سنگین ترین جرایم مالیاتی را بشناسید! (قسمت دوم)

5
919

در قسمت اول این مطلب ضمن معرفی جرایم قانون مالیات بر ارزش افزوده، به تشریح ماده ۲۲ این قانون و ذکر مثال هایی از این دست جرایم پرداختیم. در ادامه قصد داریم در خصوص جریمه ماده ۲۳ و همچنین موارد خاص مرتبط با جرایم قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین نکات مربوط به بخشودگی های این نوع جرایم در خدمت شما باشیم.

تشریح جریمه ماده ۲۳

ماده ۲۳: تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد (۲%) در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده ومدت تأخیر خواهد بود.
همانگونه که ذکر کردیم مأخذ محاسبه جرائم تاخیر موضوع ماده ۲۳ قانون، مالیات و عوارض متعلق به دوره پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی و قابل کسر (اعتبار مالیاتی) می باشد. در صورتی که مدت تأخیر کمتر از یک ماه باشد، به میزان مدت تأخیر کمتر از یک ماه نیز جریمه قابل محاسبه و مطالبه است.
مثال: شرکت کوهرنگ اظهارنامه ارزش افزوده دوره پاییز را در موعد مقرر (مورخ ۱۰ دی) با اظهار مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال مالیات و عوارض فروش و مبلغ ۱۳۰ میلیون ریال مالیات و عوارض خرید ارسال نمود. به دلیل مشکلات مالی شرکت توان پرداخت ما به التفاوت مالیات و عوارض را تا موعد مقرر نداشت. شرکت در تاریخ ۱۵ اسفند مبلغ این اظهارنامه را پرداخت نمود. مطلوبست محاسبه جریمه موضوع ماده ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده.
تاریخ انقضای مهلت پرداخت ۱۵ دی می باشد که با توجه به مفروضات سوال شرکت با دو ماه دیرکرد مبلغ را پرداخت نموده است. بنابراین
مالیات و عوارض قابل پرداخت ۷۰ = ۱۳۰ – ۲۰۰
جریمه ماده۲۳     ۲.۸ = ۲ * ۲% * ۷۰

این مطلب را هم بخوانید:  دوره فوق تخصصی مالیات بر ارزش افزوده

شرط مهم بخشودگی این جرایم

اغلب دیده می شود که مودیان در مواجهه با موضوع جریمه مالیاتی می گویند:« جرایم که بخشیده می شود!!!». اما آیا عدم انجام تکالیف و وظایف به امید بخشش جرایم امری صحیح است؟
و اما بخشنامه شماره ۲/۹۷/۲۰۰ به این مهم بدین شرح اشاره نموده است:
۱- تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش مقرر در قانون به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور تفویض شده است.
۲- بخشودگی جرایم قابل بخشش سال یا سال های مورد درخواست مودیان مالیاتی، منوط به پرداخت اصل مالیات و مانده ی جرایم (اعم از غیرقابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است) همان سال یا سال ها، می باشد.
همانطور که ملاحظه میفرمایید، جهت بخشش جرایم پس از جلب نظر مدیر کل امور مالیاتی، تمام اصل بدهی مالیاتی و مانده جرایم را نیز باید پرداخت نمایید.

چند نکته مهم در خصوص محاسبه جرایم و رسیدگی

۱- چنانچه مودی مشمول جریمه عدم ثبت نام موضوع بند ۱ ماده ۲۲ قانون گردد، مطالبه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد منتفی می باشد (بخشنامه ۷۸۲۱).
۲- در صـورت عـدم صدور صورتحساب موضوع بند ۲ ماده ۲۲ قانون، مـعادل یـک بـرابـر مـالیـات و عـوارض مـتـعلق، جریمه محاسبه و مطالبه می گردد. بنابراین مطالبه جرایم بندهای ۳ و ۴ در مورد همان صورتحساب موضوعیت نخواهد داشت (بخشنامه ۷۸۲۱).
۳- در صورتیکه با انجام رسیدگی‌های لازم تحقق و واقعی بودن معامله از فروشنده مندرج در صورتحساب احراز گردد، صرف نقص اطلاعات صورتحساب از جمله عدم درج کد پستی و سایر موارد مشابه موجبی برای عدم پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود (بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۱۱۰).
۴- درصورت احراز اصالت و صحت معامله، مبالغ پرداختی توسط خریدار به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود و صرف عدم ثبت معاملات فصلی، عدم درج شماره اقتصادی و یا عدم تسلیم اظهارنامه توسط فروشنده موجبی برای عدم پذیرش اعتبار خریدار نمی باشد (نامه مدیر کل دفتر رسیدگی و استرداد ارزش افزوده مورخ ۲۲/۰۲/۹۶).

 

این تابستون، شب عید حسابدارهاست! اگر می‌خواهید سهمتون رو از این بازار بگیرید، حتما این ویدئو رو ببینید:

این مطلب را هم بخوانید:  با همیار مالیاتی پرشین حساب یک کارشناس امور مالیاتی شوید

یک مثال کاربردی

در رسیدگی ارزش افزوده سال ۹۷ شرکت الف موارد زیر احراز شد:

شرکت اظهارنامه فصل بهار خود را ۱۰ روز دیرتر ازموعد مقرر ارسال نموده است. مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال مالیات و عوارض فروش و ۳۴۰ میلیون ریال مالیات و عوارض خرید.

شرکت طی ساال ۹۷ بابت فروش مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال صورتحساب صادر ننموده است.

شرکت اظهارنامه قصل تابستان را با اظهار مبلغ ۵۵۰ میلیون ریال مالیات و عوارص فروش و ۴۰۰ میلیون ریال مالیات و عوارص خرید در موعد مقرر ارسال و مبلغ آن را در تاریخ ۳۰ مهر ماه پرداخت نمود (۱۵ روز دیرتر).

مطلوبست محاسبه جرایم موضوع ماده ۲۲ و ۲۳ .

۲۰۰ = ۵۰% * ۴۰۰

۹ = ۱ * ۹% * ۱۰۰

۱.۵ = ۰.۵ * ۲% * ۱۵۰

ملاحظه فرمودید که درصورت عدم رعایت تکالیف قانون مالیات بر ارزش افزوده باید منتظر جرایم سنگینی باشید. گرچه در بسیاری از موارد دیده شده که حوزه مالیاتی درصورت پرداخت اصل مبلغ، تا حد زیادی جرایم را میبخشد. منتهی کوتاهی در شناخت و انجام تکالیف مندرج در این قانون و امید به بخشش جرایم در کار حرفه ای حسابداری منطقی بنظر نمی رسد.

5 دیدگاه ها

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here