ساختار اجاره به شرط تملیک در ایران

0
931 بازدید

15252

به نام خدا و سلام عرض می کنم خدمت همه شما کاربران عزیز .امیدوارم حالتون خوب باشه و منتظر مطلب دیگری از سری مطالب حسابداری باشید.امروز در نظر دارم گزیده ای درمورد ساختار اجاره به شرط تملیک در ایران برایتان ارائه کنم.
شورای پول و اعتبار به تاریخ ۱۹/۰۱/۶۳ در پانصد و بیست و پنجمین جلسه خود دستورالعمل اجرایی ” اجاره به شرط تملیک ” را به شرح زیر تعریف کرد:

ماده (۱) :

اجاره به شرط تملیک عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد عین مستاجره را مالک گردد.

ماده(۴) :

بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امر مسکن واحدهای ارزان قیمت را که مستقیما و یا از طریق اعطای هر یک از انواع تسهیلات بانکی توسط آنها احداث شده باشد بنا به درخواست کتبی تعهد متقاضیان مبنی بر اجاره به شرط تملیک اینگونه واحد ها را به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار نماید.

ماده (۵) :

درخواست کتبی و تعهد متقاضی (مستاجر) باید حاوینکات زیر باشد:

  1. تعیین دقیق نوع و مشخصات انواع موضوع این دستورالعمل
  2. قبول مسئولیت انتخاب ، تحویل ، حمل و نصب اموال توسط مستاجر

ماده(۶) :

بانکها مکلفند در قرارداد اجاره به شرط تملیک ضمن سایر شرایط موارد زیر را دقیقا ملحوظ نماید:

  1. مکلف نمودن مستاجر به حفظ و نگهداری و کاربرد صحیح اموال مورد اجاره
  2.  شرط عدم واگذاری عین مستاجره به اشخاص دیگر از طریق اجاره و یا تحت هر عنوان دیگر.
  3.  پرداخت هر گونه هزینه تعمیرات حتی درمواردی که این تعمیرات ، اساسی و کلی باشد و همچنین هزینه های تکمیل و نظایر آن در طول مدت اجاره بدون حق مطالبه از موجر بر عهده مستاجر خواهد بود.
  4. مستاجر حق تغییر محل ، تغییر شکل و یا هر گونه تغییر دیگری در عین مستاجره را بدون موافقت قبلی ندارد .
  5. پرداخت کلیه مالیات ها و عوارض متعلقه به عین مستاجره ، بدون حق مطالبه از موجر بر عهده مستاجر خواهد بود.
  6. بانکها حق بازرسی و بازدید از عین مستاجره برای موجر در طول مدت اجاره به منظور اعمال نظارت لازم و کافی را دارند.
حتما بخوانید:  لیست حقوق 5نفره دو ماه مهلت ارسال دارد

ماده (۸) :

مدت اجاره به شرط تملیک نباید از عمر مفید اموال تجاوز نماید. مبدا محاسبه طول عمر مفید ، تاریخ شروع بهره برداری به تشخیص بانکها خواهد بود.

ماده(۹) :

میزان مال الاجاره درمورد خریداری شده و یا واحدهای مسکونی موضوع ماده (۴) که به اجاره به شرط تملیک واگذار می شوند ، با در نظر گرفتن قیمت تمام شده و سود بانک تعیین می شود.

ماده(۱۰) :

دریافت مال الاجاره توسط بانکها به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید معین مجاز می باشد.

ماده(۱۱) :

بانکها مکلفند قبل از انعقاد قرارداد حداقل ۲۰% قیمت تمام شده اموالی را که به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار می کنند برای طول مدت اجاره ” پیش دریافت ” کنند.

ماده(۱۲) :

بانکها موظفند در قرارداد اجاره به شرط تملیک شرط نمایند که در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال الاجاره در صورتی که کلیه تعهدات مستاجر طبق قرارداد انجام شده باشد ، عین مستاجره به مالکیت مستاجر درآید.
تبصره: در صورتیکه مستاجر قبل از پایان مدت اجاره مبادرت به پرداخت و تسویه کامل مال الاجاره نماید ، بانکها مجازند که علاوه بر اعطای تخفیفات لازم در مبلغ مال الاجاره را طبق قرارداد به مستاجر انتقال دهد .در هر صورت شرایط انتقال عین مال الاجاره قبل از پایان مدت اجاره باید در قرارداد ذکر شده باشد.

ماده(۱۳) :

بانکها می توانند به منظور انجام تشریفات مربوط به پرداخت مالیات ها و عوارض تحصیل مجوز و پروانه های لازم و امور مشابه برای استفاده از اموال مورد اجاره به شرط تملیک به مستاجر وکالت و یا نمایندگی لازم را بدهند. در هر حال کلیه وجوه پرداختی و هزینه های مربوط در این مورد بدون حق مطالبه از موجر به عهده مستاجر می باشد.

حتما بخوانید:  دانلود رایگان نسخه مالتی مدیای قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده(۱۴) :

بانکها موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که اموال موضوع این دستورالعمل همه ساله تا پایان مدت اجاره به شکل تملیک به نفع بانک بیمه شود.

ماده(۱۵) :

بانکها موظفند موارد فسخ و نحوه تصفیه حساب را صراحتا در قرارداد اجاره به شرط تملیک ذکر نمایند.
امیدوارم مطالب ارائه شده د رمورد ساختار اجاره به شرط تملیک برایتان جذاب بوده باشد.

موفق باشید.

اعظم رزی

آموزش مالیات

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید