اظهارنامه‌های ارزش افزوده در سازمان امور مالیاتی چگونه رسیدگی می‌شوند؟

1
2075
اظهارنامه‌های ارزش افزوده در سازمان امور مالیاتی چگونه رسیدگی می‌شوند؟

یکی از موارد مهمی که پس از تسلیم اظهارنامه های ارزش افزوده پیش می آید موضوع رسیدگی به این اظهارنامه ها توسط کارشناسان و ممیزان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. در این نوع رسیدگی بر خلاف رسیدگی مالیات عملکرد سالیانه به دلیل جدید بودن نظام مالیات بر ارزش افزوده ، هنوز بازه زمانی مشخص و معینی پیدا ننموده است و به همین علت ممکن است کارشناسان امور مالیاتی هنگام رسیدگی  درخواست دفاتر و اسناد و مدارک چند سال را باهم به شما بدهند و شما موظف می باشید در زمان تعیین شده دفاتر و اسناد و مدارک را به آنان تحویل نمایید بدیهی است رسیدگی نیز به دلیل تعدد سالها طولاتی تر خواهد بود. در ادامه باید حسابدارن قوانین ارزش افزوده را و مخصوصا مواد قانونی که بیشتر کاربرد دارند را مطالعه و به خاطر بسپارند.

الف) مسایل مربوط به نگهداری اسناد و مدارک ارزش افزوده

قانون ۳۴: مودیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر و صورتحساب ها و سایر فرم های مربوط ، ماشین های صندوق یا سایر وسایل و روش های نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند استفاده نمایند . مدارک ذکر شده باید به مدت ۱۰ سال توسط مودیان نگهداری و در صورت مراجعه ماموران مالیاتی ارائه گردد .

حسابداران محترم باید اسناد و مدارک  مربوطه را که طبق آن اظهارنامه ارزش افزوده را تهیه و ارسال نموده است را برای هر سال به صورت فصلی جداگانه نگهداری نماید تا هنگام رسیدگی این مدارک را به همراه مدارک مورد نیاز کارشناسان مالیاتی به آنان ارائه کند.

موارد مدنظر مدارک مورد نیاز
۱- حساب فروش ۲-حسابهای خرید: مواد و کالا ، داراییهای ثابت مشهود و همچنین هزینه های مشمول ارزش افزوده۳ – حساب واردات مواد و کالا و خدمات اعم از مشمول و غیر مشمول   ۴-حساب صادرات کالا و خدمات ۵-حساب سایر حسابهای دریافتنی – مالیات و عوارض بر ارزش افزوده  ۶- حساب سایر حسابهای صورت ریز گردش
۱-فاکتورهای خرید ۲- فاکتورهای فروش ۳- صورت وضعیت ها در شرکت های پیمانکاری تصویر مدارک
۱-گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده ۲- نسخه های تایید شده اظهارنامه ارزش افزوده ۳-رسیدهای بانکی پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده سایر مدارک
این مطلب را هم بخوانید:  مهلت ارائه اظهار‌نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان سال 96 تا پایان فروردین 97 تمدید شد

ب) زمان رسیدگی و مراجعه کارشناسان امور مالیاتی جهت تحویل و حسابرسی دفاتر و اسناد و مدارک توسط سازمان امور مالیاتی کشور،معاونت ارزش افزوده

مطابق ماده قانونی ۲۶ ارزش افزوده و همچنین بخشنامه ۲۶۰/۸۴/۹۴ سال ۹۴، مامورین امور مالیاتی  قبل از انقضای مدت ۱۰ ساله نگهداری مدارک و اسناد توسط مودی ،  به اقامتگاه قانونی مراجعه و برگ ابلاغ را تحویل مودی می دهند در ادامه مامورین مالیاتی ظرف یک هفته تا ۱۵ روز بعد از تاریخ ابلاغ به مودی مراجعه و دفتر و اسناد و مدارک درخواستی را از مودی دریافت می کندو طی یک صورتمجلس که توسط مامور امور مالیاتی تنظیم می گردد و توسط حسابدار یا مدیر عامل امضاء اخذ می گردد ، موارد درخواستی تحویل ماموران مالیاتی می گردد .مواردی مذکور که توسط کارشناسان امور مالیاتی درخواست می گردد به شرح ذیل است:

گردش حساب  تصویر از مدارک  سایر مدارک
 • دفاتر پلمپ شده روزنامه و کل سال مورد رسیدگی
 • دفاتر معین سال مورد رسیدگی
 • صورت محاسبات قیمت تمام شده محصولات یا خدمات
 • مدارک و مستندات مربوط به دارایی های ثابت و تغییرات آنان
 • پرینت صورتحساب های بانکی شرکت
 • تراز آزمایشی حداقل ۴ ستونی در سطح کل ، معین و تفضیلی بصورت سالیانه و فصلی قبل و بهد از بستن حساب ها
 • سایر اسناد و مدارک شامل اسناد حسابداری
 • فهرست یا سی دی فروش مواد و کالا و خدمات
 • فهرست یا سی دی خرید کالا و مواد و خدمات
 • فهرست یا سی دی صادارت کالا و خدمات
 • فهرست یا سی دی واردات کالا و خدمات
 • کلیه قرادادهای منعقده برای دوره رسیدگی
 • آگهی تاسیس شرکت – آگهی آخرین تغییرات – اساسنامه –پروانه بهره برداری – گواهینامه ها و جواز فعالیت –
 • تصویر فاکتور فروش هر فصل سال مورد رسیدگی
 • تصویر صورت وضعیت هر فصل سال مورد رسیدگی
 • تصویر مدارک صادرات شامل پروانه های گمرکی و..
 • تصویر گزارش حسابرسی سال مورد رسیدگی
 • تصویر اظهارنامه عملکرد سال مورد رسیدگی
 • تصویر برگه تشخیص عملکرد مورد رسیدگی
 • تصویر صفحات درامدی در دفتر کل : درآمد عملیاتی –غیر عملیاتی – سایر درآمدها –سود و زیان انباشته – سنواتی – تعدیلات سنواتی
 • تصویر قراردادهای منعقده با کارفرما
 • درآمد عملیاتی
 • درآمدهای غیر عملیاتی
 • سود و زیان انباشته
 • موجودی کالا –کالای در جریان ساخت –بهای تمام شده کالا –
 • حساب تعدیلات سنواتی – سنواتی
 • حساب ارزش افزوده خرید سالانه و فصلی
 • حساب  ارزش افزوده فروش سالانه و فصلی

 

 

 

سال ۹۹ یک سال پر درآمد برای حسابدارهاست! اگر بخواهید سهمتون رو از این بازار بدست می آورید ؛ ویدئو رو ببینید:

 

 

 

این مطلب را هم بخوانید:  مالیات تکلیفی چیست و تخلف از آن چه پیامدهایی دارد؟

در ادامه نکاتی را که باید مودیان مالیاتی رعایت کنند که مشمول جرایم بندهای ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده نشوند:

راهکارهای جریمه نشدن جریمه مقرر شده مواردی که منجر به جریمه می گردد
ثبت نام شرکت در موعد مقرر فراخوان ها در سایت ارزش افزوده ۷۵ درصد مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی عدم ثبت نام مودیان در مهلت مقرر
نام کامل مشتری را در صورتحساب وارد کنید – ثبت نام کداقتصادی و همچنین شناسه ملی را در صورتحساب وارد کنید – فاکنور های فروش را در سه نسخه تهیه و نسخه سوم نزد خودتان و نسخه اول نزد مشتری و نسخه دوم پس از امضای مشتری ضمیمه سند حسابداری می کنیم –تقدم و تاخر شماره فاکتور ها باید رعایت گردد معادل یک برابر   مابه التفاوت مالیات متعلقه عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب
یک برابر مالیات متعلقه عدم صدور صورتحساب
۲۵ درصد مالیات متعلقه عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب
تسلیم اظهارنامه در مهلت مقرر ۱۵ روزه بعد از هر فصل سال و تسلیم به موقع معادل ۵۰ درصد مالیات متعلقه عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام به بعد
آماده نمودن اسناد و مدارک و دفاتر مورد درخواست سازمان امور مالیاتی معادل ۲۵ درصد مالیات متعلقه عدم ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک

 

و همچنین نکاتی را که باید مودیان رعایت کنند تا فاکتورهای  خرید های آنان به عنوان اعتبار مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی در نظر گرفته شود به شرح ذیل است:

 1. مشمول بودن فروشنده در نظام مالیاتی
 2. فروشنده باید دارای  گواهینامه ثبت نام  در ارزش افزوده باشد
 3. احراز اصالت معامله از طریق کنترل فاکتور
 4. اخذ تاییدیه
 5. اسناد پرداختی شامل چک یا فیش بانکی که در وجه فروشنده باشد .
 6. شناسایی فروشنده
 7. کنترل اسناد حمل و رسید انبار و …
این مطلب را هم بخوانید:  پاسخ سازمان امور مالیاتی درخصوص ميزان جرايم موضوع ماده 169 مکرر

در مرحله رسیدگی توسط ممیزان امور مالیاتی مطابق بخشنامه ۲۶۰/۸۴/۹۴، حساب فروش – حساب برگشت از فروش و تخفیفات – حساب صادارات و سایر حسابها با مواردی که در این بند گفته شد رسیدگی انجام می گردد و همچنین در این مرحله اعتبار مالیاتی را از طریق رسیدگی به حسابهای خرید کالاو خدمات، واردات کالاو خدمات، برگشت از خرید و تخفیفات، موجودی کالاو مواد اولیه، قیمت تمام شده کالای ساخته شده، حساب دارایی های ثابت و هزینه هایی که منجر به ایجاد اعتبار مالیاتی شده اند – مطابق دستورالعمل ۲۶۰/۸۴/۹۴ – به صورت تفکیک شده مورد بررسی قرار می دهند. در این مرحله کارشناسان امور مالیاتی مدارک اخذ شده مورد نیاز را با حساب ها و همچنین قوانین و بخشنامه ها مورد تطبیق و بررسی قرار می دهند و موارد اختلاف را گزارش می دهند.

ج) اتمام رسیدگی توسط کارشناسان امور مالیاتی و ابلاغ برگه مطالبات مالیات با برگه استرداد اضافه پرداختی

پس از رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و ابلاغ برگه مطالبات و یا استرداد استرداد مالیات در صورتی که مودی ظرف مدت مقرر ۲۰ روزه به برگه ابلاغ شده اعتراض نکند برگه ابلاغ شده قطعی محسوب می گردد ولی درصورتی که مودیان در مدت مقرر اعتراض کتبی خود را به اداره مالیات تسلیم نماید ودرصورت رفع اختلاف با مسولان ذیربط پرونده مختومه می گردد و درصورت به توافق نرسیدن در این مرحله پرونده مودیان به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می گردد که مودی در مرحله آخر در آنجا به حل و فصل پرونده مالیاتی خود با هیات حل اختلاف امور مالیاتی می پردازد و این مرحله آخر رسیدگی مدارک و اسناد ارزش افزوده مودیان مالیاتی می باشد و نکته آخر اینکه در صورت نداشتن تجربه کافی حسابدار شرکت در امور مالیاتی ، مودیان محترم می توانند در کنار حسابدار شرکت  از مشاورین مالیاتی با سابقه که آشنا به امور مربوط مالیاتی است استفاده نمایند.

1 دیدگاه

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here