رمزگشایی ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم

0
1571
رمزگشایی ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم

قبل از تحلیل و رمزگشایی ماده ۱۹۰ باید بدانیم که برای حرفه‌ای‌تر شدن و بهتر عمل کردن در مشاوره‌ها و دفاعیات مالیاتی بایستی قابلیت بسیار مهم حفظ بودن کلمات کلیدی تمام مواد مالیاتی را کسب کنیم؛ به این معنا که برای هر ماده یک کلمه یا عبارت کلیدی از خود ماده یا خارج از ماده که برای ما تداعی کننده‌ی ماده‌ی قانونی است نسبت دهیم تا با استفاده از آن به سرعت متن ماده و هدف آن در ذهن ما نقش ببندد. به‌عنوان مثال من کلمه کلیدی ماده ۱۹۰ را زشت و زیبا انتخاب کرده‌ام به این علت که این ماده از انواع مواد دو وجهی است و شاکله‌ی آن از دو بخش جایزه و جریمه تشکیل شده است.

ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم چه می‌گوید؟

بخش اول ماده: علی‌الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه‌ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه‌ای معادل دو و نیم درصد (۲.۵%) مالیات به ازای هر ماه خواهد بود.

بخش دوم ماده: مبداء احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسب به مابه‌الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولا مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می‌باشد.

این مطلب را هم بخوانید:  همه آنچه باید از جرایم و پاداش‌های اظهارنامه عملکرد بدانید

تحلیل اول: نکته کلیدی در تحلیل بخش اول ماده ۱۹۰ عبارت مالیات عملکرد در متن علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مشمول جایزه و پرداخت بعد از آن مشمول جریمه می‌باشد و از آن نتیجه می‌گیریم که جایزه و جریمه مذکور فقط در رابطه با مالیات عملکرد بوده و در رابطه با مالیات‌های تکلیفی که کارفرما به حکم قانون باید از دیگران کسر و ایصال کند مانند مالیات حقوق و مالیات اجاره مصداق ندارد و قانون گذار به استناد بخشنامه ۵۱۷۷۲/۱۱۵۰۸ بر این تحلیل صحه گذاشته است.

تحلیل دوم: اما ابهام و سوال دومی که در رابطه با ماده ۱۹۰ ممکن است پیش بیاید این است که تاثیر ماده مذکور در خصوص مالیات بر درآمد نقل و انتقال ملک موضوع مواد ۵۹ ،۶۳ و ۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم برای اشخاص حقیقی به چه صورت است؟
در پاسخ این ابهام، مجددا باید به کلمه کلیدی مالیات بر درآمد عملکرد ذکر شده در متن ماده رجوع کنیم، به این صورت که در ماده ۱۹۰ جریمه و جایزه مذکور مربوط به مالیات عملکرد می‌باشد، بنابراین درآمد نقل و انتقال ملک توسط اشخاص حقیقی که در قالب فعالیت عملکردی آنان نمی‌باشد، مشمول جریمه و جایزه ماده ۱۹۰ نمی‌باشد. به‌عنوان مثال فردی که فعالیت عملکردی و شغل آن ساخت و فروش املاک نمی‌باشد به‌طور کلی از شمول ماده ۱۹۰ خارج می‌شود. قابل ذکر است که استناد تحلیل دوم علاوه بر ماده‌ی قانونی بخشنامه ۲۳۰/۹۶/۹۳ سازمان امور مالیاتی می‌باشد.

 

سال ۹۹ یک سال پر درآمد برای حسابدارهاست! اگر بخواهید سهمتون رو از این بازار بدست می آورید ؛ ویدئو رو ببینید:

تحلیل سوم: برای تحلیل سوم، به بخش دوم ماده ۱۹۰، که مربوط به مبدا احتساب جریمه مودیان می‌باشد می‌پردازیم. در این قسمت قانون‌گذار برای تعیین مبدا جریمه دیرکرد پرداخت مالیات عملکرد، تمام مودیان را به دو گروه عمده تقسیم کرده است:

  • گروه اول: مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه هستند و اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم کرده‌اند.
  • گروه دوم: مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند و اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نکرده‌اند.
این مطلب را هم بخوانید:  مالیات مقطوع عملکرد سال 97، سی برابر معافیت مالیاتی شد

بنابراین از بخش دوم متن ماده ۱۹۰ و گروه‌بندی مودیان نتیجه می‌گیریم، در صورتی که مودی در گروه اول باشد و در موعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه عملکرد خود اقدام کرده باشد مبداء محاسبه جریمه مذکور نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ سر‌رسید مهلت تسلیم اظهارنامه می‌باشد.

اما در مورد مودیان گروه دوم ماده ۱۹۰ که شامل کسانی هستند که اظهارنامه مالیاتی خود را ارسال نکرده‌اند، مبداء محاسبه جریمه، تاریخ سررسید ارسال اظهارنامه برای هر فعالیت عملکردی آنان می‌باشد، به‌عنوان مثال برای شرکت آلفا در سال ۹۸ برگ تشخیصی مربوط به سال عملکرد ۹۵ از طرف سازمان مالیاتی صادر می‌شود و شرکت مذکور برای عملکرد سال ۹۵ در مهلت مقرر هیچ‌گونه اظهارنامه‌ای ارسال نکرده است، در این حالت سازمان امور مالیاتی مبداء احتساب جریمه را ۳۱/۰۴/۹۶ قرار می‌دهد که مهلت و سررسید ارسال اظهارنامه عملکرد سال ۹۵ بوده است و تا زمان پرداخت آن جریمه تاخیر ۲.۵% در ماه را محاسبه می‌کند. مبنای تحلیل سوم متن ماده ۱۹۰ و همچنین بخشنامه ۲۳۰/۹۳/۲۴ اداره امور مالیاتی می‌باشد.

تحلیل چهارم: سوال و ابهامی که در رابطه با بخش دوم ماده ۱۹۰ ممکن است پیش بیایید این است که، مبداء احتساب جریمه موضوع ماده ۱۹۰ در مورد درآمدهای کتمان شده به چه صورت است؟
در پاسخ به این ابهام باید همانند تحلیل قبل، گروه‌بندی را که ماده ۱۹۰ برای تعیین مبداء احتساب جریمه مودیان قرار می‌دهد را مدنظر قرار دهیم و از آن نتیجه می‌گیریم که مبداء محاسبه‌ی جریمه‌ی کتمان درآمد مودیانی که در گروه اول قرار می‌گیرند و اظهارنامه عملکرد خود را ارسال کرده‌اند از تاریخ مطالبه‌ای که طبق برگ تشخیص یا متمم به مودی ابلاغ می‌شود محاسبه می‌گردد. اما در مورد مودیان گروه دوم که اظهارنامه‌ی عملکرد خود را ارسال نکرده یا اصولا مکلف به ارسال اظهارنامه نبوده‌اند، هر برگ تشخیصی که صادر شود و مالیاتی بابت عملکرد از مودی مطالبه گردد در حکم کتمان درآمد می‌باشد زیرا مودی درآمد مذکور را در غالب اظهارنامه مالیاتی ابراز نکرده است و مبداء محاسبه جریمه تاریخ سررسید ارسال اظهارنامه برای هر فعالیت عملکردی به مانند مثال تحلیل قبل است.

این مطلب را هم بخوانید:  اقدامات مهم برای پلمپ دفاتر

نکته‌ی مهم:

در این مقاله برای تحلیل بخش دوم ماده ۱۹۰ ق.م.م و ساده‌تر کردن درک مطلب به ماده‌ی مذکور اقدام به گروه‌بندی مودیان استناد شده است و گروه‌بندی مذکور فقط در رابطه همین ماده مصداق دارد و امید است خوانندگان عزیز آن را با گروه‌بندی مودیان صاحبان مشاغل که در آیین نامه تحریر دفاتر ۲۳۰۷۶۱ ارایه شده است مورد تداخل قرار ندهند.

موفق و پیشگام باشید.

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here