سازمان امور مالیاتی چگونگی خوداظهاری سال ۹۲ را اعلام کرد

2
892

رای کمیسیون

سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه اجرای سیاست های تشویق و توسعه خوداظهاری مالیات، شرایط خوداظهاری سال ۹۲ را اعلام کرد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور آمده است: در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیات های مستقیم، اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۲ مودیان محترم منابع مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل موضوع مواد ۹۵ و ۹۶ قانون مالیات های مستقیم به استثنای ردیف های ۱ الی ۷ و ۱۲ بند الف ماده ۹۶ قانون مزبور که به موقع تسلیم نموده باشند را با رعایت شرایط زیر بدون رسیدگی قبول نموده و تعدادی از آنها را به طور نمونه گیری و طبق مقررات مورد رسیدگی قرار دهد:

الف- قبول اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک، منوط به تکمیل جداول اظهارنامه مربوط خواهد بود.

ب- قبول اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل فوق الذکر منوط به رعایت مواد زیر خواهد بود:

۱- صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب موضوع مواد ۹۵ و ۹۶ قانون مالیات های مستقیم بایستی دفاتر روزنامه و کل و یا درآمد و هزینه (دفتر مشاغل) را حسب مورد تحریر و اظهارنامه تسلیمی بر مبنای آن تنظیم شده باشد.

۲- ترازنامه و حساب سود و زیان، حساب درآمد و هزینه (که بر اساس دفاتر تنظیم می شود) و یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه حسب مورد تکمیل شده باشد.

این مطلب را هم بخوانید:  چگونه با نیروی کارآموز ،امکان پیشرفت خود را سرعت ببخشید؟(بخش دوم )

۳- مودیانی که اظهارنامه مالیاتی آنها طی ۵ سال متوالی اخیر (عملکرد سال های ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱) در اجرای مقررات تبصره ۵ ماده ۱۰۰ و یا خوداظهاری موضوع ماده ۱۵۸ قانون مالیات های مستقیم بدون رسیدگی مورد قبول واقع شده است برای عملکرد سال ۱۳۹۲ مشمول خوداظهاری نخواهد بود. لازم به ذکر است، مشمولین ثبت نام برای تخصیص شماره اقتصادی در صورت عدم ثبت نام از معافیت مالیاتی برخوردار نخواهند بود.

 

این تابستون، شب عید حسابدارهاست! اگر می‌خواهید سهمتون رو از این بازار بگیرید، حتما این ویدئو رو ببینید:

همچنین، مشمولین استفاده از سامانه های فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) در صورت عدم نصب و استفاده از سامانه مذکور از معافیت مالیاتی برخوردار نخواهند بود.

موفق و موید باشید .

منبع : سایت سازمان امور مالیاتی کشور

2 دیدگاه ها

    ارسال نظر و سوال

    دیدگاه خود را وارد کنید
    Please enter your name here