سنگین‌ترین جرایم مالیاتی را بشناسید!

سنگین‌ترین جرایم مالیاتی را بشناسید!

جدای از بحث بخشودگی جرایم مالیاتی، جرایم عدم اجرای تکالیف مالیات بر ارزش افزوده سنگین ترین نرخ های جریمه در قوانین مالیاتی کشور هستند. چه بسا دیده شده که عدم توجه به این قانون مهم و تکالیف آن، منجر به مشکلات عدیده ای برای شرکت ها و مشاغل مشمول اجرای این قانون شده است. در ادامه با معرفی این موارد و البته سنگین‌ترین جرایم مالیاتی با ما همراه باشید.

ماده ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده

در فصل چهارم قانون مالیات بر ارزش افزوده با عنوان وظایف و تکالیف مودیان، پس از اینکه در مواد ۱۸ الی ۲۱، وظایف و تکالیف مودیان موضوع این قانون را شرح میدهد در ادامه و در ماده ۲۲ جرایم عدم انجام این تکالیف و در ماده ۲۳ جریمه تاخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون را عنوان می دارد.
ماده ۲۲: مودیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون ویا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق وجریمه تأخیر، مشمول جریمه ای به شرح زیر خواهند بود:
۱- عدم ثبت نام مودیان در مهلت مقرر معادل هفتاد وپنج درصد (۷۵%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد.
۲- عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق.
۳- عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق.
۴- عدم درج وتکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست وپنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق.
۵- عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق.
۶- عدم ارائه دفاتر یا اسناد ومدارک حسب مورد معادل بیست وپنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق.

این مطلب را هم بخوانید:  هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان هزینه قابل قبول یا غیر قابل قبول؟

مأخذ محاسبه جرائم قانون مالیات بر ارزش افزوده

مطابق بخشنامه شماره ۷۸۲۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده ماخذ محاسبه جرائم موضوع ماده ۲۲ قانون در موارد بندهای شش گانه ماده مزبور، مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها یا ارائه خدمات طی دوره، قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها یا خدمات (اعتبار مالیاتی) در همان دوره خواهد بود.
همچنین مأخذ محاسبه جرائم تاخیر موضوع ماده ۲۳ قانون، مالیات و عوارض متعلق به دوره پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی و قابل کسر (اعتبار مالیاتی) می باشد،که به میزان دو درصد (۲%) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر محاسبه و مطالبه می گردد. در صورتی که مدت تأخیر کمتر از یک ماه باشد، به میزان مدت تأخیر کمتر از یک ماه نیز جریمه قابل محاسبه و مطالبه است.

تشریح جرایم ماده ۲۲

۱- عدم ثبت نام مودیان در مهلت مقرر

همانطور که مطلعید مالیات بر ارزش افزوده از مهرماه سال ۸۷ در ایران اجرا شده است. سازمان امور مالیاتی بصورت مرحله ای اقدام به فراخوان برخی صنوف جهت ثبت نام و اجرای این قانون نمود.
اولین مرحله این فراخوان درسال ۸۷ صورت پذیرفت که بر اساس آن کلیه واردکنندگان و صادر کنندگان و همچنین فعالان اقتصادی با مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات بیش از سه میلیارد ریال در سال ۸۶ و یا بیش از یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال در پنج ماهه نخست سال ۸۷ موظف به اجرای قانون شدند. فراخوان های دوم تا هفتم نیز به ترتیب از سال ۸۸ تا ۹۵ انجام شد.
نکته مهم قابل ذکر درخصوص فراخوان هفتم این است که از سال ۹۵ تمامی اشخاص حقوقی به استثنا اشخاص حقوقی با فعالیت های صرفا معاف از ارزش افزوده (ماده ۱۲) ملزم به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده شدند.

این مطلب را هم بخوانید:  مدیران واحدهای تولیدی چگونه از افزایش مالیات پیشگیری نمایند؟
نکته: اشخاصی که فعالیت آنها صرفا موارد مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده است، ملزم به ثبت نام نیستند.
نکته: اشخاصی که تاریخ تاسیس آنها پس از تاریخ فراخوان (مشمولیت) است، از تاریخ تاسیس مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده و ملزم به ثبت نام هستند.

اشخاصی که در تاریخ مشمولیت اقدام به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده ننمایند، مشمول جریمه بند ۱ ماده ۲۲ قانون خواهند شد. یعنی هفتاد وپنج درصد (۷۵%) مالیات متعلق از تاریخ مشمولیت تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد!
مثال: شرکت لبنیاتی بهمن در تاریخ ۹۶/۰۷/۰۱ نزد اداره ثبت شرکتها ثبت گردید. این شرکت به تولید عرضه انواع محصولات لبنی اعم از شیر، پنیر، خامه، کره و … مبادرت مینماید. تا تاریخ ۹۷/۱۲/۲۹ این شرکت در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام ننموده است و در این تاریخ توسط حوزه مالیاتی شناسایی می گردد. مالیات و عوارض دریافتی بابت فروش کالا از روز تاسیس تا پایان سال ۹۷ مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال و مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالا و خدمات ۱۸۲ میلیون ریال است. مطلوبست محاسبه جرائم موضوع بند ۱ ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده.
فعالیت شرکت تولید و عرضه کالای معاف و غیرمعاف است. در نتیجه شرکت از تاریخ تاسیس مشمول ثبت نام بوده است. با عنایت به موارد یاد شده و ماخذ محاسبه جرایم، به صورت زیر محاسبه میشود:
جریمه موضوع بند ۱ ماده ۲۲ ۱۵۰ = ۷۵% * ۲۰۰

۲- عدم صدور صورتحساب، عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب و عدم درج وتکمیل اطلاعات صورتحساب

طبق ماده ۱۹ مودیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی به ترتیب اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی صادر ومالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. به منظور صدور صورتحساب استاندارد، مفاد مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم را مد نظر قرار دهید. یک نمونه صورتحساب کامل و استاندارد را در زیر مشاهده می فرمایید:

این مطلب را هم بخوانید:  مفاصاحساب مالیاتی دریافت کنید نه برگه قطعی مالیات!

عدم رعایت هر یک از موارد یاد شده موجب تعلق جرایم بندهای ۲، ۳ و ۴ ماده ۲۲ حسب مورد میگردد.
مثال: شرکت الف بابت فروش کالای خود به مبلغ ۴۰ میلیون ریال صورتحساب صادر ننموده است. مطلوبست محاسبه جرایم موضوع بندهای ۲، ۳ و ۴ ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده.
۳.۶ = ۱ * ۹% * ۴۰
بدیهی است که درصورت تعلق جریمه موضوع بند ۲، تعلق جریمه موضوع بندهای ۳ و ۴ موضوعیت نخواهد داشت.

۳- جریمه عدم تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده

طبق ماده ۲۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان مالیاتی مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی (هر دوره معادل یک فصل سال شمسی) را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می شود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره به ترتیب مقرر تسلیم نمایند. عدم انجام این مهم سبب تعلق جریمه ۵۰ درصدی موضوع بند ۵ ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده میگردد.
مثال: شرکت الف اظهارنامه فصل پاییز سال ۹۷ خود را تا مهلت قانونی (۱۵ دی ۹۷) ارسال ننموده است. مطلوبست محاسبه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه با فرض اینکه مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش فصل پاییز مبلغ ۳۰ میلیون ریال و خرید مبلغ ۳۳ میلیون ریال بوده است.
۱۵ = ۵۰% * ۳۰

در قسمت اول این مطلب به معرفی و تشریح مفاد ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداختیم. در قسمت بعد به تشریح ماده ۲۳ و سایر موارد خاص در قوانین و بخشنامه ها و رسیدگی مالیاتی خواهیم پرداخت.

با آرزوی موفقیت برای شما

5 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


بنر همکاری با ما
بنر اینستاگرام
بنر سوالات تخصصی
دانلود رایگان کتاب چگونه از حسابداری در مسیر تهران اصفهان به ۸ میلیون تومان درآمد رسیدم؟
بنر دانلود رایگان فیلم‌های آموزشی
بنر دانلود رایگان جدیدترین جدول حقوق و دستمزد
بنر تولید محتوا
بنر کانال تلگرام