۶.۶۷ درصد می باشد و مالیات شما مشمول ۳درصد مالیات تکلیفی کسر توسط کارفرما می باشد .
   موفق باشید .

 106. سلام .بنده قرارداد فروش و نصب با شرکتی منعقد کردم که در نصب مقداری عمده بتن و خاک برداری ماشینی انجام شده حال سهم بیمه بنده چقدر میباشد کهبه بیمه پرداخت کنم تا تصفیه حساب دریافت کنم

  • سلام علی صفدری عزیز
   اگر در قرارداد پیوست و یا متممی داشته باشید مبنی بر اینکه پیمانکار خودش در اجرا از ماشین آلات خاک برداری مانند بیل استفاده کرده و بتوانید به اثبات برسانید ۷.۸ درصد می شود ولی در غیر اینصورت ۱۶.۶۷ اعمال می شود .
   موفق و پیروز باشید .

 107. باسلام
  در پروژه ای که بنا به دلایلی تاخیرات دارد (۴ ماه تاخیر) و مدتی از تاخیرات از سمت کارفرما بوده – دراین ۴ ماه آیا پیمانکار میبایست لیست بیمه رد نماید؟ و آیا اینکه سازمان بیمه، بابت مدت تاخیرات پروژه لیستی از پیمانکار قبول میکند؟ از طرف کارفرما چه اقداماتی جهت سازمان بیمه نیاز میباشد که انجام بگیرد؟

 108. با سلام
  ضمن عرض تشکر از سایت خوب و راهنمائی های شما
  آیا میتوان لیست بیمه برای قرارداد شخص حقیقی که از پروژه های غیرعمرانی بسته شده است و موضوع آن مشاوره ای میباشد (لیست بیمه جهت اعضای گروه پروژه) رد کرد؟ به چه صورت؟برای شخصی که شرکتی به ثبت نرسانده ولی قرارداد مشاوره ای با ارگانی بسته است مشکلی در روند پرداخت حق بیمه (اعضای گروه) بوجود نمی آید؟ در بحث لیستی که به مالیات فرستاده میشود گفته میشود اگر بیشتر از پایه حقوق کارگری لیست رد شود؛ به اداره مالیات هم باید مبلغی رو پرداخت نمائیم؟ سپاس

  • سلام هادی پوردلی عزیز
   معمولا برای قراردادهای ۱۰ یا ۲۰ تومن به بالا شما می توانید یک نسخه از قرارداد را به شعبه بیمه ارائه دهید و ردیف پیمان بگیرید و پس از اعلام نفرات ، بیمه به شما یک کد می دهد که می توانید افراد را بیمه کنید . در مورد حقوق ، مبلغ بالاتر از معافیت مالیاتی (۸۳۳هزار تومان) طبق ماده ۱۳۱ ق.م.م محاسبه خواهد شد .
   در مورد تاخیر در قرارداد ، زمان پایان کار شما توسط کارفرما مهم است . اگر کارفرما ۴ ماه تاخیر را لحاظ کند ، شما هم موظف به ارائه لیست بیمه خواهید بود ولی اگر بتوانید با کارفرما در مورد ۴ ماه تاخیر به توافق برسید ، نیازی هم به ارائه لیست بیمه ندارید .
   موفق و پیروز باشید .

 109. با سلام
  آقای حاجی محمدی من تازه شرکت ثبت کردم الان میخوام تو پروژه های عمرانی شرکت کنم.اگه میشه از اولش که چیکار باید بکنم توضیح بدید
  آرزوی توفیق روزافزون برای شما

  • سلام کاربر گرامی سرکار خانم مهسا حلاجی
   اگر شروع فعالیت شما اوکی شده است ، اولین قدم شما مراجعه به حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده است و تعیین نوع طبقه بندی شغلی شما از نظر اداره دارایی ، ثبت نام در مالیات بر ارزش افزوده و کد اقتصادی در دوسایت http://www.evat.ir و http://www.tax.gov.ir اقدام بعدی است که باید انجام دهید . مرحله بعدی مراجعه به شعبه تامین اجتماعی و دریافت کد کارگاه می باشد .
   پیشنهاد می کنم اگر قصد دارید با برنامه ریزی جلو بروید یک سیستم مالی و حسابداری هماهنگ را هم پیاده سازی کنید تا در ادامه با مشکل مواجه نشوید .
   موفق و پیروز باشید .

 110. سلام
  آیا کارفرما حق دارد به جای اینکه ۵% درصد از هر صورت وضعیت کسر کند ، ۱۶/۶۷ یا ۷/۷ کسر کند؟اگر جواب بلی است آیا پیمانکار دیگر نیازی به پرداخت لیست بیمه ماهیانه ندارد؟

  • سلام کاربر محترم
   طبق قانون خیر ، ولی کارفرما با توجه به سوابق ضعیف پیمانکاران در اجرا معمولا دلایل توجیهی برای کسورات خود ارائه می کند . پیمانکاران موظف به ارائه لیست ماهیانه خود می باشند .

 111. با سلام
  ما ی قرارداد ساخت و نصب با اب و فاضلاب کرمان داشتیم.این قرارداد ۴ماه طول کشید در این مدت ما لیست افرادمان را از تامین اجتماعی ۱ پرداخت میکردیم بعد از پایان قرارداد به ما چکی دادن که مربوط به بیمه میشد مربوط به تامین اجتماعی۲ ما شماره پیمان از تامین اجتماعی ۲ گرفتیم اما به علت سهل انگاری کارکنان ۴ماه بعد لیست بیمه خواستیم از روی شماره پیما ن رد کنیم قبول نکردن گفتند تاریخ گذشته است ولی چک ما رو دریافت کردن
  ۳تا سوال داشتم
  ۱:در این جور قراردادها باید چگونه لیست رد کرد؟
  ۲:الان کاری میشه کرد که از مبلغ دریافتی استفاده کرد؟
  ۳:تکلیف چک ما که تحویل گرفتند چی میشه توحساب ما میاد؟

  • سلام کاربر گرامی
   با توجه به اینکه چک واگذار شده است در صورتی که در وجه آن شماره پیمان درج نشده باشد می توان آن را به حساب بیمه شما منظور کنند .

 112. با سلام دوباره
  آقای حاجی محمدی ، من پیمانکار پیمانی شدم که به کارفرما مبلغ را به صورت خالص اعلام کردم .کارفرما مبلغ ناخالص را بر اساس حق بیمه ۷.۷ حساب میکند در حالی که من مطمئن نیستم نظر کارشناس بیمه هم همین باشد.حالا ۲ تا سئوال :آیا کارفرما در نامه پایان کاری که به بیمه ارسال میکند می تواند خودش در این مورد راسا اقدام به تعیین درصد ها بکند یا خیر؟
  و سئوال دوم اینکه از همین ابتدا از کجا مطمئن شویم چه درصدی را باید در نظر بگیریم تا بتوانیم عدد خالص را ناخالص کنیم؟
  موضوع قرارداد:”جداسازی ذرات معلق و روغن از پساب” می باشد و حدودا نیاز به ۳ نفر کارگر و یک دستگاه اصلی جهت جداسازی است

 113. باسلام
  جناب آقای حاجی محمدی
  آیا برای صدور مفاصا حساب بیمه به مبلغ مالیات بر ارزش افزوده قرارداد تولیدی ضریب می خورد؟ ما یک شرکت تولیدی بوده ایم واز سال ۸۹ مشمول قانون مالیات برارزش افزوده شده ایم وبعد از دریافت مبلغ از کارفرما آن را به اداره مالیات داده ایم ولی اداره بیمه به آن ضریب زده ومبلغی رااز مامطالبه کرده است.
  می خواستم بدانم آیا این امر قانونی است؟ماده قانونی آنرا درصورت مثبت بودن بفرمایید.
  باتشکر از شما

 114. جناب حاجی محمدی با سلام و تشکر
  قراداد من جزو قراردادهای غیر عمرانی محسوب می شود.(کل کار بصورت دستی است و از ماشین آلات استفاده نمی شود. بعبارتی کارهای برقی و تعویض لامپ و روشنایی تابلوهای تبلیغاتی است و از داریست استفاده می شود). طبق ماده ۳۸ حق بیمه این نوع قرادادها ۱۵ درصد باضافه یک نهم آن بعنوان بیمه بیکاری است. ولی شما گفته اید که ۷.۸ درصد است. در ضمن تمام کالاها و مصالح مصرفی بر عهده پیمانکار است که بخشی ار این کالاها در کارگاه مونتاژ و ساخته می شود. کمی من در این رابطه گیج شده ام. در ضمن آیا بهتره که هزینه حمل هم جداگانه در قرارداد ذکر بشه ؟

  • سلام کاربر محترم ، کامللا” صحیح است ، چون از تجهیزات خاصی استفاده نمی کنید قرارداد شما غیر عمرانی است و درصد شما ۱۶/۶۷ است . در مورد خرید کالا و و مصالح ، همانطور که عرض کردم قرارداد جدا منعقد گررد ، بهتر است . اگر بخشی که در کارگاه تولید می شود ناچیز است ، می توانید در قرارداد خرید ادغام کنید و اگر قابل توجه است ، باید نیرو هایی که بر روی آن کار می کنند را بیمه نمایید .
   موفق و پیروز باشید .

 115. جناب حاجی محمدی سلام دوباره. یک سوال دیگر اینکه علاوه بر اینکه خدمات نصب و اجرا در تهران قراره انجام بشه در کل ایران (حدود ۷۰ شهرستان) هم قراره انجام بشه که بعضی از خدمات نصب (لوازم برقی و الکترونیکی) یک روز و بعضی دیگر ۴ الی ۵ روز طول میکشه. (حدود ۲۰۰ روز تهران و حدود ۲۰۰ روز هم در سایر شهرستانها)
  آیا من هم باید مفاصا حساب از بیمه هر شهرستان بگیرم . اگه اینجوری باشه خیلی سخته

 116. با سلام. قرارداد من هم شبیه جناب بیات است. در قرارداد مبلغ فروش کالا به کارفرما در تهران و اجرا و نصب آن و همچنین حمل و اجرا در شهرستان به تفکیک ذکر شده است. آیا بیمه فقط به حمل و اجرا تعلق میگیره ؟ آیا ممکنه در آینده مشکلی مثل جناب بیات برایم پیش بیاد؟ (کارفرما ۵درصد کم میکنه و بعد از ارائه مفاصاحساب پرداخت میکنه)
  در ضمن کار نصب و اجرا بصورت دستیه (کارهای برقی) آیا درصد بیمه ۱۶.۶۷ درصده ؟ آیا برای حمل کالا هم همینه یا درصدش فرق می کنه ؟
  قرارداد اینطوری بهتره ( یعنی قیمت فروش کالا و قیمت حمل و نصب به تفکیک در یک قرارداد ذکر شده) یا اینکه بهتره برای حمل و نصب یک قرارداد جداگانه نوشته بشه ؟
  در ضمن از مبلغ کل قرارداد فقط ۱۵ درصد اون مربوط به نصب و اجرا میشه.
  در ضمن جناب بیات اگه بتونه نامه از کارفرما بگیره و در اون کارفرما مبلغ اجرا و حمل رو مشخص کنه، فکر کنم مشکلش حل بشه. با تشکر

  • سلام کاربر محترم
   در مورد قراردادتان اگر بتوانید تفکیک کنید خیلی بهتر خواهد بود. در مورد بیمه بابت فروش و حمل که مشمول نمی شود ، در مورد نصب و اجرا هم اگر تجهیزات از خودتان باشد و بتوانید لیست آن را به شعبه بیمه ارائه کنید مشمول ۷/۸ درصد می شوید . درمورد اجرای قرارداد در تهران و شهرستانها ، شما می توانید از کارفرما درخواست کنید که شما را به شعبه ای که در آنجا پرونده دارید معرفی کند و دیگر نیازی به گرفتن مفاصا حساب در هر شهرستان نباشد .

 117. سلام
  چقد خوب که به سوالات پاسخ می دهید. بسیار سپاسگزارم .
  بنده یک پروژه در شهرستان دارم که ۲ سال هم از آن می گذرد منتها شرکت ما در تهران مستقر است . چون اولین پروژه ما بوده بنده نمیدانستم چه بکنم . الان شرکت شهرستان مفاصا حساب خواسته است باید بروم اداره بیمه شهرستان یا تهران ؟ آیا جریمه خواهم شد . خودم هم دانشجو ام و بیمه هم نیستم . فقط همکارم استادم هست که بیمه پرداخت می کند.

  • سلام کاربر گرامی ، آقای محمود اصغری
   از توجه شما سپاسگذارم
   در مورد مفاصاحساب بیمه ، شما باید برای دفتر تهران و محل پروژه ، کد کارگاهی مجزا را از شعبه تامین اجتماعی اخذ کرده باشید و تمامی تکالیف بیمه ای و مالیاتی را در همان محل پروژه به انجام برسانید . طبق قانون موقع اخذ مفاصا حساب جریمه مشخص خواهد شد. همینطور مهم است که چه کسی به عنوان پیمانکار با کارفرما قرار داد بسته است ؟ شما یا آقای استاد
   به هر حال اگر اسم شما در لیست پیمانکاری باشد باید بیمه داشته باشید .
   با عضویت در خبرنامه الکترونیک پرشین حساب می توانید جدیدترین مقالات این سایت را دریافت کنید.

 118. باسلام خدمت شما شرکت ما تولیدی میباشد کار را در کارگاه میسازد و در محل خریدار نصب میکندساخت ،حمل و نصب میباشدو قراردادهم به این صورت بسته شده خرید وحمل و نصب و مبلغ کل مثلا ۱۰۰ هزار که از این مبلغ ۹۰ هزار خرید و ۱۰ هزار حمل و نصب میباشدحال برای مفاصا بیمه به کل قرارداد ۱۵ درصد گذاشته + بیمه بیکاری و جریمه نامه هم از واگذارنده آوردیم که خرید چقدر و حمل و نصب چقدر هست مصاله با پیمانکار و همه چیزی که بیمه گفته آوردیم هیئت هم رفتیم ولی نتیجه نگرفتیم جواب درستی هم نمی دن قبلا به این صورت قرارداد داشتیم که فقط به حمل و نصب تعلق میگرفت ممنون میشم راهنمایی بفرمایید با تشکر

  • سلام کاربر محترم
   در این نوع قرار دادها شما باید قرارداد خرید و حمل را جداگانه منعقد می کردید تا فقط بابت حمل ونصب مشمول می شدید ، حالا که پرونده رفته هیئت ، کار سخت شده است .

 119. سلام.آیا به جز ۵% سپرده ای که کارفرما براساس ماده ۳۸ از هر صورت وضعیت کسر میکند.یاید کل مبلغ صورت وضعیت آخر را هم نزد خود تا دریافت مفاصا نگه دارد؟اگر جواب بلی است بر اساس کدام ماده قانونی است
  متشکرم

  • سلام کاربر محترم جناب آقای ایزد خواه
   طبق ماده ۳۸ تامین اجتماعی ۵ % سپرده و آخرین صورت وضعیت نزد کارفرما تا ارائه مفاصا بیمه می ماند .

   • بین ماده ۳۸ و تبصره آن اختلاف در مفهوم برای بنده ایجاد شده.در ماده ۳۸ صراحتا بیان شده که “پرداخت ۵%(پس فقط و فقط ۵%!) بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا از طرف سازمان است”خوب اگر کارفرما صورت وضعیت آخر را هم بردارد که بیشتر از ۵% مبلغ کل رو نزد خودش نگه داشته.از طرفی در تبصره ماده ۳۸ عبارت “آخرین قسط نگهداری شده “هم آمده که عمدتا صورت وضعیت نهایی تعبیر میشه.این موضوع منو کمی گیج کرده.راستیتش ما یک پیمانکار داریم که میگه نباید صورت وضعیت نهایی اون رو بلوکه کنیم و فقط باید ۵% اون رو بلوکه کنیم.اگر لطف کنید یه توضیحی بدهید ممنون میشم

    • کاملا” دقیق و صحیح توضیح دادید ، با ستناد همین تبصره ، آخرین صورت وضعیت پیمانکار به همراه ۵ % مبلغ سپرده بیمه نزد شما می ماند تا پیمانکار مفاصاحسابش را از شعبه بیمه تامین اجتماعی دریافت کرده و به شما ارائه کند . شما می توانید برای شفافیت موضوع به سایت تامین اجتماعی به آدرس http://www.tamin.ir ، بخش قوانین و مقررات رجوع کنید .

     • با تشکر از توضیح خوب شما
      حال اگر پیمانکار از من بخواهد مثلا به جای اینکه کار در ۴ صورت وضعیت ارائه شود در ۸ تا ارائه شود آیا موردی دارد؟طبعا صورت وضعیت نهایی مبلغش کم میشود. و برای پیمانکاری که نمی خواهد مفاصا بیاورد ضرر کمتری است.آیا این کار قانونا ایرادی دارد؟

     • بستگی به خود شما دارد که صورت وضعیت را تایید کردید ، راه منطقی و مطمئن همان ۴ صورت وضعیت است ، چون اگر مفاصا حساب کسری داشته باشد الباقی آن را باید خودتان پرداخت کنید .

 120. سلام کارفرما ازهرصورت وصعیت ۷درصد جهت بیمه کسر کرده ولی به بیمه پرداخت نکرده است درحالیکه درقرارداد قید شده که کارفرما مبلغ کسر شده را طی چک به حساب بیمه پرداخت می نماید توسط پیمانکاروناکید شده که رسید چک مذکور باید به کارفرما تحویل شود حالا مبلغی را پرداخت کرده ولی تمامی مبلغ کسر شده به بیمه پرداخت نگردیده آیا جریمه پرداخت نشده مبلغ بیمه را پیمانکار باید به پردازد لطفا راهنمائی بفرمایید

  • سلام کاربر گرامی
   پیمانمار موظف به گرفتن مفاصا حساب از شعبه بیمه می باشد ، هنگام ارائه مفاصا حساب توسط بیمه ، میزان مبلغ کسر واریزی مشخص خواهد شد .

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here